V zadnji obravnavi v državnem zboru se nahaja predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Predlog zakona med drugim ureja tudi odvzem delov telesa umrle osebe. Ti se lahko vzamejo, po predlogu zakona, umrli osebi, ko je z gotovostjo ugotovljena smrt dajalca. Kot smrt dajalca zakon določa tudi trenutek, ko nastopi…

V Sloveniji še vedno odmeva izjava visokega predstavnika ene izmed verskih skupnosti v Sloveniji, ki pred nekaj časa v Mariboru izjavil, da “ta šola ni naša šola. S to šolo se ne moremo strinjati…”. Če npr. osnovna šola v Sloveniji ni tudi šola te verske skupnosti in se ta organizacija s to šolo ne strinja,…

Pod gornjim naslovom je bil v Večeru objavljen intervju s dr. Tinetom Hribarjem in dr. Spomenko Hribar. V intervjuju je dr. Hribar izjavil med drugim tudi, da je Katoliška cerkev napadla svetost življenja, ko je bilo v preambuli ustave zapisano: “Zavedajoč se svetosti življenja.” V intervjuju je bilo rečeno še, da je cerkev napadla svetost…

Papež Janez Pavel II. je v tradicionalni božični poslanici obsodil nasilje na Bližnjem vzhodu in “kulturo smrti”, ki grozi prihodnosti sveta. V zvezi s papeževo obsodbo nasilja in “kulture smrti” se postavi vprašanje, ali je papež, glede na nauk, ki ga uči, moralno-etično upravičen obsoditi nasilje na Bližnjem vzhodu oz. “kulturo smrti”? Kaj med drugim…

Papež Janez Pavel II. je ob 1. januarju – svetovnem dnevu miru pripravil mirovno poslanico, ki nosi naslov Dialog med kulturami – za civilizacijo ljubezni in miru. Papež se očitno zavzema za civilizacijo ljubezni in miru. To je samo po sebi pohvalno, vendar pa se je potrebno vprašati, ali je to paževo zavzemanje za ljubezen…

V Sloveniji še vedno odmeva načrtovani odstrel 80 medvedov, 20 krokarjev in kar 2140 kormoranov. Ker gre oz. bo šlo za poboj živali, se v zvezi s tem postavlja vprašanje, ali je to v skladu z ustavo RS oz. etiko, ki naj bi zavezovala državne organe? Ustava v 5. členu med drugim določa, da država…

V članku pod gornjim naslovom so bila predsta­vljena mnenja nekaterih strokovnjakov s področja šolstva v zvezi z izjavo visokega cerkvenega dosto­janstvenika, ki je pred kratkim v Mariboru izjavil, da »ta šola ni naša šola. S to šolo se ne moremo stri­njati…«. Če npr. osnovna šola v Sloveniji ni tudi šola RKC in se s tako…

V članku z gornjim naslovom je bilo mogoče brati, da je papež obžaloval in prosil odpuščanja za grehe, ki so jih storili člani cerkve v preteklosti. Ob tem dejanju RKC se postavlja vprašanje, ali gre pri tem za nov resen začetek RKC ali za spretno medijsko potezo, s katero si želi te cerkev izboljšati svoj…

V članku z naslovom “Pripovedovanje žensk, ki so doživele spolne zlorabe”, ki je bil objavljen v Dnevniku dne 24.11.2000  je bilo mogoče prebrati, da je izšla publikacija, v kateri so nekatere ženske spregovorile o spolnih zlorabah, ki so jim bile storjene. Nesporno je, da je mnogo nasilja, tudi spolnega, nad ženskami. Vprašanje pa je, kje…

V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v Delu dne 28.8.1999, je g. Franc Miklavčič med drugim zapisal, da »po novem se danes na sodiščih ne išče več materialne resnice, ker je izpuščeno prejšnje uvodno določilo, da mora sodišče popolnoma in po resnici ugotoviti sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka.« Citirana…