Kategorija:Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve Sejmišče 1 4000 Kranj, ki ga zastopa Vladko Began, odvetnik iz Celja Ministrstvo za šolstvo in šport Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana   Pobuda! Priporočeno! Pooblastilo! 14.5.2008   Spoštovani! Jeseni letošnjega leta (2008) naj bi začela delovati Osnovna šola Alojzija Šuštarja. Gre za prvo katoliško osnovno šolo v…

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve Sejmišče 1, 4000 Kranj, ki ga zastopa Vladko Began, odvetnik iz Celja Okrožno državno tožilstvo Slovenska cesta 41 1000 Ljubljana (podoben predlog je bil vložen tudi na Urad za verske skupnosti)   Predlog naslovnemu organu, da v smislu 12. člena Zakona o verski svobodi vloži na upravno sodišče…

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve Sejmišče 1, 4000 Kranj, ki ga zastopa Vladko Began, odvetnik iz Celja Vlada Republike Slovenije Gregorčičeva 20 1000 Ljubljana   Predlog! Priporočeno! Pooblastilo! 28.7.2008   Katoliška cerkev je mednarodno pravni subjekt s sedežem v Vatikanu. Njen vrhovni poglavar je papež, trenutno je to papež Benedikt XVI. Gre za…

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve Sejmišče 1, 4000 Kranj, ki ga zastopa Vladko Began, odvetnik iz Celja Vlada Republike Slovenije Gregorčičeva 20 1000 Ljubljana   Predlog! Priporočeno! Pooblastilo! 30.8.2008   V kratkem bodo volitve v državni zbor. Na njih bomo za 4 leta izvolili 90 poslancev, ki bodo predstavljali ustavodajno in zakonodajno oblast…

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve Sejmišče 1, 4000 Kranj, ki ga zastopa Vladko Began, odvetnik iz Celja Vlada Republike Slovenije Gregorčičeva 20 1000 Ljubljana   Predlog! Priporočeno! Pooblastilo! 13.10.2008 Problematiko presajanja delov človeškega telesa v Sloveniji na zakonski ravni ureja Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (ZOPDCT). Omenjeni zakon…

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve Sejmišče 1, 4000 Kranj, ki ga zastopa Vladko Began, odvetnik iz Celja Vlada Republike Slovenije Gregorčičeva 20 1000 Ljubljana   Predlog! Priporočeno! Pooblastilo! 11.11.2008   V Sloveniji problematiko ravnanj z gensko spremenjenimi organizmi ureja tudi Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGOSO-UPB1). Ta zakon določa ukrepe za…

Ministrstvo za šolstvo in šport Kotnikova 38 1000 Ljubljana   Urad Vlade RS za enake možnosti Erjavčeva 15 1000 Ljubljana Urad Vlade RS za enake možnosti Tatjana Strojan, zagovornica načela enakosti Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana 19.3.2007   Spoštovani! 1. Tednik Mladina (10.3.2007) je v svojem članku z naslovom Verouk ima prednost … avtorja Tonija Dugorepca…

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve   Varuh človekovih pravic RS Dunajska cesta 56 1109 Ljubljana 5.2.2007 Spoštovani! V zadnjem času je bilo v Sloveniji kar nekaj odmevnih sojenj v zvezi s spolnimi zlorabami otrok. Predvsem sta izstopali dve in sicer duhovnikoma Rimskokatoliške cerkve (RKC) Karlu Joštu in Franciju Frantarju. Sojenje kleriku Frantarju se…