Stališče v upravnem postopku za izdajo dovoljenja za javno prireditev v zvezi z mucami (UE Celje)

Upravna enota Celje
Ljubljanska c. 1
3000 Celje

Stališče stranskega udeleženca v upravnem postopku za izdajo dovoljenja za javno prireditev

22.9.2009
Številka zadeve: 215-257/2009
Poslano po elektronski pošti!
Digitalno podpisano!

 

Stranski udeleženec se upravnemu organu zahvaljuje za izdajo sklepa, s katerim mu priznal status stranskega udeleženca, v zvezi z obravnavano javno prireditvijo pa podaja naslednje stališče:

Prireditvi sami po sebi ne nasprotujemo, nasprotujemo pa temu, da bi na tej prireditvi sodelovale muce, saj mucam sodelovanje na tej prireditvi ni v korist in lahko negativno vpliva na njihovo dobro počutje. Poleg tega pa muce ne morejo biti razstavni eksponat, saj so živa bitja s svojimi občutki, čustvi, inteligenco, dušo in ne stvari. Sedaj že znanstveniki opozarjajo na dejstvo, da imajo živali svojo osebnost. To torej tudi velja za muce in seveda tudi za muce, ki bodo sodelovali na razstavi. Dejstvo, da se muce tretira kot razstavni eksponat, pa po našem mnenju krši njihovo dostojanstvo. Razstavljajo se lahko samo stvari in ne živa bitja oz. osebnosti.

Po Zakonu o zaščiti živali je zaščita živali po tem zakonu dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali (2. člen), zaščita živali pa pomeni, da morajo vse že omenjene osebe zaščititi življenje živali, njihovo zdravje in dobro počutje. To velja tudi v obravnavanem primeru. Tako upravni organ, kot tudi prireditelj sta dolžna ravnati po omenjenih določbah in zaščiti živali, med drugim tudi pse. Seveda velja to tudi za soglasje VURS-a.

Na obravnavani prireditvi bo nastopilo večje število muc. Tudi obiskovalcev razstave oz. ocenjevanja bo po vsej verjetnosti mnogo.

Večje število obiskovalcev po našem mnenju ne more vplivati pozitivno na muce, saj bodo obiskovalci povzročali velik hrup, pa tudi če jih bo npr. samo 300 naenkrat v dvorani in ta hrup lahko ogrozi zdravje muc, saj imajo le-te, ki naj bi nastopale oz. sodelovale na prireditvi občutljiv sluh. Hrup bo povzročalo tudi ozvočenje oz. napovedovanje preko tega ozvočenja, če seveda bo v dvorani. Celoten hrup lahko, po našem mnenju, preseže mejo normale in bo lahko zato negativno vplival na sluh živali. To pa pomeni, da zdravje muc na prireditvi ne bo zaščiteno, kot to mora biti glede na 1. člen Zakona o zaščiti živali, temveč je lahko oz. bo ogroženo. Seveda pa že omenjen hrup ne bo negativno vplival samo na zdravje muc, temveč bo oz. lahko slabo vpliva tudi na počutje živali na prireditvi. Skrbnik živali pa mora, po Pravilniku o zaščiti živali, storiti vse potrebno, da se zagotovi dobro počutje muc na razstavi.

Navedeni dogodek lahko za marsikatero muco pomeni tudi močno vznemirjanje, saj ni vajena takšnih prireditev, ker bo npr. prvič sodelovaa na razstavi in pred takšnim velikim številom ljudi in drugih živali ter v prostoru, kjer bo velik hrup. To pa bo pomenilo, da bo doživela prekomerno vznemirjanje, kar pomeni, da bo trpela, saj pomeni prekomerno vznemirjanje trpljenje živali v smislu 10. točke 5. člena Zakona o zaščiti živali. Trpljenje živali pa ogroža tudi dobro počutje živali in njegovo zdravje.

Mogoče je tudi, da bo mnoge muce na prireditvi, zaradi raznih razlogov, strah. Mogoče jih bo strah ljudi, mogoče jih bo strah drugih živali, dvorane in podobno. To pa bo pomenilo, da bodo te živali trpele, saj pomeni strah trpljenje živali v smislu že navedene 10. točke 5. člena Zakona o zaščiti živali.

Kot že uvodoma rečeno, živali ne morejo biti razstavni eksponati, saj niso stvari. Po svoje je razumeti prireditelja, da želi ljudem predstaviti lepoto muc, vendar je ta namen mogoče doseči tudi na drug način in ni potrebno, da bi bila to razstava muc z ocenjevanjem. Tako je mogoče muce posneti na video ali narediti fotografije in preko teh medijev, posebej pa še s pomočjo spleta, plasirati lepoto v javnost. Na ta način je mogoče tudi ocenjevati lepoto muc, če se temu ni mogoče na noben način izogniti. Zato razstava v živo ni nujna in tako ni potrebna. Kot že navedeno, bodo mogoče mnoge muce vznemirjene in to iz že navedenih razlogov, ali mogoče tudi iz razlogov, ki trenutno niso znani. Zato je mogoče zaključiti, da lahko pomeni razstava muc z ocenjevanjem nepotrebno vznemirjanje, kar pomeni, da bi lahko šlo za trpljenje živali (10. odst. 5. člena Zakona o zaščiti živali).

Na podlagi vsega navedenega tako menimo, da razstava muc za živali ni potrebna. Namen razstave se lahko doseže z drugimi sredstvi, ki na muce ne bodo vplivala negativno, kot že opisano, tudi ljubitelji muc lahko lepoto svojih živali posredujejo drugim na način, ki za živali ni stresen in ne pomeni nepotrebnega vznemirjenja, torej trpljenja.

Mi ne trdimo, da bo na obravnavani prireditvi res prišlo do trpljenja živali, vendar možnost obstaja, kot navedeno zgoraj, zato tudi predlagamo, da naj bi bil veterinar ves čas prisoten na prireditvi, če ta seveda bo, da bo lahko ugotavljal ali bi lahko eventualno prišlo do trpljenja živali v smislu Zakona o zaščiti živali oz. Pravilnika o zaščiti hišnih živali in v primeru, da bi do tega res prišlo opozoril organizatorja na to oz. od njega zahteval prekinitev prireditve v smislu 13. člena omenjenega pravilnika. Posebej bi bilo dobro, da bi veterinar spremljal tudi psihično stanje živali, npr. ali jih je strah, ali so vznemirjeni in podobno, saj ne sme nihče brez utemeljenega razloga povzročati živalim trpljenja (3. člena Zakona o zaščiti živali) – strah, nepotrebno vznemirjanje pa pomeni trpljenje živali, kot je že bilo navedeno.

Hvala in lep pozdrav.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post