Kategorija:Sobotna priloga

Delo, 12.6.2018 Pod zgornjim naslovom je bil objavljen članek, v katerem je bilo navedeno, da bodo v Slovenijo v prihodnjih petih letih ponovno doselili rise, s čimer naj bi preprečili izumrtje teh živali. Projekt doselitve financira evropska komisija, rise pa bodo preselili iz Slovaške in Romunije. Projekt Life Lynx naj bi bil pozitiven in okoljevarstveno…

Delo, 4. maja Pod tem naslovom je bil objavljen članek, v katerem je bilo navedeno, da gre škoda, ki jo kmetom povzročajo divji prašiči, v več sto tisočakov. Več škode je bilo, kljub temu da so lovci v letu 2017 odstrelili več kot 10.000 teh živali. Iz omenjenih podatkov je razvidno, da lovci nad divjimi…

Delo, 8 marca V članku z gornjim naslovom je bilo mogoče brati o izkoriščanju redovnic, mnoge med njimi pogosto delajo celo v suženjskih razmerah. Redovnice v nasprotju z laikinjami nimajo določenega delovnega časa, pogodb o delu, zanje ne veljajo predpisi in pogosto so slabo plačane ali pa sploh nič, takšen pa je položaj tako tistih…

Katoliška cerkev in drugi si že nekaj časa prizadevajo, da bi v Sloveniji uvedli v javno šolstvo katoliški verouk. Podani so bili različni predlogi, bistvo vseh pa je, da postane verouk tako ali drugače del javnega šolskega prostora. Ne glede na to, kakšen status bi verouk imel v osnovni šoli (obvezni predmet ali obvezni izbirni…

Delo, 23. decembra V Delu  je bil objavljen intervju s p. Brankom Cestnikom. V njem je ta dejal, da ni mogoče očitati cerkvi, da je izključujoča do tistih, ki se z njenimi nauki ne strinjajo. Je to res? V knjigi Vera cerkve (Mohorjeva družba, 1997) piše: »Kdor v skladu s svetimi očeti ne priznava s…

Delo, 19. junija V članku z zgornjim naslovom je bilo navedeno, da je Branko Ravnik, državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo in okolje, povedal, da se z novelo zakona o zaščiti živali, ki velja od aprila letos, pripravlja nova raven zaščite živali na več področjih. Beseda državnega sekretarja so točne. Med drugim se nova raven…

V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v Večeru (6.4.2017), je bilo navedeno, da so planinska, ribiška, lovska, turistična, čebelarska in kinološka zveza ter zveza tabornikov, predlagajo, da bi Slovenija imela varuha narave. Ta bi varoval naravo, ne bi pa omejil dostop do naravnega okolja. Mogoče bi bilo dobro, da bi obstajal varuh…

V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v Delu dne 16.8.2017, je bilo zapisano, da je nadškof Zore ob prazniku Marijinega vnebovzetja dejal: »Ali smo tudi mi, kot posamezniki in kot družba, dosledni varuhi življenja od njegovega spočetja do naravne smrti. Bojim se, da ne.« Nadškof Zore ima prav, družba ni varuh življenja…

Delo, 29.11.2017 V članku z gornjim naslovom je bilo zapisano, da je ministrstvo za okolje izdalo odločbo o plašenju in odstrelu kormoranov ob ribiških vodah. Na ta način naj bi, po mnenju ribičev, ublažili škodo, ki jo kormorani povzročajo s tem, ko jedo ribe – nekatere so celo že na rdečem seznamu, še menijo. Odstrel…