Kategorija:Pravna praksa

Transplantacijska dejavnost, ki jo v Sloveniji ureja Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT),(1) je v porastu. Telesni organi in tkiva za presajanje zaradi zdravljenja se lahko odvzamejo živim ali mrtvim osebam. Posebej zanimiva je problematika odvzema delov telesa osebam, pri katerih je ugotov­ljena možganska smrt. Zanjo je značilno, da naj…

Slovenija je od 29. aprila 2004 članica pakta Nato. Ta je mednarodna obrambno-varnostna organizacija, katere članice, kot to piše v njenem ustanovnem aktu, tj. v Severnoatlantski pogodbi, varujejo svobodo, skupno dedi­ščino in civilizacijo svojih narodov, utemeljeno na načelih demokracije, osebne svobode in vladavine prava, si pri­zadevajo za spodbujanje stabilnosti in blaginje na severnoatlantskem območju ter…

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) v tretjem odstavku 86. člena določa, da lahko v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik. O tej določbi je bil sprožen postopek za oceno ustavnosti pred Ustavnim sodiščem RS, ki pa je pobudo zavrnilo (odloč­ba U-l-137/00-21 z dne 10. junija 2004)…