Kategorija:Pravo

V članku z gornjim naslovom, je avtor mag. Janez Toplišek predstavil nekaj misli, ki so bile dne 13.11.1998 izražene na okrogli mizi o dostopnosti javnih informacij v organizaciji PIC-a. Ce sem pravilno razumel, javnost oz. civilna družba težko pride do informacij javnega značaja, ker naj bi pravno problem tičal v ustavi, ki v 2. odst.…

V zapisu z naslovom »Pr­vi skupni sestanek komisije za reševanje odprtih vprašanj RKC«, ki je bil objavljen v ča­sniku Dnevnik dne 21. oktobra 1997, je bilo med drugim za­pisano tudi naslednje: »… Do­dajmo še to, da bodo pogovo­ri oziroma pogajanja s Cerkvi­jo še naprej potekali za tesno zaprtimi vrati, saj je zaveza o molčečnosti postala…

V intervjuju pod gornjim naslovom, ki je bil objavljen dne 27. junija 1998, je ustavni sodnik dr. Peter Jambrek med drugim navedel, da naša ustava in ustavni zakon za njeno izvedbo ne vsebujeta določb, ki bi uravnavale tranzicijo, pri­vatizacijo, nacionalizacijo, lokalno samo­upravo, volilne procese … V zvezi s tem menim, da naša ustava vsebuje določila,…

V Sloveniji še vedno odmeva zakonska določba, da morajo vo­zniki motornih vozil tudi podnevi voziti s prižganimi zasenčenimi lučmi V zvezi s tem je zanimivo, da je v Sloveniji voznik kaznovan, če nima podnevi prižganih zasen­čenih luči, v Italiji pa, če jih ima. Ker med Italijo in Slovenijo ni po­membnih razlik v svetlobi, se po­stavi…

V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v Delu dne 28.8.1999, je g. Franc Miklavčič med drugim zapisal, da »po novem se danes na sodiščih ne išče več materialne resnice, ker je izpuščeno prejšnje uvodno določilo, da mora sodišče popolnoma in po resnici ugotoviti sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka.« Citirana…

V članku z gornjim naslovom (Dnevnik, 5.5.2001) je bilo mogoče brati, da se začne enajstega maja v celoti uporabljati zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Zakon med drugim govori o delu na črno in ga tudi opredeljuje, za posameznika se šteje delo na črno, če opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali…

V članku z gornjim naslovom je bilo mogoče bra­ti, da je pred letom dni začel veljati zakon o pre­prečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki tudi opredeljuje, katero delo se šteje kot delo na črno. Za posameznika se šteje delo na črno, če opravlja dejavnost oz. delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa…