Kategorija:Intervjuji

Evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj je v evropski politiki med redkimi, ki je pozvala Evropsko komisijo k ustreznemu ukrepanju na področju živinoreje, ki predstavlja največjo grožnjo našemu planetu. Na področju varstva živali je dala še nekaj pobud in tudi v prihodnosti bo podpirala prizadevanja za bolj spoštljiv odnos do živali. Poslanki lahko pišete na…

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je konec oktobra ustanovilo nov organ – varuha pravic živali. Njegove naloge bo izvajal odvetnik Vlado Began iz Senovice, ki se je že doslej kot pravni zastopnik društva izkazal kot izreden borec za pravice živali. Več o namenu in ciljih novega organa nam je varuh pravic živali zaupal…

Evropska poslanka Mojca Drčar Murko igra v evropskem parlamentu eno najpomembnejših vlog na področju zaščite živali. Je podpredsednica medskupine za dobrobit živali ki je doslej pripravila veliko pisnih deklaracij in pobud za izboljšanje položaja živali znotraj Evropske unije. Vaše pobude in vprašanja glede zaščite živali sprejema na naslov: mojca.drcarmurko@europarl.europa.eu. spletna stran evropske poslanke pa je:…