Kategorija:Pravo

Veterinarska uprava Republike Slovenije Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana 6.12.2011 Zadeva: prijava zaradi pretepa psa in uporabe električnih ovratnic Spoštovani! 1. Na spletni strani Žurnala24 (z datumom 24.10.2011) je zapisano naslednje: „Kinolog … je zaradi slabega rezultata na sledi svojega psa pretepal s povodcem in karabinom ter ni nehal niti, ko so navzoči sodniki želeli…

Ministrstvo za zdravje Štefanova 5 1000 Ljubljana 8.8.2011 Zadeva: predlog za uvedbo trošarin na živila živalskega izvora   Spoštovani! V pripravi je nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020. V okviru te nadgradnje je predvidena tudi uvedba trošarin na nezdravo hrano. Kateri izdelki bi bilo zajeti v sistem trošarin, še ni dokončno odločeno, zaenkrat je govora…

Ministrstvo za šolstvo in šport Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana 25.4.2011 Zadeva: Zakon o osnovni šoli – sprememba   Spoštovani! V javni razpravi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli in sicer do 3. maja 2011. V to razpravo se vključujemo tudi mi in predlagamo spremembo 57. člena sedaj veljavnega zakona.…

Veterinarska uprava RS Parmova 53 1000 Ljubljana Prijava suma kršitve ZZZiv v zvezi z ribami Pooblastilo! Izsek iz časopisa Večer! 30.8.2009   1. V dnevniku Večer je bil dne 25.8.2009 članek oz. tekst z naslovom Ribič se je zjokal nad mrtvim somom avtorja Franca Kramerja. 2. V omenjenem tekstu, katerega internetna verzija se prilaga, je…

Veterinarska uprava RS Parmova 53 1000 Ljubljana Zahteva za prepoved izdajanja predhodnih soglasij za javne prireditve – tekmovanja, na katerih nastopajo konji Zahteva! Priporočeno! Pooblastilo! 31.10.2008   Spoštovani! 1. Veterinarska uprava RS je v skladu z 39. členom Zakona o veterinarskih merilih skladnosti pristojna za izdajo predhodnega soglasja za razna tekmovanja živali in druga organizirana…

Veterinarska uprava RS Parmova 53 1000 Ljubljana Pobuda v zvezi s prisilno držo konj Pooblastilo! 25.9.2009   1. Pred kratkim smo v enem izmed slovenskih konjeniških centrov na Štajerskem naleteli na, vsaj za nas, nevsakdanji prizor. 2. Gre za, vsaj po našem mnenju, nepravilno oz. nezakonito ravnanje nad konjem, katerega glava je bila z dvema…

Veterinarska uprava RS Parmova 53 1000 Ljubljana Predlog v zvezi z razstavami psov Pooblastilo! 19.10.2009   1. V Sloveniji je vsako leto več 100 raznih prireditev, na katerih sodelujejo psov. Gre za razna tekmovanja, izpite, vzrejne preglede in podobno. Med temi tekmovanji so tudi razstave psov. V Sloveniji je več večjih razstav psov kot npr.…

g. Branko Murnik, dipl. univ. inž. arh., načelnik Upravna enota Škofja Loka Poljanska cesta 2 4221 Škofja Loka Pritožba zaradi nepravilnega ravnanja v upravnem postopku Poslano po elektronski pošti! Digitalno podpisano! Številka zadeve: 215-16/08/GJ 27.2.2008   Spoštovani g. Murnik! 1. Na Vas se obračam v upravni zadevi izdaje dovoljenja za javno prireditev tekmovanje psov dne…