Kategorija:Ustavno sodišče

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 28 z dne 10.4.2009) 30.4.2009 Pobuda! Priporočeno! Priloge! Pooblastilo!   Minister za okolje in prostor je izdal Pravilnik o odvzemu osebkov vrst…

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI 3. odstavka 26. b člena Zakona zaščiti živali (ZZZiv-UPB2) (Uradni list RS, št. 43 z dne 18.5.2007) s predlogom za začasno zadržanje po 39. členu Zakona o ustavnem sodišču 26.2.2009 Pobuda! Priporočeno! Priloge! Pooblastilo!   1. Državni zbor RS je v letu 1999…

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI 4. odstavka 25. člena Zakona zaščiti živali (ZZZiv-UPB2) (Uradni list RS, št. 43 z dne 18.5.2007) in 1. alineje 2. odstavka 9. člena Pravilnika o zaščiti živali pri zakolu (Uradni list RS, št. 33/05 in 5/06) s predlogom za začasno zadržanje…

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA Odgovor na poziv Ustavnega sodišča RS z dne 10.1.2008, št. U-I-97/07 Odgovor! Poslano po elektronski pošti! Podpisano z digitalnim potrdilom! Pooblastilo! 28.1.2008 Ustavno sodišče v obravnavani zadevi poziva pobudnika, da naj izkaže okoliščine, iz katerih je razvidno, da izpodbijani predpis še vedno neposredno posega v pravice, pravne…

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA 17.11.2008 Predlagatelj: Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva, ki ga zastopa odvetnik Vladko Began iz Celja POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI dela 2. in 3. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni…

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI Pravilnika o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list, št. 23 z dne 7.3.2008) s predlogom za odložitev izvrševanja izpodbijane določbe pravilnika po 39. členu Zakona o ustavnem sodišču Pobuda! Priporočeno! Priloge! Pooblastilo! 12.3.2008…

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI Pravilnika o sprejemu letnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za leto 2007 (Uradni list, št. 50 z dne 6.6.2007) s predlogom za odložitev izvrševanja izpodbijane določbe pravilnika po 39. členu Zakona o ustavnem sodišču Pobuda! Priporočeno! Priloge! Pooblastilo! CD!…

Ustavno sodišče Slovenije p. p. 1713 SI-1001 LJUBLJANA POBUDA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI Pravilnika o sprejemu dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskih območij v Republiki Sloveniji za obdobje 2007-2016 (Uradni list, št. 99 z dne 30.10.2007) Pobuda! Priporočeno! Priloge! Pooblastilo! Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v soglasju z ministrom za okolje in prostor izdal…