Atomski bombi, odvrženi na Japonsko, sta mačji kašelj v primerjavi z živinorejo

Vlado Began, varuh pravic živali in odvetnik, ki deluje v okviru Društva za osvoboditev živali in njihove pravice, je eden najvidnejših borcev za odpravo živinoreje, lova in ostalih sadističnih metod mučenja oziroma ubijanja živali. V pogovoru je med drugim brez dlake na jeziku okrcal odgovorne v državi, ki s svojim delovanjem uničujejo ljudi, naravo in živali ter skupaj s svetovno politično smetano vodijo svet v propad.

Kako ocenjujete zadnjo reklamno kampanjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da je meso varna in tehtna odločitev?

To je presenetljivo. Pa tudi žalostno za mnoge ljudi, ki so ali pa še bodo zaradi mnogih napačnih informacij, ki jih država v zvezi z mesom posreduje ljudem, zboleli ali celo umrli, ker so oz. bodo zaupali državi, da je meso varno. Nerazumljivo je, kako lahko ministrstvo trdi, da je meso vama odločitev, če je znanstveno dokazano, da je meso rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni. In ker je znanstveno dokazano, da je npr. rdeče meso samo po sebi škodljivo, saj človeški imunski sistem nanj reagira kot tujek (raziskava Univerze Kalifornija), je to še toliko bolj nerazumljivo. Ministrstvo je po ustavi dolžno govoriti resnico in trditi, da je meso vama odločitev, ne ustreza resnici. Napačne informacije ministrstva v zvezi z mesom lahko marsikomu zelo škodijo, s tem pa ta organ krši še eno zelo pomembno ustavno načelo. To je načelo nikomur škodovati, ki je operacionalizirano tudi v 2. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer je zapisano, da nihče ne sme ogrožati zdravja drugih. Ker težko verjamem, da ministrstvo oziroma država ne
pozna pravih dejstev v zvezi z mesom, se postavi vprašanje, zakaj ministrstvo posreduje v javnost napačno sliko o mesu. Kaj stoji zadaj? Ali država želi, da so ljudje bolni in da umirajo zaradi uživanja mesa? Ali država želi, da se na veliko mori živali, ki so glavna žrtev mesne industrije, saj se vsemu temu ne morejo upreti? Ali država »namerno ubija« ljudi in mori živali ter z živinorejo, kije dokazano naj večja nevarnost za okolje in klimo, uničuje še naravo?

Ob letošnjem svetovnem dnevu kmetic so razglasili slovensko kmetico leta 2007, ki je postala Marta Sever. Skupaj z možem in tremi otroki kmetuje že 40 let na govedorejsko-poljedelskem posestvu. Menite, da si je zaslužila ta naziv?

To je zelo sporno. Menim, da si zasluži takšen naziv predstavnik tistega kmetijstva, ki ne uničuje narave in živali, npr. miroljubnega kmetijstva. Kmetija z govedorejo pa predstavlja veliko grožnjo okolju in podnebju. In ne samo to. Na takšnih kmetijah živali zelo trpijo in so uporabljene samo kot sredstvo za doseganje dobička. To pa je protiustavno, saj ustava ne dopušča mučenja živali. Nasprotno, zahteva celo zaščito živali pred mučenjem (72. člen). Konvencionalno kmetijstvo si je v zadnjem času zelo opomoglo. Ni čudno, saj je v veliki meri živelo na tuj račun, na račun vseh davkoplačevalcev, ki so preko subvencij financirali kmetovanje, za katerega lahko mirno trdim, da v glavnem temelji na krvi nedolžnih živali. Pri tem načinu kmetijstva tečejo potoki krvi nedolžnih živali, kar je za 21. stoletje nerazumno. Če bi živeli v kameni dobi ali srednjem veku, bi se to dalo na nek način še razumeti. Toda v 21. stoletju za to ni nikakršnega razumnega opravičila.

Kako ocenjujete oglaševalsko kampanjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je po številnih medijih in obcestnih plakatih promovirala mleko kot zdravo živilo? Na plakatih so risbice otrok, ki so narisali krave in napisali: Zaupajte mleku, tudi ko odrastete. Ali ni to zloraba otrok v komercialne namene?

Pri tej kampanji velja podobno kot pri kampanji glede mesa. Tudi za mleko obstajajo mnoge znanstvene študije, ki dokazujejo škodljivost mleka. Sicer pa je mleko namenjeno samo dojenčkom, tako človeškim kot živalskim, in ne odraslim ljudem. Človek je edini, ki svobodno kot odrasel pije mleko, pa še to od tuje vrste. Prireja mleka je veliko mučenje živali, saj so krave spremenjene v tovarne mleka, in je zato tudi v nasprotju s slovensko ustavo, ki ne dopušča mučenja živali. Si lahko zamislite, kako trpi mama krava, ki so jih odvzeli telička, da lahko njeno mleko pijejo ljudje? Kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne stori ti njim, bi bilo potrebno uporabiti tudi v našem odnosu do živali. Ali gre za zlorabo otrok, kot varuh pravic živali ne morem presojati, saj to ne spada v moj delokrog, osebno pa menim, daje nedopustno, da se za reklame uporabljajo otroci.

V oddaji Jasno in glasno ste pred srednješolci iz veterinarske šole povedali, da sta meso in lov škodljiva. Eden od dijakov je zato izjavil, da je vaše društvo en sam kup neumnosti. Ali so takšni odzivi pogosti? Kaj takšnim ljudem odgovorite?

Takšni odzivi niso tako pogosti, so pa. Kaj posebnega tem ljudem ne morem odgovoriti, saj imajo svobodno voljo in lahko takšne stvari izrečejo. Ena izmed bistvenih točk našega delovanja je namreč tudi ta, da ljudi ne prepričujemo v svoj prav, temveč jim samo ponudimo informacije glede škodljivosti živinoreje, mesa, lova, mučenja živali in podobno. Ali to sprejmejo ali ne, pa je njihova svobodna volja.

Kakšni so sicer najbolj pogosti ugovori ljudi na delovanje vašega društva? Kako jim odgovarjate?

Mnogi pravijo, da smo nerealni, ker se borimo za odpravo lova in ukinitev živinoreje, saj bo človek vedno lovil in jedel meso. Trdno sem prepričan, da bo kmalu prišel čas, ko ljudje ne bodo več uživali mesa in lovili živali. Kdor pozorno opazuje sedanji čas, lahko spozna, da smo že na poti v družbo, kjer se ne bo več ubijalo živali in kjer bodo živali imele enake pravice kot človek. Nenazadnje je živinoreja že spoznana kot izjemna grožnja okolju in klimi.

Kaj menite na kritiko varuhinje človekovih pravic, da so shodi vašega društva nasilni, ker z raznimi transparenti (kot je recimo napis: Kdor uživa meso, daje naročilo za ubijanje!) povzročate občutek krivde pri ljudeh?

Podobno sem slišal že večkrat. Osebno menim, da se lahko občutek krivde pojavi samo takrat, ko je krivda že v človeku. Krivda pa pomeni, da se človek zaveda, da nekaj ne dela pravilno. Če kakšen transparent s svojo sliko ali kakšnim napisom povzroči občutek krivde, je to samo zato, ker pač človek krivdo nosi v sebi. Krivde v človeka ni vtisnil transparent, temveč je bila povzročena z napačnim obnašanjem človeka in je bila v človeku že pred npr. društvenim shodom. V notranjosti čuti, da ne dela pravilno, in ko naleti na kakšen zunanji impulz v tej smeri, se mu krivda pojavi v zavesti kot tako imenovani občutek krivde. To pa je lahko za človeka dobro opozorilo, da preveri svoje ravnanje. Da npr. neha jesti meso, ki je zanj lahko tudi smrtno nevarno, saj je meso škodljivo. Pri človeku, ki obravnavane krivde nima v sebi, sporni transparent po mojem ne more povzročiti občutka krivde. Zato tudi menim, da shodi našega društva niso nasilni. Nasilni bi bili, če bi pozivali k ubijanju ali mučenju živali oziroma bi mi celo sami ubijali živali. Lahko bi se vprašali, ali niso v bistvu nasilni tisti, ki ubijajo in mučijo živali. Ustava je v tem pogledu zelo jasna. Protiustavno je celo vsakršno spodbujanje k nasilju, je zapisano v 63. členu. Če je že spodbujanje k nasilju protiustavno, je jasno, da je tudi samo nasilje protiustavno.

V Sloveniji je gostoval britanski borec za pravice živali Keith Mann, eden izmed najvidnejših obrazov gibanja Animal Liberation Front. Zaradi nasilnih akcij reševanja živali, ki so prikazane v filmu Behind the mask, je bil tudi zaprt. Ali vaše društvo zagovarja takšne oblike pomoči živalim?

Društvo ne zagovarja nasilja pri reševanju oziroma zaščiti živali. Osebno pa menim, da je delovanje Keitha Manna po eni strani mogoče razumeti. Njemu je očitno življenje živali večja vrednota od premoženja ljudi. To kaže na vrednostni preskok. Življenje živega bitja, ki sicer ni človeško, postaja več vredno od premoženja ljudi. Zanimivo bi bilo videti, kako bi se zadeva razpletla, če bi npr. nekdo rešil poskusne živali iz laboratorija in pri tem povzročil škodo, na sodišču pa bi trdil, da je dejanje storil v skrajni sili in da povzročeno zlo, to je povzročena škoda, ni večja od zla, kije grozilo, to je od neizmernega trpljenja in krvave smrti poskusnih živali. Če bi bilo sodišče nepristransko, bi po mojem moral uspeti in ne bi bil kaznovan, saj dejanje v skrajni sili ni kaznivo, čeprav ima vse znake kaznivega dejanja. Verjetno je tukaj že čas, o katerem je govoril Leonardo da Vinci. Rekel je namreč, da bo prišel čas, ko bo zločin na živalmi kaznovan tako kot zločin nad ljudmi.

Na ministrstvo za zdravje ste poslali pobudo, da naj meso in mesne izdelke označijo z etiketami: Meso ubija!, Meso onesnažuje zemljo in vodo, povzroča klimatske spremembe! Kakšen je bil njihov odgovor?

Med drugim so odgovorili, da lahko država v zvezi s spornostjo mesne prehrane ukrepa samo, če obstaja jasna, strokovna in znanstvena podlaga relevantnih in znanstveno potrjenih raziskav s področja toksikologije, medicine in humane prehrane. Ker razpolagamo z večjim številom znanstvenih raziskav o škodljivosti mesa, bomo mogoče zahtevali, da se opravi analiza in ocena tveganja za meso v smislu uredbe št. 178/2002 EU, saj po tej uredbi v prometu ne smejo biti živila, ki niso vama. Kot takšna pa se štejejo živila, ki so škodljiva za zdravje ljudi – živilo pa je škodljivo, če ima verjetne takojšnje in/ali kratkoročne in/ali dolgoročne učinke živila na zdravje osebe, ki živilo uživa, pa tudi na poznejše rodove (14. člen uredbe). Mesu se vsekakor pišejo čmi dnevi.

»Meso je množični morilec,« ste nekje izjavili. Lahko to pojasnite?

Zaradi mesa je v človeški zgodovini nasilne smrti umrlo že stotine milijard živih bitij. Vsako leto pomorijo za prehrano ljudi 45 milijard živali (v Sloveniji približno 30 milijonov), zaradi civilizacijskih bolezni, kjer je meso glavni vzrok, letno umre na svetu več 10 milijonov ljudi. Milijoni so že umrli zaradi klimatskih sprememb, pri katerih po mojem mnenju igra najpomembnejšo vlogo prav živinoreja. Nepredstavljivo veliko živih bitij vključno z ljudmi umira zaradi zastrupljene narave, ki jo v veliki meri zastupla živinoreja. Živinoreja in z njo povezane dejavnosti so očitno orožje za množično uničevanje življenja. Atomski bombi, ki sta bili odvrženi na Japonsko, sta mačji kašelj v primerjavi z živinorejo.

Država zakonsko omejuje kajenje, uživanja mesa pa ne. Kako to komentirate?

Gre za veliko dvoličnost. Država vodi križarsko vojno proti kajenju, meso pa pušča ob strani, čeprav sploh ni mogoče primerjati škodljivih posledic mesa in tobaka. Za posledicami uživanja mesa umre bistveno več ljudi, kot pa jih umre zaradi kajenja. Tudi okoljska škoda, ki jo povzroča kajenje, je neprimerljiva s škodo, ki jo povzroča živinoreja, da sploh ne omenjam škode na podnebju, pri kateri tobak ni bistveno udeležen, za razliko od mesa, ki je eden od glavnih uničevalcev klime.

Kako ocenjujete akcijo podmladka SLS, ki je na svojem letaku pozival državo, naj dovoli še večji letni odstrel medvedov? Kako ste se odzvali na to akcijo?

Omenjena akcija je zelo sporna in ne more doprinesti k sožitju med ljudmi in medvedi. Tako med drugim poziva k poboju več sto medvedov, z grozečo sliko medveda na naslovni strani zloženke pa prikazuje medveda kot napadalno in nevarno žival. Z navajanjem višine škode, ki naj bi jo povzročil medved, se ustvarja vtis, da je škoda zelo velika, poleg tega se navajajo še druga dejstva, ki želijo prikazati rjavega medveda kot nevarno žival in moteč element. Ker akcijo vodi SLS, katere predsednik je bil včasih minister za okolje in prostor Janez Podobnik, smo ga pozvali, naj se kot minister javno ogradi od te akcije, ki ni v duhu predpisov, ki jih mora predsednik SLS kot minister upoštevati pri svojem delu. Minister Podobnik se od te akcije izrecno ni ogradil. Zelo žalostno je, da minister slovenske države, to pa financiramo vsi državljani, podpira akcijo, ki medveda prikazuje kot nevarno in grozečo zver, čeprav je v strategiji upravljanja z rjavim medvedom, ki ga kot ministra zavezuje, saj je to vladni dokument, zapisano ravno nasprotno: medvedje v osnovi plašna žival, ki se srečanju s človekom izogne.

Državi ste predlagali tudi, da bi se v Zakon o divjadi in lovstvu vnesel člen, ki bi dopuščal ugovor vesti lovu. Zakaj?

Mnogi ljudje se opredeljujejo proti lovu živali iz etičnih razlogov, vendar pa morajo kljub temu na svojih zemljiščih dopuščati lov. Zato jim je potrebno omogočiti, da se temu izognejo in prepovedo lov na svoji zemlji. To bi se lahko uredilo v okviru ugovora vesti, kajti lov nasprotuje njihovi vesti. Če je država priznala ugovor vesti vojaški službi in v zdravstvu, ni nobenega razumnega razloga, da ga ne bi priznala tudi na področju lova. Še posebej zaradi tega, ker je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da zemljiški posestnik ne sme biti prisiljen, da svojo lovsko pravico odstopi lovski skupnosti in tako dopušča lov na svojem zemljišču, čeprav iz etičnih razlogov lov odklanja. Seveda pa je najbolje, da država prepove lov, kot so to storili v švicarskem kantonu Ženeva, kjer je lov prepovedan že več kot 30 let. In v tem kantonu flora in favna cvetita, naravno ravnovesje je vzpostavljeno in ni kakšnih posebnih problemov. Ta kanton je jasen dokaz, da lov tudi v urbanih območjih ni potreben, saj naravne zakonitosti delujejo tudi na teh območjih. Dejstvo je, da se tudi lovu pišejo črni časi.

Kaj pričakujete od novega predsednika države?

Upam, da se bo novi predsednik zavzemal za naravo in živali ter da bo aktiven, in sicer ne samo besedno, temveč tudi v dejanjih pri zaščiti živali in varstvu narave. Ne bi škodilo, da bi postal vegetarijanec, če še ni. In bi tako nadaljeval vegetarijanstvo prejšnjega predsednika.

Svet pretresajo naravne katastrofe, ki so predvsem posledica globalnega segrevanja. Ali menite, da je slovenska in svetovna politika vzela dovolj resno opozorilo organizacije FAO, ki pravi, da množična živinoreja povzroča več toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet?

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije je mogoče že sedaj pripisati približno 150.000 smrtnih primerov na leto podnebnim spremembam. Ker podnebnih sprememb ni mogoče več preprečiti – to je sedaj že jasno – se postavlja vprašanje, kaj šele bo! Koliko ljudi bo še umrlo, ker v preteklosti politika ni poslušala opozoril mnogih znanstvenikov o grozeči nevarnosti. Tudi sedaj politika ne jemlje resno opozoril. Ali mogoče vidite kje kakšno resno akcijo politike za preprečevanje oz. zmanjševanje emisij toplogrednih plinov? Mogoče se sicer nekateri vozijo v hibridnih vozilih, vendar pa jedo meso. Zakaj je to bistveno? Ker je toplogredni odtis mesa bistveno večji kot toplogredni odtis prometa. Meso namreč sprošča v ozračje bistveno več emisij toplogrednih plinov kot celoten svetovni promet! Samo živinoreja prispeva kar 18% emisij toplogrednih plinov (v te emisije pa sploh niso všteti prevozi živali in predelava mesa), celoten svetovni promet (po vodi, zemlji in zraku) pa samo 11%. Vprašanje je, kakšno verodostojnost imajo tisti politiki, ki govorijo o varovanju okolja, še vedno pa uživajo meso. Sicer pa klimatske spremembe potekajo hitreje, kot so sprva menili znanstveniki. Mogoče se bo to, kar so napovedali za leto 2050, zgodilo že leta 2020. Vsekakor čaka človeštvo črna prihodnost. Vsega tega pa po mojem mnenju ne bi bilo, če bi bili ljudje vegetarijanci oz. vegani, saj bi šel razvoj po drugi poti.

Kako je s poskusi na živalih?

Na žalost se število poskusov na živalih v Evropi povečuje. V Nemčiji je bilo v letu 2005 mučenih in ubitih več kot 2 milijona živali. V Sloveniji letno mučijo oz. pomorijo kakšnih 10.000 nedolžnih živali. Kdo si želi biti na mestu laboratorijske miši, ki so ji zamenjali gene in je prišla na svet samo zato, da zboli za rakom, pri čemer neizmerno trpi? In pustili ji niso nobene možnosti, da bi bila zdrava. Je kje kakšen tak junak? Pričakovati bi bilo, da so takšni junaki med tistimi, ki svobodno delajo poskuse na živalih ali jih omogočajo! Čeprav slovenska ustava ne dovoljuje mučenja živali, je to preko poskusov na živalih zakonsko dovoljeno. Gre za absurd, ko je nekaj protiustavno, hkrati pa je zakonito. Poskuse na živalih delajo tudi na državni univerzi v Ljubljani. To je neverjetno, saj se z denarjem davkoplačevalcev povzroča neizmerno trpljenje živalim, za katere znanstveniki ugotavljajo, da imajo svojo osebnost. Torej tudi z denarjem tistih, ki nasprotujemo poskusom na živalih.

Poskusi na živalih so v korist ljudi, pravijo mnogi.

Poskusi na živalih so v korist tistim, katerim prinašajo dobiček. Mnogi znanstveniki pravijo, da se rezultatov, pridobljenih s poskusi na živalih, ne da prenesti na človeka. Ni še dolgo od tega, ko so v Angliji na ljudeh preizkušali neko zdravilo (učinkovina TGN 1412), ki je bilo pred tem preizkušeno na živalih. Kakšen je bil rezultat? Čeprav poskusi na živalih niso pokazali kakšne posebne škodljivosti, so imeli ljudje, ki so sodelovali v teh poskusih, zelo hude zdravstvene težave (nekatero so padli celo v komo) in so se znašli celo na oddelku za intenzivno nego. In kako naj bodo verodostojni rezultati nekega poskusa, če so živali pod izjemnim stresom v času poskusa in popolnoma drugače reagirajo, kot bi, če ne bi bile v takšnem stanju? To je celo znanstveno dokazano. Zdravje ljudi se kljub neštetim poskusom na živalih ne izboljšuje. Nasprotno, celo poslabšuje se, saj so civilizacijske bolezni v porastu. Sedaj so nekateri znanstveniki šli že tako daleč, da manipulirajo z geni in živalim jemljejo ali dodajajo gene. Ali si je mogoče zamisliti, da vam vzamejo oz. dodajo gen in se vaše življenje zaradi tega drastično spremeni, kot se to zgodi recimo laboratorijski miški? Gre za zločin nad zločini. Če bi se izrazil religiozno, bi rekel, da gre za demonsko početje.

Virus ptičje gripe se širi. Kako to komentirate?

To je res. Pojavljajo se vprašanja, ali ni virus ptičje gripe že mutiral in se prenaša s človeka na človeka. Ptičja gripa je tipični proizvod človekovega napačnega obnašanja do živali. Je proizvod množične živinoreje. Če ne bi bilo živinoreje in masovnih farm, problema ptičje gripe ne bi bilo. Mnogo ljudi je že umrlo zaradi te bolezni, mnogi pa očitno še bodo, saj znanstveniki napovedujejo pandemijo ptičje gripe, v kateri naj bi umrlo celo desetine milijonov ljudi. Če ne bi bilo teh farm, tudi te gripe ne bi bilo in ljudje bi živeli. Tudi mnogih drugih bolezni ne bi bilo, saj je znano, da so vse nove kužne bolezni preteklih 20 let prišle z živali. Vsi ti ljudje bi lahko živeli, če bi država odpravila živinorejske farme. Lahko bi celo rekel, da država zavestno žrtvuje ljudi za svoje cilje. Vladajoči uničevalni ideologiji, ki si je uzurpirala pravno državo, pomeni živinoreja več kot pa življenja ljudi.

V javnosti je bil Objavljen vaš tekst o nasprotovanju tekmovanj in razstav živali. Kakšne so vaše aktivnosti na tem področju in kako se na vaše kritike odzivajo organizatorji tekmovanj in razstav?

Kot varuh pravic živali sem kot stranski udeleženec v imenu društva v letu 2007 sodeloval v kakšnih 50 upravnih postopkih, ki so jih vodile upravne enote v zvezi z izdajo dovoljenj za javne prireditve, na katerih
so tako ali drugače nastopale živali. Mi smo seveda nasprotovali nastopanju živali na prireditvah, saj to ni v njihovo korist in lahko slabo vpliva na njihovo počutje. Nikoli pa nismo nasprotovali prireditvi kot takšni. Mnogi organizatorji so razumeli naše stališče, zakaj smo proti nastopanju živali, Turistično društvo Pirniče pa je celo opustilo nastop živali in namesto njih so nastopali v živali preoblečeni ljudje. Gesta tega društva je zelo pohvalna in kaže na to, da se zavest ljudi glede živali že spreminja. Mnogi organizatorji pa se z našimi stališči niso strinjali in so vztrajali pri svojih pogledih na živali – v teh pogledih so živali namenjene za zadovoljevanje želja in potreb ljudi. Nasprotniki živali so sedaj dosegli, da nas večina upravnih enot ne vabi več v omenjene upravne postopke, saj na podlagi nekega mnenja Ministrstva za javno upravo, ki je do nas prišlo nepodpisano in nežigosano, kar pomeni, da za nas nima nobene pravne veljave, trdijo, da nimamo pravice sodelovati v teh postopkih. Prej smo jo imeli, sedaj ne več, kar je zelo čudno. Seveda se je borba šele začela, kajti mi bomo na vsako zavrnitev zahteve za vstop v postopek reagirali s pritožbo, kar lahko pomeni zastoj teh postopkov.

Damjan Likar

Objava: Osvoboditev živali, november 2007.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post