Slovenija je dobila varuha pravic živali

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je konec oktobra ustanovilo nov organ – varuha pravic živali. Njegove naloge bo izvajal odvetnik Vlado Began iz Senovice, ki se je že doslej kot pravni zastopnik društva izkazal kot izreden borec za pravice živali. Več o namenu in ciljih novega organa nam je varuh pravic živali zaupal v krajšem pogovoru.

Zakaj je Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice ustanovilo nov organ – varuha pravic živali?

Položaj živali v Sloveniji je skrajno slab. Letno je na desettisoče živali pobitih v gozdovih in na poljih, več milijonov živali trpi in umira v masovni živinoreji, tisoče in tisoče živali je grozljivo mučenih v laboratorijskih poskusih, nehumani transporti živali se nadaljujejo. Trpijo oz. so mučene tudi mnoge hišne živali. Vojna proti živalim traja dalje in skrajno žalostno je, da morajo v 21. stoletju mnoge živali zaradi človekovega egoizma trpeti peklenske muke. Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice se po svojih močeh bori proti zlorabljanju živali. Vendar pa se ugotavlja, da je takšna borba bolj uspešna, če v njej sodelujejo pravniki, saj v Sloveniji obstaja veliko število raznih predpisov, ki določajo takšen ali drugačen položaj živali. Predvsem pa se je društvo odločilo za ustanovitev organa, imenovanega varuh pravic živali tudi zaradi tega, ker je eden izmed glavnih ciljev društva, da živali dobijo svoje pravice.

Kakšne bodo vaše glavne naloge?

Živali imajo v našem pravnem sistemu položaj stvari, so del stvarnega prava in tako nimajo nobenih pravic. Svojega življenja ali dostojanstva npr. ne morejo braniti na sodišču. Zato bo ena izmed glavnih nalog prizadevanje za priznanje pravic živali, npr. pravice do življenja, primemo njeni vrsti, v ustavi RS oz. drugih predpisih. Pripravljal bom tudi pobude za izboljšanje položaja živali v družbi, trudil se bom sodelovati v postopkih, ki se tičejo živali (zastopanje živali) in nudil pravno svetovanje zainteresiranim osebam glede zaščite živali.

Kaj menite o sedanjem Zakonu o zaščiti živali?

Sprejetje zakona v letu 1999 je bilo zelo pomembno dejanje. Zakon ima mnogo dobrih strani in ščiti živali na mnogih področjih. Vendar pa ima tudi nekaj slabih strani in si bom zato prizadeval, da se to spremeni. Namreč, nerazumljivo je, da zakon npr. dovoljuje pod določenimi pogoji poskuse na živalih, ta zločin nad zločini, čeprav je vedno več znanstvenikov mnenja, da rezultatov, pridobljenih s poskusi na živalih, ni mogoče prenesti na človeka, razen tega pa obstaja tudi mnogo alternativnih metod. Nerazumljivo je tudi, da je dovoljena reja živali za krzno in kože in usmrtitve živali v ta namen, prav tako je nerazumljivo, da je dovoljeno ubiti žival za potrebe naravoslovnih muzejev, prav tako verske pravice ne morejo biti nad življenjem živali (obredni zakol). Zelo sporno pa je tudi to, da se smejo živali ubijati zaradi ohranjanja naravnega ravnotežja. Ekologi namreč ugotavljajo, da ravnotežje narave in živali ne potrebuje lovcev, temveč se dolgoročno vzpostavi samo od sebe – z notranjim izravnavanjem števila rojstev, s prilagajanjem na mejo kapacitete okolja in z izogibanjem vrst. Spornih je še nekaj drugih zadev, mogoče tudi sama definicija mučenja živali.

Na katerih področjih bodo tekle vaše akcije?

Bistvene akcije bodo tekle na področju lova, množične živinoreje, transporta živali, poskusov na živalih in prehranske politike. Zakaj na področju prehranske politike? Zato, ker je vegetarijanska prehrana velika zaščita za živali, saj več kot je vegetarijancev manj živali umre oz. je mučenih. Po neki statistiki naj bi tisti, ki vse življenje uživa meso, pojedel okoli 400 živali. Sicer pa je znanstveno dokazano, da je meso rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni in je zato sploh nerazumljivo, da ljudje še jedo meso. Kajti v znanosti je nesporno, da meso ni potrebno za človeka in da ga je mogoče nadomestiti z drugimi živili.

Kaj pomeni imenovanje varuha pravic živali za državo Slovenijo?

Menim, da je imenovanje varuha pravic živali za Slovenijo pomemben korak naprej v borbi za boljši položaj živali oz. za dosego tistega, kar živalim pripada, to pa je svoboda in pravica do življenja, primernega lastni vrsti. Predvsem je pomembno tudi zaradi tega, ker se bodo za izboljšanje položaja živali vedno bolj uporabljala pravna sredstva, ki jih nudi pravna država.

Za konec še osebno vprašanje: kdaj ste postali vegetarijanec?

Vegetarijanec sem že več kot 10 let, v zadnjem času pa tudi veganec. Menim namreč, da tudi mleko in mlečni izdelki niso potrebni za moje življenje, poleg tega pa nočem biti sokriv neverjetnega mučenja krav mlekaric, ki so prave tovarne za proizvodnjo mleka.

Objava: Osvoboditev živali, januar 2005.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post