Romarji v petrovski Marijini baziliki

V članku z gornjim na­slovom, ki je bil objavljen v Dnevniku dne 17. avgusta 1998, je bilo mogoče brati, da je nadškof dr. Alojzij Šu­štar, ko je maševal v petrov­ski Marijini baziliki, med drugim dejal: »… Danes ob­hajamo tudi obletnico po­svetitve slovenskega naroda božji materi Mariji, ki smo jo izrekli ob osamosvojitvi slovenske države …«

Ali niso čudne besede rim­skokatoliške cerkve, ko slo­venski narod posveča Mariji – ta naj bi bil torej Marijin narod. Kako si lahko nekdo, in ta nekdo je zasebna verska organizacija, lasti cel narod? In del tega naroda so tudi ne­katoliki in ateisti, ki z Marijo oz. RKC nimajo nič!

Ali si na ta način RKC ne lasti tudi nekatolikov in atei­stov? Ali si na ta način RK ne lasti tudi institucij narodove države, torej institucij oblasti Republike Slovenije? Ali je država na to reagirala, saj ni prvič, da RKC označuje slo­venski narod z Marijinim na­rodom in si ga lasti. Ali je dr­žava zaščitila vse nekatolike in ateiste, saj takšno dejanje RKC krši 34. člen ustave, kaj­ti prisilno biti del Marijinega naroda, pa tudi mogoče samo simbolno, pomeni, da je krše­na njihova pravica do oseb­nega dostojanstva. Ali si tudi Jezus Kristus lasti slovenski narod? Tega iz evangelijev ni videti.

Javno izjavljam, da ne do­volim, da me ima rimskokato­liška cerkev za del Marijinega naroda. Ali je država Slove­nija zaščitila vse tiste, ki jih je RKC prisilno, torej brez njihovega soglasja, stlačila v Marijin narod?

Objava: Dnevnik, 29.8.1998.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*