Kategorija:Upravni postopki

  Upravna enota Gornja Radgona Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona 28.6.2007 Zadeva: udeležba v upravnih postopkih, ki se tičejo živali in vstop v postopek za izdajo dovoljenj za javne prireditve, ki se tičejo živali   Spoštovani! I. Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je kot društvo, ki deluje na področju zaščite živali, zainteresirano,…

Veterinarska uprava Republike Slovenije Parmova ulica 53 1000 Ljubljana 24.7.2007 Zadeva: zahteva za vstop v postopek in priznanje lastnosti stranskega udeleženca   Spoštovani! Z dopisom z dne 9.7.2007, št. 090-6/2007/4 ste nas obvestili, da vodite nekaj upravnih postopkov v zvezi z izdajo dovoljenj za izvajanje poskusov na živalih oz. da so ti postopki v reševanju…