Pritožba zaradi nepravilnega ravnanja v upravnem postopku (UE Škofja Loka)

g. Branko Murnik, dipl. univ. inž. arh., načelnik
Upravna enota Škofja Loka
Poljanska cesta 2
4221 Škofja Loka

Pritožba zaradi nepravilnega ravnanja v upravnem postopku

Poslano po elektronski pošti!
Digitalno podpisano!
Številka zadeve: 215-16/08/GJ
27.2.2008

 

Spoštovani g. Murnik!

1. Na Vas se obračam v upravni zadevi izdaje dovoljenja za javno prireditev tekmovanje psov dne 23.2.2008 v športni dvorani v Železnikih.

2. V omenjeni zadevi je bilo izdano dovoljenje št. 215-16/08/GJ z dne 15.2.2008. Vendar pa pri izdaji dovoljenja niso bile spoštovane določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, kar sicer ima za posledico nepravilno odločbo.

3. V tem postopku smo dobili vabilo UE Škofja Loka na obravnavo dne 14.2.2008, saj smo že pred časom podali zahtevo za vstop v vse postopke, ki se vodijo pred UE Škofja Loka in se tičejo živali. Ker se omenjene obravnave nismo mogli udeležiti, smo poslali pisno stališče glede predmeta postopka.

4. Upravni organ nam je poslal odločbo. V tej odločbi pa sploh ni navedel, da smo mi sodelovali kot stranski udeleženec v postopku, niti ni navedel našega stališča glede prireditve. V odločbi tudi ni navedel, zakaj ni sprejel naših predlogov, ki smo jih podali v svojem stališču. To je v nasprotju z določbami ZUP-a, ki v členu 214 točno določa, kaj vse mora vsebovati obrazložitev.

5. Če pa je upravni organ menil, da nimamo pravice udeležbe v postopku kot stranski udeleženec, pa nam bi moral izdati ustrezni sklep v smislu 142. člena ZUP-a. Zoper ta sklep je mogoča pritožba, ki tudi zadrži izvršitev, kar še pomeni, da dovoljenja glede prireditve do dokončnosti sklepa ni mogoče izdati. Sklepa nam upravni organ ni izdal, zato je jasno, da nam je priznal pravico sodelovanja v postopku kot stranskemu udeležencu po 43. členu ZUP-a. Sicer bi tudi o tem upravni organ moral izdati sklep.

6. V pravnem pouku je naveden rok za pritožbo 3 dni. To je napačno, saj velja splošni rok 15 dni. Rok 3 dni se nanaša na druge primer po Zakonu o javnih zbiranjih in ne za izdana dovoljenja, gre za odločbo o prepovedi prireditve oz. shoda. Tako nam je bil neupravičeno skrajšan pritožbeni rok.

7. Na podlagi navedenega Vas pozivamo, da nam sporočite, zakaj je upravna enota v predmetni zadevi kršila ZUP. Prav tako Vas pozivamo, da nam sporočite, kaj boste storili, da se to v bodoče ne bo več dogajalo.

Lep pozdrav.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post