Kategorija:Upravni postopki

g. Branko Murnik, dipl. univ. inž. arh., načelnik Upravna enota Škofja Loka Poljanska cesta 2 4221 Škofja Loka Pritožba zaradi nepravilnega ravnanja v upravnem postopku Poslano po elektronski pošti! Digitalno podpisano! Številka zadeve: 215-16/08/GJ 27.2.2008   Spoštovani g. Murnik! 1. Na Vas se obračam v upravni zadevi izdaje dovoljenja za javno prireditev tekmovanje psov dne…

Upravna enota Piran Lucija, Obala 114a 6320 Portorož Stališče stranskega udeleženca v upravnem postopku za izdajo dovoljenja za javno prireditev Št. 215 – 28 / 2009 27.5.2009 Stališče! Poslano po elektronski poti! Elektronsko podpisano!   Stranski udeleženec se upravnemu organu zahvaljuje za možnost sodelovanja v predmetnem upravnem postopku, v zvezi z obravnavano javno prireditvijo pa…

Upravna enota Ljubljana Adamič-Lundrovo nabrežje 2 1000 Ljubljana Pritožba stranskega udeleženca zoper dovoljenje naslovne upravne enote št. 215-1833/2008 z dne 8.1.2009 Pritožba! Poslano po elektronski poti! Elektronsko podpisano! Priloge! 21.1.2009   1. Naslovni organ je izdal že omenjeno dovoljenje, s katerim je Kinološki zvezi Slovenije dovolil izvedbo javne kinološke prireditve “Mednarodna razstava psov vseh pasem…

Upravna enota LendavaTrg Ljudske pravice 59220 Lendava Št. upravne zadeve: 215-100/2007 24.12.2007 Stališče do javne prireditve „Razstava malih živali“   V zvezi z javno prireditvijo »Razstava malih živali«, ki naj bi bila v začetku januarja 2008 v Odrancih je naše stališče naslednje: Mi javni prireditvi kot takšni ne nasprotujemo, nasprotujemo pa temu, da bi na…

Upravna enota Kranj Slovenski trg 1 4000 Kranj Številka: 218-405/2008 Stališče v zvezi z izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve »Kasaške dirke« Stališče! Poslano po elektronski poti! Elektronsko podpisano! Pooblastilo! 29.8.2008   1. Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice se zahvaljuje naslovnemu organu za vabilo na ustno obravnavo dne 2.9.2008. Vendar pa se omenjene…

Upravna enota Grosuplje Kolodvorska 2 1290 Grosuplje Zahteva za vstop v upravni postopek za izdajo dovoljenja za javno prireditev v zvezi s psi in priznanje statusa stranskega udeleženca Zahteva! Poslano po elektronski poti! Elektronsko podpisano! Pooblastilo! 20.10.2008   1. Zaščita živali v smislu 2. člena Zakona o zaščiti živali je dolžnost vseh subjektov, ki so…

Upravna enota Celje Ljubljanska cesta 1 3000 Celje Stališče v zvezi z izdajo dovoljenja za javno prireditev »CIRKUS SAFARI« Stališče! Poslano po elektronski pošti! Elektronsko podpisano! Številka zadeve: 215-139/2008 15.5.2008   Spoštovani! 1. Zahvaljujemo se vam za priznanje statusa stranskega udeleženca. 2. V predmetni zadevi podajamo stališče kot sledi v nadaljevanju. 3. Mi javni prireditvi…

Upravna enota Celje Ljubljanska c. 1 3000 Celje Stališče stranskega udeleženca v postopku izdaje soglasja za konjeniške prireditve v postopku št. 215-38/2009 Stališče! Poslano po elektronski poti! Elektronsko podpisano! 18.2.2009   1. Zahvaljujemo se vam za priznanje statusa stranskega udeleženca v tej zadevi. V predmetni zadevi podajamo stališče kot sledi v nadaljevanju. 2. Mi javnim…

Upravna enota Celje Ljubljanska c. 1 3000 Celje Stališče stranskega udeleženca v upravnem postopku za izdajo dovoljenja za javno prireditev 22.9.2009 Številka zadeve: 215-257/2009 Poslano po elektronski pošti! Digitalno podpisano!   Stranski udeleženec se upravnemu organu zahvaljuje za izdajo sklepa, s katerim mu priznal status stranskega udeleženca, v zvezi z obravnavano javno prireditvijo pa podaja…

Upravna enota Ajdovščina Vipavska cesta 11b 5270 Ajdovščina Pritožba zoper sklep naslovnega organa z dne 8.4.2008, št. 215-26/2008 Pritožba: 1x Priporočeno! 28.4.2008   1. Naslovni organ je izdal že omenjeni sklep, s katerim Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice ni priznal lastnosti stranskega udeleženca in s tem pravice do sodelovanja kot stranka v postopku…