Kategorija:Pravo

Ministrstvo za okolje in prostor Ljubljana   Predlog in pripombe glede Odloka o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda (ursus arctos) in volka (canis lupus) iz narave za obdobje do 30. septembra 2020 (EVIDENCA VLADNEGA AKTA 2019-2550-0053)   Spoštovani! V zvezi z navedenim osnutkom odloka dajem predloge in pripombe, kot je navedeno v nadaljevanju. 1.…

Ministrstvo za okolje in prostor Ljubljana Zadeva: Pripombe in predlogi v zvezi s Strategijo upravljanja rjavega medveda (ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2019–2028 in Akcijskim načrtom za upravljanje rjavega medveda (ursus arctos) v Sloveniji za obdobje 2019–2023 Spoštovani! 1. Predlagam, da se iz strategije izbriše ukrep odstrela medvedov, saj ubijanje medvedov po 16. členu…

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je v intervjuju (Objektiv, 6.7.2019) med drugim izjavila: »… a to, da gradnjo hidroelektrarne ustavi društvo, ki ima po mojih informacijah šest ali osem članov, je nedopustno.« Ali je res, da je gradnjo hidroelektrarne (Mokrice) ustavilo društvo? Jasno je, da ne, saj za kaj takega nima pristojnosti. Gradnjo je ustavilo…

Pod tem naslovom je bil v Objektivu (20.10.2018) objavljen članek o šolski prehrani. Iz njega je razvidno, da v šolah nudijo učencem v glavnem hrano z živili živalskega in rastlinskega porekla, in da mnoge šole nočejo nuditi veganske prehrane. Dietetik Tomaž Poredoš pravi, da je veganska prehrana odločitev vsakega posameznika oz. njegove družine. Res je…

Ministrstvo za pravosodje Župančičeva 3 1000 Ljubljana Zadeva: Pobuda splošnega pomena v zvezi z realizacijo ustavne pravice do peticije iz 45. člena slovenske ustave   Spoštovani! Slovenska ustava je moderna ustava in vsebuje mnoge človekove pravice, med drugim tudi pravico do peticije (45. člen). Ta se glasi: Vsak državljan ima pravico vlaganja peticij in do…

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana 24.9.2012 Zadeva: Pripombe in predlogi v zvezi s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave in strokovnim mnenjem ZGS za odstrel velikih zveri za obdobje 1.10.2012 – 30.9.2013 V zvezi z omenjenim…

Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Ljubljana Ljubljana 21.11.2011 Zadeva: Pripombe in predlogi v zvezi z osnutkom načrta lovsko upravljavskega območja za obdobje 2011 – 2020 za XIII. lovsko upravljavsko območje (zasavsko)   V zvezi z omenjenim osnutkom dajemo naslednje pripombe in predloge: Za upravljanje z določeno živalsko vrsto je potrebno upoštevati znanstvene raziskave v…

Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Kočevje Kočevje 21.11.2011 Zadeva: Pripombe in predlogi v zvezi z osnutkom načrta lovsko upravljavskega območja za obdobje 2011 – 2020 za III. lovsko upravljavsko območje (kočevsko-belokranjsko)   V zvezi z omenjenim osnutkom dajemo naslednje pripombe in predloge: Za upravljanje z določeno živalsko vrsto je potrebno upoštevati znanstvene raziskave v…