Kategorija:Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve

Pripombe k predlogu Zakona o verski svobodi, ki se nahaja v postopku sprejemanja v Državnem zboru 6.9.2006   I. Splošno Omenjeni zakon, ki se nahaja v v Državnem zboru RS, bo, seveda, če bo sprejet nadomestil Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, ki je bil sprejel leta 1976. Na splošno gledano gre za zakon, ki…

Vlada Republike Slovenije Gregorčičeva 20 1000 Ljubljana Predlagatelj: Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve Sejmišče 1, 4000 Kranj www.zrtve-cerkve.org info@zrtve-cerkve.org ki ga zastopa Vladko Began, odvetnik iz Senovice   POBUDA ZA PRIPRAVO SPREMEMB • ZAKONA O VISOKOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU (ZViS-UPB2)in • ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V LJUBLJANI (ODPUL-1) (IZLOČITEV TEOLOŠKE FAKULTETE IZ UNIVERZE V LJUBLJANI)…

Vlada Republike Slovenije Gregorčičeva 20 1000 Ljubljana Pobudnik: Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve Sejmišče 1, 4000 Kranj www.zrtve-cerkve.org info@zrtve-cerkve.org ki ga zastopa Vladko Began, odvetnik iz Senovice Pobuda za spremembo in dopolnitev Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) Priporočeno Pooblastilo Senovica, 6.5.2005 1. Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve je…