Kategorija:Delo

Med velikonočnimi jedmi, ki jih blagoslavlja katoliška cerkev, je tudi šunka, ki je iz svinjskega mesa. Uživanje le-tega pa je po bibliji katolikom prepovedano, kajti cerkveni bog je rekel: »Izmed prežvekovalcev in izmed tistih s parklji pa ne smete jesti (…) in svinje, (…) za vas je nečista. Njihovega mesa ne uživajte in njihove mrhovine…

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se ga je med drugim udeležilo mnogo otrok v osnovnih šolah in vrtcih, je bil 17. novembra. Zajtrk so sestavljali kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Ta zajtrk naj bi bil po mnenju države zdrav. Ali je res tako? Ali je mleko zdravo? Ali je lahko zdravo nekaj, kar je pridobljeno…

V tekstu pod zgornjim naslovom v pismih bralcev (13.6.2017) je g. Valentan zapisal: »Čudim se, da g. Špilak omenja samo 7. člen Ustave RS (ločenost države in verskih skupnosti), ko pa ja znamo šteti tudi dlje. Tako pridemo do 41. člena istega dokumenta, v katerem je zapisano, da imajo starši »pravico, da v skladu s…

Nesporno je, da je v naši družbi vedno več nasilja. Psihologi, pravniki in drugi, vključno s predstavniki države, razprav vljajo o njem in iščejo njegove vzroke. Kot v drugih segmentih družbe, se nasilje povečuje oz. razširja tudi v šolah. Kje so vzroki nasilja? In kje so vzroki nasilja v šolah? Ali k nasilju v šolah…

V zapisu z naslovom »Pr­vi skupni sestanek komisije za reševanje odprtih vprašanj RKC«, ki je bil objavljen v ča­sniku Dnevnik dne 21. oktobra 1997, je bilo med drugim za­pisano tudi naslednje: »… Do­dajmo še to, da bodo pogovo­ri oziroma pogajanja s Cerkvi­jo še naprej potekali za tesno zaprtimi vrati, saj je zaveza o molčečnosti postala…

V Delu je bil 24. 7. letos pod gor­njim naslovom objavljen članek, v katerem lahko beremo, da je papež dejal: »Obstaja pravica do obrambe; tudi obrambna vojna je grda, toda če kdo napada, če hoče mendrati pra­vice drugih do obstanka, potem je pravica do obrambe; problem je ve­dno isti, je problem pravične vojne, obrambne vojne.«…

Ustavno sodišče je v svoji odločbi št. U-I-107/96. s katero je odločilo glede nekaterih določb zakona o začasnem, delnem zadr­žanju vračanja premoženja, med drugim zapisalo, da imajo cerkve in verske skupnosti vlogo obče ko­ristne ustanove. V zvezi s to trditvijo Ustav­nega sodišča se postavljajo ra­zlična vprašanja. Eno izmed njih je recimo, ali ima. takšno vlogo…

Izvedelo se je, da je varuh človekovih pravic nesel nadškofu Francu Rodetu poročilo o svojem delu za leto 1996. V zvezi s tem se postavlja več vprašanj. Eno iz­med njih je, ah obstaja zakonska podlaga (po 1. členu zakona o va­ruhu človekovih pravic se pristoj­nosti in pooblastila določijo z za­konom) za kaj takega oz. ali…

V časniku Delo je bil pod gornjim naslovom objavljen članek, v katerem je avtor Jože Krašovec med drugim navedel, da je bil pre­vod Svetega pisma v celoti narejen po izvir­niku. V zvezi s to trditvijo se postavlja vprašanje, ali je, vsaj glede »Nove zaveze«, resnična oz. točna. Znano je namreč, da ne obstaja nika­kršno prabesedilo…

Pod gornjim naslovom je bilo mogoče v Delu prebrati nekaj ugotovitev o vlogi mesa v prehrani ljudi, ki so se pojavile na posvetu ob 50-letnici ljubljanske biotehni­ške fakultete. Ena izmed njih je bila tudi. »da je redno uživanje zmerne količine vseh vrst mesa koristno za zdravje ljudi«. V zvezi s to ugotovitvijo pa se človeku…