Predlog za izstop iz pakta NATO zaradi protiustavnosti slovenskega članstva v njem

Društvo za zaščito ustave in žrtev cerkve
Sejmišče 1, 4000 Kranj, ki ga zastopa
Vladko Began, odvetnik iz Celja

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20
1000 Ljubljana

 

Predlog!
Priporočeno!
Pooblastilo!

5.1.2009

 

Slovenija je že več let članica vojaškega pakta NATO. Vanj je vstopila leta 2004 in to po tistem, ko je bil izveden referendum in ko je Državni zbor sprejel Zakon o ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe (MSAP).

NATO je mednarodna obrambno-varnostno organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1949. Njene članice, kot to piše v Severnoatlantski pogodbi, varujejo svobodo, skupno dediščino in civilizacijo svojih narodov, temelječo na načelih demokracije, osebne svobode in vladavine prava, … Skupni vojaški proračuni članic so v letu 2007 znašali 641,357 milijard dolarjev, pri čemer NATO razpolaga s približno 4 milijoni vojakov. Vodilno vlogo v paktu ima ZDA.

Vstop Slovenije v pakt NATO je bil v nasprotju s slovensko ustavo, tudi članstvo v njem je v nasprotju z njo.

Po 3.a členu ustave lahko Slovenija z mednarodno pogodbo vstopi v obrambno zvezo z državami, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokracije in načel pravne države. V paktu NATO pa so države, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Ena izmed njih je ZDA. Ta ima smrtno kazen (jo tudi izvršuje), muči ljudi, na dosmrtno ječo obsoja osebe, ki so storile kazniva dejanja kot mladoletniki. Vse to je v nasprotju s slovensko ustavo, po kateri je človekovo življenje nedotakljivo, prepovedano je mučenje, nečloveško ali ponižujoče kaznovanje oz. ravnanje. V Sloveniji po ustavi ni smrtne kazni. Takšno ravnanje ZDA pa pomeni, da ta država ne spoštuje niti temeljnih človekovih pravic, npr. pravice do življenja in prepoved mučenja. Zato Slovenija ne more biti v tem paktu oz. je njeno članstvo v njem protiustavno.

NATO je vojaška organizacija, katere bit je tudi oz. predvsem ubijanje ljudi in drugih živih bitij ter uničevanje stvari in okolja. Ali se ubija in uničuje v obrambne ali napadalne namene, ni bistveno, kajti tudi ubijanje v obrambne namene je ubijanje. Za človeka, ki ga je ubil NATO, ni pomembno ali je umrl v obrambne ali napadalne namene, on je ubit, njega ni več. Otroci nimajo več očeta, žena je izgubila moža.

Glede na bistvo pakta NATO, ki je kot vojaška organizacija tudi proti življenju, saj je med drugim namenjena za ubijanje in uničevanje, je jasno, da pakt NATO že v svoji osnovi v nasprotju z 17. členom slovenske ustave, ki določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. Ta pravica velja za državljane Slovenije, talibane, Iračane, za tako imenovane zločince, za ljudi drugih narodnosti, državljanstva, veroizpovedi ali barve kože, ne glede nato, kje se nahajajo (v Sloveniji ali drugod po svetu) in ne glede na to ali je mir, izredno stanje ali vojna. Ta določba tako velja tudi za vojake. Tudi njihovo življenje je nedotakljivo, kar konkretno pomeni, da država Slovenija oz. njeni organi niti v vojni ne smejo ubiti ali raniti nobene osebe in to ne glede na to, kakšen status imajo: ali so vojaki nasprotne vojske, civilisti ali kaj drugega. Ne smemo tudi pozabiti, da je človekovo življenje po 16. členu ustave nedotakljivo tudi v vojnem ali izrednem stanju, seveda pa tudi v miru. Vsaka vojaška organizacija je, kot že navedeno, v svoji biti v nasprotju s to človekovo pravico, saj je bit vojske oz. vojne tudi uničevanje dobrin ter ubijanje ljudi in drugih živih bitij.

Članstvo Slovenije v paktu NATO pa je v nasprotju vsaj še z 2., 34., 123. in 124. členom ustave. Zato je potrebno iz omenjenega pakta, ki Slovenije ne obremenjuje samo finančno, temveč tudi moralno-etično, čimprej izstopiti. To je na podlagi Severnoatlantske pogodbe tudi mogoče storiti in sicer izstop začne veljati 1 leto po tistem, ko država pošlje obvestilo odpovedi pogodbe Vladi ZDA.

Zato predlagamo Vladi Republike Slovenije, da stori vse potrebno za izstop iz pakta NATO in skupaj z Državnim zborom sprovede vse potrebne postopke v smislu notranje slovenske zakonodaje in Severnoatlantske pogodbe.

Ker je izstop v javnem interesu, bi bilo dobro postopke izstopa izpeljati čim hitreje, še posebej za to, ker se po napovedih politikov in drugih bliža huda gospodarska kriza.

Obrazložitev:

1. Slovenija je v letu 2004 vstopila v pakt NATO. Pred vstopom je bil izveden referendum, kjer je večina sodelujočih podprla slovenski vstop v ta pakt. Tudi na podlagi tega je Državni zbor sprejel Zakon o ratifikaciji Severnoatlantske pogodbe (MSAP), ki je bil objavljen v U