Ustavnosodno pometanje pod preprogo

V tekstu pod zgornjim naslovom v pismih bralcev (13.6.2017) je g. Valentan zapisal: »Čudim se, da g. Špilak omenja samo 7. člen Ustave RS (ločenost države in verskih skupnosti), ko pa ja znamo šteti tudi dlje. Tako pridemo do 41. člena istega dokumenta, v katerem je zapisano, da imajo starši »pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Uresničevanje te pravice je staršem v Sloveniji oteženo, saj je katoliških šol komaj za vzorec …«

Res v 3. odst. 41. člena ustave piše to, kar navaja g. Valentan, vendar to ni vse, kajti v istem odstavku takoj sledi: »Usmerjanje otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, verske in druge opredelitve ali prepričanja.« Tega stavka, ki je zelo pomemben pa g. Valentan ni navedel. Čudim se, ko pa znamo brati tudi dalje, bi lahko zapisal v stilu »očitka« g. Valentana g. Špilaku. Zakaj g. Valentan ni navedel tega stavka? Mogoče zaradi tega, ker ta stavek ni všeč teologom in cerkvi, saj pravico staršev do verske vzgoje svojih otrok zoži samo na usmerjanje, kar pomeni, da o svoji verski vzgoji odloča otrok in ne starši. In preko njih cerkev.

In še nekaj: če je katoliških šol komaj za vzorec, jih cerkev očitno noče zgraditi, čeprav bi jih lahko. Denar ne more biti problem, saj je cerkev izjemno bogata.

Objava: Delo, 7.7.2017.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post