21. državna tekma lovskih psov v vodnem delu – CACT za prehodni pokal Občine Ig

Veterinarska uprava Republike Slovenije
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Lovska in ribiška inšpekcija
Parmova 33
1000 Ljubljana

20.9.2011

Zadeva: 21. državna tekma lovskih psov v vodnem delu – CACT za prehodni pokal Občine Ig

 

Spoštovani!

V glasilu Lovec, št. 9/2011 (str. 483) smo zasledili informacijo, da bo v nedeljo, 25.9.2011, v Dragi pri Igu z začetkom ob 8.00 pred domom LD Ig 21. državna tekma lovskih psov v vodnem delu – CACT za prehodni pokal Občine Ig.

Tekma bo potekala v skladu z veljavnim Pravilnikom za tekmovanje lovskih psov vseh pasem v vodnem delu še izhaja iz omenjene informacije oz. obvestila. Pravilnik je dosegljiv na http://www.grmajo.net/izpitni-programi/2, na http://www.lovska-zveza.si/ftp/glasiloLovec/2011/LOVEC-9-2011.pdf – na strani 483 pa je vabilo na omenjeno tekmovanje psov.

Iz pravilnika je razvidno, da bodo psi lovili race.

V pravilniku za ocenjevanje dela je zapisano tudi naslednje:

„3. Sledenje izpuščene race v vodi z ločjem
Sodnik raci pristriže letalna peresa in jo vrže približno 15 m daleč, v globoko vodo s kritjem.

Naloga psa je, da sledeno raco pritisne na odprto vodo, kjer jo mora strelec na povelje sodnika odstreliti.
….

4. Prinašanje izgubljene race iz vode

Raco vržemo vsaj 10 m v kritje, ali pa jo odvržemo iz čolna, ki se mora nato umakniti, da ne bi psa motil pri delu.“

Menimo, da predmetno tekmovanje, glede na določila v omenjenem pravilniku, ni v skladu s slovenskimi predpisi o zaščiti živali.

Po 7. alineji 15. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv) ni dovoljena uporaba živih živali za vabo. Pri predmetni tekmi so žive race uporabljene za vabo lovskim psom, s čimer se presoja sposobnost oz. usposobljenost teh psov za delo v vodnem delu. To pa je v nasprotju z že omenjenim zakonskim določilom.

Po 3. alineji 15. člena Zakona o zaščiti živali je prepovedano puljenje perja živi perjadi in druga podobna dejanja v nasprotju z ZZZiv. Pristriženje letalnih peres racam mlakaricam vsekakor spada v to kategorijo prepovedanih ravnanj in je zato takšno ravnanje prepovedano in tako v nasprotju z omenjenim zakonskim določilom.

Po 8. alineji 15. člena Zakona o zaščiti živali je prepovedana uporaba ranjene, poškodovane in ustrahovane živali. Za raco, ki ji pristrižejo peruti je vsekakor mogoče reči, da je ranjena in poškodovana žival. Zato je njena uporaba v nasprotju z določili ZZZiv. Seveda je takšna raca tudi prestrašena oz. ustrahovana, zato je tudi v tem pogledu ni mogoče uporabiti. Uporaba takšne race je torej tudi v nasprotju z ZZZiv.

Pri omenjenih prepovedanih ravnanjih gre za prekrške, lahko pa tudi za mučenje živali, v skladu z zadnjim odstavkom 15. člena ZZZiv. Nesporno je, da gre za nepotrebne usmrtitve rac, gre namreč za tekmovanje, in tudi neprimerne, saj race zaradi pristriženih peruti nimajo možnosti, da bi pred psi zbežale, kot jo imajo v naravi. Gre tudi za povzročanje nepotrebnega trpljenja in surovega ravnanja, kar je kaznivo po Kazenskem zakoniku.

Sporna prireditev je tekmovanje psov. Pri tekmovanju ni dovoljeno usmrtiti nobene živali. To jasno izhaja iz 26. člena Zakona o zaščiti živali, ki točno določa primere, ko se sme usmrtiti živali. Med temi primeri ni navedena usmrtitev živali v okviru tekmovanja, kot je slučaj v tem primeru. Glede na zadnji odstavek se takšna usmrtitev šteje za mučenje živali. Pri tem ni pomembno, da gre za tekmovanje s prvinami lova, saj pri nobenem tekmovanju ni dovoljeno ubijanje živali, kot to jasno izhaja iz Zakona o zaščiti živali.

Pozivamo vas, da kot inšpekcijski organ preprečite kršitve predpisov o zaščiti živali, ki se bodo, vsaj glede na pravilnik, dogajale na tekmi lovskih psov v nedeljo, 25.9.2011 v Dragi na Igu.

Pozivamo vas tudi, da nam sporočite, kaj ste ukrenili na podlagi tega našega dopisa.

Hvala in lep pozdrav!

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Pripravil:
Vlado Began, varuh pravic živali pri društvu

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post