Kategorija:Pravo

Zavod za gozdove Slovenije Območna enota Kočevje Kočevje 21.11.2011 Zadeva: Pripombe in predlogi v zvezi z osnutkom načrta lovsko upravljavskega območja za obdobje 2011 – 2020 za III. lovsko upravljavsko območje (kočevsko-belokranjsko)   V zvezi z omenjenim osnutkom dajemo naslednje pripombe in predloge: Za upravljanje z določeno živalsko vrsto je potrebno upoštevati znanstvene raziskave v…

Vlada Republike Slovenije Gregorčičeva 20-25 1000 Ljubljana 13.6.2011 Zadeva: Bakterija Ehec in pomori čebel so proizvodi napačnega kmetovanja – pobuda za spremembo načina kmetovanja, tudi v funkciji zaščite živali   Spoštovani! V Evropi, predvsem v Nemčiji, pa tudi drugje v svetu se še vedno pojavljajo okužbe ljudi zaradi bakterije Ehec, čeprav v Nemčiji, po besedah…

Veterinarska uprava Republike Slovenije Dunajska cesta 22 1000 Ljubljana 6.12.2011 Zadeva: prijava zaradi pretepa psa in uporabe električnih ovratnic Spoštovani! 1. Na spletni strani Žurnala24 (z datumom 24.10.2011) je zapisano naslednje: „Kinolog … je zaradi slabega rezultata na sledi svojega psa pretepal s povodcem in karabinom ter ni nehal niti, ko so navzoči sodniki želeli…

Ministrstvo za zdravje Štefanova 5 1000 Ljubljana 8.8.2011 Zadeva: predlog za uvedbo trošarin na živila živalskega izvora   Spoštovani! V pripravi je nadgradnja zdravstvenega sistema do leta 2020. V okviru te nadgradnje je predvidena tudi uvedba trošarin na nezdravo hrano. Kateri izdelki bi bilo zajeti v sistem trošarin, še ni dokončno odločeno, zaenkrat je govora…

Ministrstvo za šolstvo in šport Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana 25.4.2011 Zadeva: Zakon o osnovni šoli – sprememba   Spoštovani! V javni razpravi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli in sicer do 3. maja 2011. V to razpravo se vključujemo tudi mi in predlagamo spremembo 57. člena sedaj veljavnega zakona.…

Veterinarska uprava RS Parmova 53 1000 Ljubljana Prijava suma kršitve ZZZiv v zvezi z ribami Pooblastilo! Izsek iz časopisa Večer! 30.8.2009   1. V dnevniku Večer je bil dne 25.8.2009 članek oz. tekst z naslovom Ribič se je zjokal nad mrtvim somom avtorja Franca Kramerja. 2. V omenjenem tekstu, katerega internetna verzija se prilaga, je…