Quod licet Jovi, non licet bovi!

V članku s tem naslovom, ki je bil objavljen v Dnevniku dne 24.6.2005 v rubriki Stališča & odmevi, se je D. Ocvirk ukvarjal tudi z emancipacijo. Med drugim je zapisal naslednji stavek: »Ženske so gotovo največja skupina ljudi in državljanov, ki ima pri nas še kar dolgo pot do emancipacije.« Kako dolgo pot še imajo ženske do emancipacije, je težko reči. Ve pa se, zakaj še niso emancipirane oz. kje je glavni vzrok tega, da so ženske v mnogih pogledih še vedno »drugorazredne«. Družbena dogajanja v Sloveniji, in tudi v zahodnem svetu, so že dolgo bolj ali manj pod močnim vplivom cerkvene ideologije. Ko se otrok rodi, ga čakata krst in vzgoja, ki poteka pod močno cerkveno indoktrinacijo. Tudi tisti otroci, ki formalno niso bili krščeni, so bolj ali manj vzgojeni v »cerkvenem duhu«, saj ta že dolgo prevladuje zahodni družbi.

V mnogih pogledih je cerkvena ideologija v nasprotju s slovensko ustavo. Cerkev dovoljuje ubijanje ljudi, čeprav je po ustavi človekovo življenje nedotakljivo. Cerkev uči, da predpisi Republike Slovenije katolika ne zavezujejo, če so v nasprotju z nauki evangelija, kar pomeni, da se je cerkev postavila nad pravni red Slovenije. Katoliška cerkev, ob asistenci države, s krsti dojenčkov direktno krši 41. člen ustave, saj nima njihovih pristankov za krst, kajti ustava tudi njim priznava pravico, da se sami odločijo o vstopu v neko versko skupnost.

Nauk Katoliške cerkve do žensk je v mnogih pogledih protiustaven in skrajno poniževalen, saj zelo grobo posega v njihove ustavno varovane osebnostne pravice, npr. dostojanstvo. V nadaljevanju sledi nekaj katoliških izjav o ženskah, za katere ni znano, da bi bile preklicane: “Ženske so določene predvsem za to, da zadovoljijo moško pohotnost.” (Johannes Chryostomos, 349-407, gr. cerkveni učitelj); “Bistvena vrednota žene je v njeni sposobnosti rojevanja in v njeni gospodinjski koristi.” (Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj 1225-1275); “Moški fetus postane človek po 40 dneh, ženski po 80 dneh. Deklice nastanejo zaradi poškodovanih semen ali vlažnih vetrov.” (Tomaž Akvinski, cerk. učitelj in patron katoliških visokih šol); “Ko vidiš žensko, misli, da je hudič! Je neke vrste pekel!” (Papež Pij II., 1405-1464); “Ženska je napaka narave … s svojim presežkom vlage in s svojo podtemperaturo je telesno in duhovno … manjvredna … neke vrste pohabljen, zgrešen, spodletel moški … polno udejanjanje človeške vrste je samo moški.” (Tomaž Akvinski, sv. cerkveni učitelj 1225-1274); “Dekleta, ki nosijo mini krila, pridejo v pekel.” (Jezuit Wild v 20. stol.); “Kjer se zadržuje duhovnik, tja ženska ne sme vstopiti.” (Sinoda v Parizu, 846). In še iz domačih logov: “Ženska je ustvarjena kot pomočnica človeku.” (župnik Jože Pacek, 2001)

To si torej misli Katoliška cerkev o ženskah, v tej miselnosti tudi ravna. Zavest mnogih je prežeta s katoliško miselnostjo o manjvrednosti žensk, s cerkvenimi slikami žensk kot hudičev, kot napak narave … Zato ni čudno, da ženske še danes niso emancipirane, saj je Katoliška cerkev proti njihovi emancipaciji. In po svoje je mogoče pritrditi dr. Ocvirku, predstavniku Katoliške cerkve, torej organizacije, ki zelo diskreditira ženske, da imajo te še dolgo pot do emancipacije. Seveda v glavnem po zaslugi Katoliške cerkve, ki si želi, da ženske emancipacije nikoli ne bi dosegle, saj je emancipirana ženska nevarna za cerkev. Pri vsem tem pa je nekaj zelo čudno: Zakaj se ženske pustijo tako poniževati in zaničevati, zakaj se ne uprejo takšnemu nauku, ki ne krši samo ustave oz. njihovih z ustavo garantiranih pravic, temveč je v nasprotju tudi z naukom Jezusa iz Nazareta, ki ni delal razlik med moškimi in ženskami. Čudno pa je še nekaj: Zakaj Republika Slovenija dopušča Katoliški cerkvi, da ima ženske za “drugorazredne”. Ali delujeta z roko v roki?

Objava: Dnevnik, 27.7.2005.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*