Kategorija:Upravni postopki

Upravna enota Sežana Partizanska c. 4 6210 Sežana Stališče stranskega udeleženca glede javne prireditve Št. 215-68/2009 Stališče! Poslano po elektronski poti! Elektronsko podpisano! 23.7.2009   1. Zahvaljujemo se vam za priznanje statusa stranskega udeleženca v tej zadevi. Upravna enota Sežana je s tem storila pomemben korak k še boljši zaščiti živali. 2. V predmetni zadevi…

Veterinarska uprava Republike Slovenije Parmova ulica 53 1000 LJUBLJANA Pritožba zoper sklep naslovnega organa z dne 11.9.2008, št. 021-2/2008 Pritožba! Poslano po elektronski poti! 1.10.2008   1. Naslovni organ je izdal že omenjeni sklep, s katerim Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice ni priznal lastnosti stranskega udeleženca in s tem pravice do sodelovanja kot…

Veterinarska uprava Republike Slovenije Parmova ulica 53 1000 LJUBLJANA Zahteva za vstop v postopek in priznanje statusa stranskega udeleženca Zahteva! Poslano po elektronski poti! Podpisano z elektronskim podpisom! Pooblastilo! 4.8.2008   Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je izvedelo, da naslovni organ vodi upravne postopke št. 34401- 42/2008, 34401- 44/2008, 34401- 45/2008, 34401- 47/2008…

Agencija Republike Slovenije za okolje Vojkova 1b 1000 LJUBLJANA Pritožba zoper dovoljenje naslovnega organa z dne 12.12.2008, št. 35601-223/2008 30.12.2008   1. Naslovni organ je izdal že omenjeno dovoljenje, s katerim je dovolil izjemen odvzem iz narave z odstrelom petih (5) osebkov vrste volk (Canis lupus), pri čemer dovoljenje velja do 31.1.2009, izvršijo pa ga…

Upravna enota Trbovlje Mestni trg 4 1422 Trbovlje NUJNO, USTNA OBRAVNAVA DNE 23.8.2007 OB 9.00 URI 22.8.2007 Zadeva: 14. državna razstava psov Zveza: Vaša številka 215-62/2007-5 (12001) Spoštovani! Zahvaljujemo se za vabilo na ustno obravnavo v zadevi izdaje dovoljenja za javno prireditev »14. državna razstava psov«, ki bo v četrtek dne 23.8.2007 ob 9.00 uri…

Upravna enota Ptuj Slomškova ul. 10 2250 Ptuj 11.9.2007 Zadeva: tekmovanje psov Zveza: Vaša številka 215-280/2007   Spoštovani! Zahvaljujemo se za sklep št. 215-280/2007 z dne 4.9.2007, s katerim ste nam priznali status stranskega udeleženca v upravni zadevi št. 215-280/2007. Naše stališče v zvezi z omenjeno prireditvijo pa je naslednje: Mi javni prireditvi kot takšni…

Upravna enota Novo mesto Defranceschijeva ulica 1 8000 Novo mesto 27.6.2007 Zadeva: pritožba zoper dovoljenje št. 215-376/2007-6 z dne 14.6.2007 Spoštovani! 1. Naslovni organ je izdal že omenjeno dovoljenje, s katerim je Konjeniškemu društvu treh dolin Mirna Peč dovolil izvedbo javne prireditve – 1. konjeniški dan za dne 17.6.2007. Ker je bilo omenjeno dovoljenje izdano…

Upravna enota Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje 3.10.2007 Zadeva: pritožba zoper sklep št. 215-86/2007-3 z dne 19.9.2007   Spoštovani! 1. Naslovni organ je izdal že omenjeni sklep, s katerim Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice ni priznal lastnosti stranskega udeleženca in s tem pravice do sodelovanja kot stranka v postopku izdaje dovoljenja za…

Upravna enota Gornja Radgona Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona 28.6.2007 Zadeva: udeležba v upravnih postopkih, ki se tičejo živali in vstop v postopek za izdajo dovoljenj za javne prireditve, ki se tičejo živali   Spoštovani! I. Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je kot društvo, ki deluje na področju zaščite živali, zainteresirano, da…