V intervjuju pod gornjim naslovom, ki je bil objavljen dne 27. junija 1998, je ustavni sodnik dr. Peter Jambrek med drugim navedel, da naša ustava in ustavni zakon za njeno izvedbo ne vsebujeta določb, ki bi uravnavale tranzicijo, pri­vatizacijo, nacionalizacijo, lokalno samo­upravo, volilne procese … V zvezi s tem menim, da naša ustava vsebuje določila,…

V rubriki Rekli so, ki je bila ob­javljena v Večeru dne 27. maja 1998, je bilo mogoče prebrati, da je tajnik sinode med drugim dejal: “Zaradi ne­demokratičnih in ekstremističnih sta­lišč Slovenske nacionalne stranke do rimskokatoliške cerkve v zadnjih letih si je tajništvo sinode vzelo demokra­tično pravico, da te stranke ne povabi na okroglo mizo. Ekstremisti…

Pod gornjim naslovom je bilo v Delu mogoče prebrati, da je bil re­den posvet verskih skupnosti po­svečen varstvu osebnih podatkov. Zapisano je bilo tudi, da doslej ni bila evidentirana še nobena zloraba tovrstnih podatkov v sklopu ver­skih skupnosti. V zvezi s to zadnjo navedbo pa je treba navesti, da je na mi­nistrstvu za pravosodje že…

V 52. številki Mladine je bil objavljen članek o nadškofu Rodetu. V okviru tega članka je bila objavljena tudi slika, iz katere je med drugim razvidno, da je nadškof blagoslovil cerkev v Bohinjski bistrici. Sama po sebi ta blagoslovitev ne bi bila nič posebnega, če ne bi nadškof blagoslovil cerkve, na kateri je bil napis…

V Sloveniji še vedno odmeva zakonska določba, da morajo vo­zniki motornih vozil tudi podnevi voziti s prižganimi zasenčenimi lučmi V zvezi s tem je zanimivo, da je v Sloveniji voznik kaznovan, če nima podnevi prižganih zasen­čenih luči, v Italiji pa, če jih ima. Ker med Italijo in Slovenijo ni po­membnih razlik v svetlobi, se po­stavi…

V zadnji obravnavi v državnem zboru se nahaja predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Predlog zakona med drugim ureja tudi odvzem delov telesa umrle osebe. Ti se lahko vzamejo, po predlogu zakona, umrli osebi, ko je z gotovostjo ugotovljena smrt dajalca. Kot smrt dajalca zakon določa tudi trenutek, ko nastopi…

V Sloveniji še vedno odmeva izjava visokega predstavnika ene izmed verskih skupnosti v Sloveniji, ki pred nekaj časa v Mariboru izjavil, da “ta šola ni naša šola. S to šolo se ne moremo strinjati…”. Če npr. osnovna šola v Sloveniji ni tudi šola te verske skupnosti in se ta organizacija s to šolo ne strinja,…

Pod gornjim naslovom je bil v Večeru objavljen intervju s dr. Tinetom Hribarjem in dr. Spomenko Hribar. V intervjuju je dr. Hribar izjavil med drugim tudi, da je Katoliška cerkev napadla svetost življenja, ko je bilo v preambuli ustave zapisano: “Zavedajoč se svetosti življenja.” V intervjuju je bilo rečeno še, da je cerkev napadla svetost…

Papež Janez Pavel II. je v tradicionalni božični poslanici obsodil nasilje na Bližnjem vzhodu in “kulturo smrti”, ki grozi prihodnosti sveta. V zvezi s papeževo obsodbo nasilja in “kulture smrti” se postavi vprašanje, ali je papež, glede na nauk, ki ga uči, moralno-etično upravičen obsoditi nasilje na Bližnjem vzhodu oz. “kulturo smrti”? Kaj med drugim…

Papež Janez Pavel II. je ob 1. januarju – svetovnem dnevu miru pripravil mirovno poslanico, ki nosi naslov Dialog med kulturami – za civilizacijo ljubezni in miru. Papež se očitno zavzema za civilizacijo ljubezni in miru. To je samo po sebi pohvalno, vendar pa se je potrebno vprašati, ali je to paževo zavzemanje za ljubezen…