O nasilju v šolah

Nesporno je, da je v naši družbi vedno več nasilja. Psihologi, pravniki in drugi, vključno s predstavniki države, razprav vljajo o njem in iščejo njegove vzroke. Kot v drugih segmentih družbe, se nasilje povečuje oz. razširja tudi v šolah. Kje so vzroki nasilja? In kje so vzroki nasilja v šolah? Ali k nasilju v šolah in zunaj njih pripomore s svojimi dejanji tudi sama šola oz. država? Na to vprašanje lahko odgovorimo tako, da vidimo, kaj ponuja šola šolarjem?

Torej, kaj ponuja šola šolarjem? Ali jim ponuja v čeloti pozitivne vsebine, ali ne? Če si pogledamo berila za začetne razrede osnovne šole, lahko odkrijemo zelo zanimive stvari, ki pa niso samo zanimive, so zelo resne in vprašanje je, ali te stvari kažejo šolo oz. državo v najlepši luči.

Tako je v berilu za tretji razred osnovne šole nekaj zgodb ali pesmi, ki so po svoji vsebini najmanj zelo sporne, če ne kaj drugega, saj vsebujejo, po mojem mnenju, vsebine, za katere bi bilo težko reči, da šo pozitivne. Pesem z naslovom Vojna (str. 11) govori o vojni (kot da bi hoteli otroke že v tako mladi dobi navdušiti za vojake), o ubijanju je govora v zgodbi Pripovedka o Soncu in Nasti (str. 58), kjer piše: »Zato se je sonce nanjo razjezilo in je reklo materi, naj jo pošlje k teti  Mori, da jo bo ubila.«, in tudi v zgodbi Gož – hišni varuh (str. 99), kjer piše: »Oče priskoči in ubije goža, sinček pa začne jokati in tožiti očetu: »Zakaj ste mi ubili mojega ptička?« Govora je tudi o pretepanju in o tem govori zgodba Nekaj pretepaških pojasnil (str. 120). »Pretepati se je treba z glavo!… Pretepaj se le v sili.« Tudi grožnje se najdejo. Tako v zgodbi Tovarišica Medica (str. 54) piše: »Če se ji zamerite, vas lahko utekočini kot korenček v kuhinjskem mešalniku« – to pove tovarišica svojim učencem o ravnateljici na šoli. Ne manjka niti kletvic, saj .v zgodbi Rojenica v Vancovčii (str. 28) piše: »Zakaji vrag, mi že ukazuje sejati bob…« Prav tako ne manjka recimo grdih besed, saj v zgodbi Dedek Dar (str. 43) piše: »… (porednež, grdoba, važič)…«

Marsikaj je mogoče najti tudi. v berilu za drugi razred. O sovraštvu je govora v zgodbi Podvodni mož (str. 18), kjer piše: »Kamenjala sem podvodnega moža.«, kot tudi v zgodbi Ribja kraljica (str. 53), kjer piše: »In ker se je bal, da bi mu lepa deklica ne ušla, jo je zaprl v stajo, kamor je zapiral ovce.« Ali je pozitiven stavek iz zgodbe Veter jo je obiskal (str. 63), ki se glasi: »Oj, ti prekleti veter! Če bi te dobila v pest, bi se ti že maščevala za nagajivost!« In tudi že drugošolčkom se posreduje pretepanje, saj v pesmi Pretepač (str. 87) piše: »… meni domov se pretepač mudi!«, in celo ubijanje, saj v zgodbi Komar zz piše: »Tedaj je mož prižgal nočno svetilko, se z divjimi očmi zagledal v komarja in čisto zares plosk… nil! Tako je umrl komar.«

Ni pa to še vse. Tudi v berilu za prvošolčke se najde marsikaj. Zgodba Krave (str. 110) enači krave z napravami, saj piše: »Krave so res čudovite naprave.«, (kakšen odnos bo imel šolar do krav v kasnejšem življenju, ob takšnem programiranju v šoli), v zgodbi Sapramiška pa piše: »Uh, sovražim te! je zajokala miška in zbežala.«

Ob pozornem branju bi se našla še kakšna sporna vsebina. Kaj torej šola oz. država nudi šolarjem? Ali navedeni primeri vsebujejo pozitivne vsebine ali ne? Če ne, ali sme šola nuditi šolarjem negativne vsebine? Posebej je to problematično, ne upoštevajoč ostalega, recimo morale, v kontekstu obveznosti osnovne šole (58. člen ustave), saj šolar, ki bi spoznal negativnost šolske ponudbe,. le-te ne bi mogel odkloniti brez posledic zase. Prav tako je takšna vsebina zelo vprašljiva z vidika vzgoje, saj se otrokom posredujejo sporne oz. negativne vsebine, glede “katerih pa šolarji mislijo, da so pozitivne, ker so jim posredovane v šoli. Vse te vsebine lahko na marsikaterega otroka vplivajo in to se lahko izrazi tako, da se bo v njem prebudilo nasilje, ki ga bo manifestiral navzven, mogoče celo proti šoli, ki mu je negativno posredovala. In kako je posredovanje takih vsebin mogoče oceniti iz moralnega vidika?

Ker menim, da je dolžnost šole oz. države, da nudi šolarjem izključno pozitivne vsebine šolskih programov, v dobro šolarjev in vseh nas, dajem Ministrstvu za šolstvo, v smislu 45. člena ustave, glede na to, da se javne šole financirajo iz javnih sredstev, h katerim pa prispevam tudi sam kot davkoplačevalec, pobudo, da preveri vse šolske programe, posebej učbenike za nižje razrede osnovne šole, glede na to, da so šolarji na nižjih starostnih nivojih najbolj dovzetni za tuje vplive, in iz njih izbriše vsebine, ki ne vsebujejo pozitivnih aspektov. Torej vsebine, ki govorijo o pretepanju, ubijanju, sovraštvu, vojni, o grožnjah, ki vsebujejo kletvice, razne disharmonične slike,…

Objava: Delo, 19.2.1996.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*