Javni poziv vladi glede medvedov

Vlada je sprejela odlok o usmrtitvi 175 medvedov. Odlok temelji na Uredbi o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah, po kateri je eden izmed pogojev za odstrel medvedov to, da ni druge zadovoljive možnosti za doseganje zakonitega namena. Vlada je v odloku navedla, da je odstrel potreben zaradi ustrezne ravni sobivanja s človekom. Namen odstrela naj bi bil torej uspešno sobivanje medveda in človeka. V zvezi s tem se postavi vprašanje, ali se lahko doseže uspešno sobivanje z umori živali? Strategija upravljanja z medvedom, ki zavezuje vlado, ima ukrepe, ki omogočajo uspešno sobivanje medveda in človeka. To so npr.: odpravi se vse možne dejavnike, ki medvede privabljajo k naseljem; ljudi se izobražuje o biologiji in ekologiji rjavega medveda, svetuje se jim o ravnanju ob srečanjih z medvedom; izvajanje preventivnih zaščitnih ukrepov za preprečevanje ali omejevanje škode; krmljenje, ki ne povzroča odvisnosti in navezanosti medveda od človeka, medveda pa odvrača od naselij … Eden izmed teh ukrepov je na žalost tudi poboj medvedov. Ker pa je po predpisih za dosego nekega zakonitega cilja treba sprva uporabiti milejša sredstva, bi morala država pred umorom 175 medvedov izvesti vse tiste nenasilne ukrepe, ki omogočajo sobivanje medveda in človeka. V odloku o navedenih ukrepih ni govora, govora ni niti o tem, da ti ukrepi ne zadostujejo za dosego cilja odloka. Ker pa so ti ukrepi bistveni v odnosu medved človek in tudi pogoj v delovanju države, pozivam Vlado RS, da javnosti predstavi vse nenasilne ukrepe, ki jih je država izvedla za omogočanje sobivanja medveda in človeka. Vlado tudi pozivam, da prekliče odlok o odstrelu medvedov, saj je protiustaven. Vlada mora namreč po ustavi skrbeti za ohranjanje in ne uničevanje naravnega bogastva, kar umor 175 medvedov je.

Pozivam še PIC in DONDES, da vložita tožbo zoper odstrel medvedov in jim pomagata, kot sta pomagali volkovom. Poziv velja tudi društvom, ki so za medvede.

Objava: Delo, 17.12.2018 (pod naslovom: Uspešno bivanje medveda in človeka).

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*