Kategorija:Dnevnik

Znano je, da je ljubljanski nadškof predstavil poslanico, ki jo je ob 1. januarju, dnevu miru, izdal papež. Ob tej predstavitvi, kot je mogoče brati v članku Spoštujmo člo­veka, objavljenem dne 30. de­cembra 1998 v Dnevniku, je bilo med drugim navedeno, da je papež med pravicami, ki so danes izpostavljene bolj ali manj očitanemu rušenju,…

V članku z gornjim na­slovom, ki je bil objavljen v Dnevniku dne 17. avgusta 1998, je bilo mogoče brati, da je nadškof dr. Alojzij Šu­štar, ko je maševal v petrov­ski Marijini baziliki, med drugim dejal: »… Danes ob­hajamo tudi obletnico po­svetitve slovenskega naroda božji materi Mariji, ki smo jo izrekli ob osamosvojitvi slovenske države …«…

Papež Janez Pavel II. je ob 1. januarju – svetovnem dnevu miru pripravil mirovno poslanico, ki nosi naslov Dialog med kulturami – za civilizacijo ljubezni in miru. Papež se očitno zavzema za civilizacijo ljubezni in miru. To je samo po sebi pohvalno, vendar pa se je potrebno vprašati, ali je to paževo zavzemanje za ljubezen…

V članku z naslovom “Pripovedovanje žensk, ki so doživele spolne zlorabe”, ki je bil objavljen v Dnevniku dne 24.11.2000  je bilo mogoče prebrati, da je izšla publikacija, v kateri so nekatere ženske spregovorile o spolnih zlorabah, ki so jim bile storjene. Nesporno je, da je mnogo nasilja, tudi spolnega, nad ženskami. Vprašanje pa je, kje…

V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v Dnevniku dne 19.8.1999 je bilo mogoče brati, da je na osrednjem vadbišču Slovenske vojske dne 18.8.1999 potekalo bojno urjenje I. bataljona 73.brigade Slovenske vojske v napadnem bojevanju pehotnega in minometnega voda z bojnim streljanjem. Brati je bilo mogoče tudi, da je vod napadel neimenovani hrib,…

V intervjuju z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v časniku Dnevnik dne 29.4.2000, je visok predstavnik ene izmed verskih skupnosti v Sloveniji med drugim na vprašanje, ki se je glasilo: “Kaj pa, če visoki kleriki sodelujejo v civilnodržavnem telesu (Državljanskem forumu denimo), ki poskuša visokega politika prepričati, naj izstopi iz vlade – ali lahko…

V članku z gornjim naslovom (Dnevnik, 5.5.2001) je bilo mogoče brati, da se začne enajstega maja v celoti uporabljati zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Zakon med drugim govori o delu na črno in ga tudi opredeljuje, za posameznika se šteje delo na črno, če opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali…