Kategorija:Medicina

V odzivu na javni pozivom ministrom (Ona, 16.10.2018) je Ana Ahčin iz GIZ Mesne industrije Slovenije zapisala, da ima vsak odrasel posameznik neodtujljivo pravico, da sam odloča o lastnem načinu prehranjevanja. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) ne potrjuje te trditve, saj je v 2. členu zakona navedeno, da je vsakdo dolžan skrbeti…

Pod tem naslovom je bil v Dnevniku (13.7.2018) objavljen članek o transplantacijski dejavnosti. V njem je bilo med drugim navedeno, da so v bolnišnicah organe odvzeli 43 umrlim darovalcem, ki so bili medicinsko ustrezni za darovanje. V Sloveniji se v okviru transplantacijske dejavnosti vsako leto presadi večje število delov telesa. Telesni organi za presajanje zaradi…

Pod naslovom Pozabljene bolezni se vračajo, jez pa naluknjan je bil v Objektivu (10.6.2017) objavljen članek o cepljenju. Cepljenje ljudi je aktualna tema, s katero se je ukvarjalo tudi ustavno sodišče, predvsem z vidika, ali je obvezno cepljenje otrok skladno z ustavo. V odločbi o tem vprašanju je zapisalo, da je cepljenje proti nalezljivim boleznim…

V sobotni priloga Večera (13.1.2018) je bilo objavljenih nekaj člankov v zvezi s cepljenjem, ki je praktično ves čas aktualna tema. Cepljenje ima mnogo zagovornikov in mnogo nasprotnikov, še posebej tistih, nasprotujejo obveznemu cepljenju. S cepljenjem ljudi se je ukvarjalo tudi ustavno sodišče, predvsem z vidika, ali je obvezno cepljenje otrok skladno z ustavo. V…

V zadnji obravnavi v državnem zboru se nahaja predlog zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja. Predlog zakona med drugim ureja tudi odvzem delov telesa umrle osebe. Ti se lahko vzamejo, po predlogu zakona, umrli osebi, ko je z gotovostjo ugotovljena smrt dajalca. Kot smrt dajalca zakon določa tudi trenutek, ko nastopi…

V članku z gornjim naslovom je g. Jože Trontelj, verjetno kot predstavnik države, pisal o transplataciji organov in možganski smrti. Med drugim piše, da “nekateri ljudje še vedno vztrajajo pri starinskem prepričanju, da je sedež duše srce. Med bolj nenavadnimi pojmovanji pa je vera nekaterih sekt, da je duša zastopana še v drugih organih, npr.…

V Sloveniji se v okviru transplantacijske dejavnosti vsako leto se presadi večje število ledvic, src, jeter in drugih delov telesa. Telesni organi in tkiva za presajanje zaradi zdravljenja se lahko odvzamejo živim ali mrtvim osebam. Posebej zanimiva, še bolj pa sporna, je problematika odvzema delov telesa osebam, pri katerih je ugotovljena možganska smrt. Zanjo je…