Kategorija:Večer

V Sloveniji še vedno odmeva načrtovani odstrel 80 medvedov, 20 krokarjev in kar 2140 kormoranov. Ker gre oz. bo šlo za poboj živali, se v zvezi s tem postavlja vprašanje, ali je to v skladu z ustavo RS oz. etiko, ki naj bi zavezovala državne organe? Ustava v 5. členu med drugim določa, da država…

V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen dne 16.8.2001 v Večeru, je bilo zapisano, da je nadškof Rode v pridigi na Brezju med drugim tudi dejal, da je evropska družba v dekadenci in to zaradi tega, ker ni trajnih in trdnih vrednot, ni družbe, ki spoštovala človekovo življenje in njegove pravice… Vsekakor je…

Papež Janez Pavel II. je v tradicionalni božični poslanici obsodil nasilje na Bližnjem vzhodu in “kulturo smrti”, ki grozi prihodnosti sveta. V zvezi s papeževo obsodbo nasilja in “kulture smrti” se postavi vprašanje, ali je papež, glede na nauk, ki ga uči, moralno-etično upravičen obsoditi nasilje na Bližnjem vzhodu oz. “kulturo smrti”? Kaj med drugim…

Pod gornjim naslovom je bil v Večeru (16.5.2001) objavljen intervju z dr. Borutom Koširjem, visokim dostojanstvenikom Rimskokatoliške cerkve. Med drugim je novinarka postavila dr. Koširju naslednje vprašanje: “Bi torej, hipotetično, vernik kdaj, ko se ravna po kanonskem pravu, lahko prekršil slovensko ustavo?” Dr. Košir je odgovoril, da vprašanje ni pravilno postavljeno. Moje mnenje je, da…

Državni zbor je sprejel deklaracijo o skupnem boju proti terorizmu. V njej se pridružuje odločnosti mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu. Očitno je, da se Državni zbor v imenu Republike Slovenije pridružuje vojaškim napadom, ki jih izvajajo ZDA in Velika Britanija na Afganistan. Ker v tem napadu umirajo ljudje, se postavi vprašanje, ali je protiteroristična…

V letu 1999 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o zaščiti živali (ZZZiv). Zakon vsebuje mnogo pozitivnih določb, ki so v funkciji zaščite živali. Ob pozornem prebiranju zakona pa je mogoče ugotoviti, da zakon vsebuje tudi mnogo določb, za katere je vprašljivo ali so v skladu z ustavo oz. se postavi vprašanje ali so ščitijo…

V članku, ki je bil z istim naslovom objavljen v Večeru dne 3.9.1999, je bilo mogoče brati, da se bo katoliška cerkev osmega marca 2000 javno skesala svojih grehov, za katere je papež predvčerajšnjim prosil odpuščanja in jih podrobno navedel. Gre za grehe, kot so npr. inkvizicija, krvavi pregoni krivovercev in žensk, obtoženih čarovništva,  »pogromi«…