Zgodilo se je tisto, česar smo se najbolj bali

V članku z gornjim naslovom, objavljenim v Delu dne 7.11.2019, je bilo navedeno, da policija preiskuje sum kaznivega dejanja nezakonitega odstrela dveh volkov in medveda. Minister Zajc je v zvezi s tem dejal: »najostreje obsojam vsak krivolov tako volka kot vseh drugih vrst in poudarjam, da je ta absolutno nesprejemljiv. Krivolov nima nič opraviti z odvzemom volka iz narave po interventnem zakonu niti z izrednimi odvzemi ali odvzemi po uradni dolžnosti, ki jih zaradi pretekle ustavitve rednih odvzemov divjih zveri in posledično njihove prenamnožitve v zadnjih mesecih izvajajo pristojne službe. Krivolov je stvar posameznikov, katerih namen ni ohranjanje vrst, ampak vse kaj drugega, predvsem pa je kaznivo dejanje in ga je treba preganjati.«

Po besedah ministra torej krivolov pomeni uničevanje vrst, lov v obliki odvzema medvedov in volkov iz narave po interventnem zakonu pa ohranjanje vrst. Čudna logika. Ali je res lahko kakršno koli ubijanje medvedov in volkov ohranjanje živalske vrste? Ali ni ubijanje teh živali uničevanje? Kako lahko ohranjaš vrsto, če z ubijanjem živali uničuješ njene dele? Če 175 medvedov ubijejo lovci v okviru odstrela po interventnem zakonu, je to ohranjanje narave, če pa te medvede ubijejo krivolovci, torej mimo omenjenega zakona, pa je to uničevanje narave, smiselno izhaja iz besed ministra. Nesmisel. Oboje je uničevanje narave. Narava namreč ne loči med krivolovom in »zakonitim« lovom, zanjo je vsaka s strani človeka umorjena žival uničevanje vrste. To pa zanjo pomeni ogrožanje obstoja te vrste in v končni fazi tudi nje same. Zato se na lov odzove tudi tako, da se v ogroženi vrsti rodi več živali. To je tudi znanstveno dokazano. Obstaja namreč več znanstvenih raziskav, ki dokazujejo, da se zaradi lova oz. večjega lova rojeva več živali. Če lova ne bi bilo, bi bilo manj živali. Posledično temu bi bilo manj škod in raznih konfliktov. Zato je logika ministra in vseh tistih, ki enako mislijo, zmotna in zelo škodljiva za naravo in tudi za ljudi. Narava se ne ozira na besede ministra Zajca, zanjo ta minister kot nekakšen »odločevalec«, kaj je ohranjanje in kaj uničevanje živalske vrste, ne obstaja. V ministru Zajcu v bistvu vidi grožnjo lastnemu obstoju!

Lov na medvede, ki ga ukazuje država, ne zmanjšuje števila medvedov, temveč ga povečuje. Po besedah same države je namreč medvedov vedno več. In to kljub temu, da je tudi lov na medvede v povprečju vsako leto višji. Država torej skrbi za užitke lovcev in jezo lokalnega prebivalstva, ceno pa plačujejo živali. Deluje proti naravi in ji škoduje, čeprav mora po ustavi skrbeti za ohranjanje naravnega bogastva, kar medvedi in volkovi vsekakor so. Seveda pa deluje tudi proti načelu »nikomur ne škoduj«, ki je del ustavno garantirane pravne države.

Po predpisih je krivolov kaznivo dejanje, »zakonit« lov pa ne. Ali tudi narava tako razmišlja? Jasno je, da ne, saj je zanjo vsak lov kaznivo dejanje. Zato človeku izstavlja račun in ga »kaznuje« na različne načine, tudi s podnebnimi spremembami. V tem pogledu velja zakon: kar seješ, to žanješ. Z uničevanjem živali, kamor spada tudi lov oz. odvzem medvedov in volkov iz narave z odstrelom, se človek torej sam kaznuje!

Kakšna pa je razlika z vidika živali, če jo ubije »zakonit« lovec ali krivolovec? Je ni videti, saj je žival mrtva ne glede, kdo jo ubije. Ali je trpljenja manj, če živali ubije »zakonit« lovec? V smrtni uri žival neizmerno trpi, ne glede na to, kdo jo umori: »zakonit« lovec ali krivolovec. Ali torej medved in volk manj trpita, če ju ubije »zakonit« lovec?

V Lovski zvezi Slovenije imajo ničelno toleranco do nezakonitega lova, še piše v članku. Jasno je, zakaj: ker jim krivolovci jemljejo lovske užitke.

Objava: Delo, 18.11.2019.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*