Stališče do javne prireditve „Razstava malih živali“ (UE Lendava)

Upravna enota Lendava
Trg Ljudske pravice 5
9220 Lendava

Št. upravne zadeve: 215-100/2007
24.12.2007

Stališče do javne prireditve „Razstava malih živali“

 

V zvezi z javno prireditvijo »Razstava malih živali«, ki naj bi bila v začetku januarja 2008 v Odrancih je naše stališče naslednje:

Mi javni prireditvi kot takšni ne nasprotujemo, nasprotujemo pa temu, da bi na prireditvi sodelovale živali kot razstavni ali kakšen drug eksponat, saj menimo, da sodelovanje živali na prireditvi ni v njihovo korist in bi mogoče lahko celo negativno vplivalo na njihovo dobro počutje, ki ga mora zagotoviti skrbnik živali. Prisotnost živali na tej prireditvi namreč lahko pomeni za te živali stres, strah, nepotrebno vznemirjenje, mogoče tudi bolečine, posebej tudi glede na to, koliko ljudi bo obiskalo prireditev, kakšen bo hrup v dvorani, temperatura, kaj vse bodo morali početi in podobno. Opisano lahko pomeni trpljenje živali v smislu Zakona o zaščiti živali, ki kot trpljenje živali opredeljuje tudi strah, bolečine ali nepotrebno vznemirjanje.

Menimo tudi, da živali ne morejo biti neke vrste osnovno sredstvo za doseganje človekovih želja, v glavnem nepotrebnih, saj so živa bitja s svojimi občutki, čustvi, inteligenco, dušo in niso stvari. Sedaj znanstveniki celo ugotavljajo, da imajo živali nekaj več, in to nekaj več je osebnost, pravijo.
Namen prireditve bi se dal doseči tudi drugače: namesto živih živali bi lahko bile slike ali pa bi se prikazovali kakšni filmi o malih živalih s tematiko, kateri je prireditev sicer namenjena.

Mi ne trdimo, da bo na obravnavani prireditvi prišlo do trpljenja živali, vendar možnost obstaja, zato tudi predlagamo, da naj bi bil veterinar ves čas prisoten na prireditvi, če ta seveda bo, da bo lahko ugotavljal ali bi lahko eventualno prišlo do trpljenja živali v smislu Zakona o zaščiti živali oz. Pravilnika o zaščiti hišnih živali in v primeru, da bi do tega res prišlo opozoril organizatorja na to oz. od njega zahteval prekinitev prireditve v smislu 11. člena omenjenega pravilnika. Posebej bi bilo dobro, da bi veterinar spremljal tudi psihično stanje živali, npr. ali jih je strah, ali so vznemirjeni in podobno, saj ne sme nihče brez utemeljenega razloga povzročati živalim trpljenja (3. člena Zakona o zaščiti živali) – strah, nepotrebno vznemirjanje pa pomeni trpljenje živali, kot je že bilo navedeno.

Na splošno pa menimo, da bi se bilo potrebno do živali obnašati v smislu zlatega pravila, ki pravi, kar ne želiš, da drugi storijo tebi, ne stori ti njim. Kdo si želi kot razstavni eksponat sodelovati na razstavi živali, kdo želi, da si ga drugi ogledujejo in ocenjujejo. In te ocene so lahko slabe, mogoče tudi žaljive in podobno.

Po Zakonu o zaščiti živali je zaščita živali po tem zakonu dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali (2. člen), zaščita živali pa pomeni, da morajo vse že omenjene osebe zaščititi življenje živali, njihovo zdravje in dobro počutje. To velja tudi v obravnavanem primeru. Tako upravni organ, kot tudi prireditelj sta dolžna ravnati po omenjenih določbah in zaščiti živali, ki bodo sodelovale na prireditvi, če seveda bo ta dovoljena.

K omenjeni prireditvi je dal soglasje tudi VURS z dokumentom z dne 19.12.2007. Iz omenjenega soglasja je med drugim razvidno, da mora organizator prireditve zagotoviti pogoje za živali v smislu etoloških normativov, ki upoštevajo potrebe živali, ne ogrožajo njihovega zdravja in omogočajo njihovo dobro počutje. Ti pogoji pa v predhodnem soglasju niso navedeni, zaradi česar je to soglasje pomanjkljivo. Zato bi bilo potrebno to narediti v morebitnem dovoljenju, če bo to izdano. Organizator mora vedeti, kakšni so ti pogoji, zato morajo biti ti pogoji navedeni v dovoljenju. Organizatorja namreč izdano dovoljenje obvezuje in mora jasno vedeti kakšne dolžnosti ima glede zagotavljanja dobrega počutja sodelujočih živalih. In seveda tudi glede zdravja in življenja sodelujočih živali. Kajti kot že navedeno, mora tudi naslovni organ, v smislu 2. člena Zakona o zaščiti živali, zaščiti živali na obravnavani prireditvi v smislu tega, da je živalim zagotovljeno življenje, zdravje in dobro počutje.

Hvala za možnost, da smo lahko sodelovali v postopku in lep pozdrav.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post