Kategorija:7 DNI

V mnogih šolah imajo živali, ki sicer živijo prosto v naravi. Kače, paličnjaki, hrčki, činčile, želve, ribe in druge živijo v kletkah ali mini živalskih vrtovih na šolah, v mnogih primerih se jim godi slabo. Šole so izjemno pomembne vzgojno-izobraževalne organizacije, ki bi morale imeti do živali visok oziroma najvišji etični odnos, tam se tega…

Mnogi menijo, da živali ne občutijo bolečin, strahu, veselja, ljubezni, žalosti, da ne trpijo in podobno. Mnogi tudi menijo, da živali nimajo občutkov in čustev, da živali nimajo duše in da so nekakšni živi stroji. Vendar pa je to velika zmota. Znanstveniki dokazujejo, da živali doživljajo svet podobno kot ljudje. Kako se počuti mladič, ki…

7 dni spremljam že vrsto let. V njem najdem vedno več tematik, ki me zanimajo in jih spremljam tudi zaradi svojega dela. Živali, narava, okolje, vegetarijanstvo, veganstvo, vse to so tematike, ki so v zadnjem času stalno prisotne v tem tedniku. Posebej tematika živali je dobro zastopana. Poleg kratkih novic s področja živali, ki prinašajo…

Slovenska ustava ni pozabila na živali. V svojem 72. členu določa, da varstvo živali pred mučenjem ureja zakon. Če mora zakon zavarovati živali pred mučenjem, to logično pomeni, da mučenje živali po najvišjem pravnem aktu Slovenije, ni dovoljeno. Če ni dovoljeno, kako je mogoče, da Zakon o zaščiti živali evidentno dopušča mučenje živali? Kako je…

Država je za leto 2006 odredila odstrel kar sto medvedov. Zoper takšno odločitev sem v imenu Društva za osvoboditev živali in njihove pravice vložil na ustavnem sodišču pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih določb Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah in Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda iz narave. Pred kratkim je sodišče…

Smo v predbožičnem času. Mnogi kristjani se bodo za božič zbrali v krogu svojih družin in se veselili Jezusovega rojstva. Ob tem si bodo zaželeli tudi vesele in srečne božične praznike. Ali bo božič vesel in srečen tudi za živali? Za mnoge ne, saj prav v tem času, podobno kot za veliko noč, za hrano…

Čeprav se položaj živali na določenih področjih nekoliko izboljšuje, je generalno gledano zelo slab. Še vedno imajo status stvari, sicer živih, in nimajo osnovnih pravic, ki bi ščitile njihovo dostojanstvo in življenje. Z njimi človek lahko počenja karkoli, predvsem pa tisto, kar določita vlada in parlament. Ker so vlade in parlamenti sestavljeni iz lovcev, uživalcev…

Slovenski minister za okolje in prostor je lovcem spet ukazal odstrel medvedov in volkov: do septembra 2012 morajo ubiti 74 medvedov in 12 volkov. Čeprav obe živalski vrsti spadata med ogrožene in sta zato tudi pravno zavarovani, nezakoniti pokoli tečejo dalje. V samostojni Sloveniji so lovci pobili že več kot 1000 medvedov. Ni kaj, 1000…

Mesec december, ki je tik pred nami, je za živali zelo krut mesec, saj jih več kot ostale mesece, razen mogoče meseca aprila, ko je velika noč, zakoljejo za razna praznična kosila ali večerje. Praznovanje enih pomeni izgubo življenja drugih. Praznovanje enih prinaša drugim neizmerno trpljenje. Veselje enih pomeni mučenje drugih. Zaradi praznovanja enih tečejo…

Čeprav so živali čuteča bitja, kar priznava tudi pravni red EU in čeprav Zakon o zaščiti živali govori o dobrem počutju živali, je še zmerom dovoljena prodaja živali. V Sloveniji je zaščita živali, kar pomeni zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja, v javnem interesu. V tem interesu je, da se živali dobro počutijo, in…