Vstop v Nato je protiustaven

Bliža se referendum o vstopu v Nato. Ali je vstop Slovenije v Nato v skladu z ustavo? Drugi člen ustave vsebuje načelo socialne države. Vstop je v nasprotju z njim, saj bi državljani morali plačevati obrambo tujih držav in ne blagor Slovenije. Znane so številke, koliko več sredstev bo šlo za vojsko. To pomeni siromašenje ljudi. Članstvo bo tako prineslo še več revežev, saj bo kapital namesto v pozitivne projekte odtekal v roke trgovcev z orožjem. Tako se bo povečalo socialno razslojevanje, na eni strani bo še več revnih, na drugi pa bo peščica ljudi, ki se bo s članstvom zelo okoristila. To pa je v nasprotju tudi s 14. členom (enakost pred zakonom) in s 1. odstavkom 3. člena ustave, iz katerih jasno izhaja, da mora država delovati v korist vseh svojih državljanov in ne samo nekaterih.

V ustavi je tudi načelo pravne države, katere pomemben del je pravičnost. Ta v sebi vsebuje najvišje etične norme, kot sta denimo Ne ubijaj ali Ne stori drugim, kar ne želiš, da ti drugi storijo. Vojne se mnogokrat označujejo kot pravične vojne. Nato v bistvu temelji na doktrini pravične vojne. Ta ne obstaja. Pravična vojna je samo drugo ime za dosego egoističnih ciljev, in to dobesedno prek trupel. V pravičnosti ni vojne. Vsaka vojna, pa tudi če se imenuje pravična, je v nasprotju z etično normo Ne ubijaj. Na to pa je prisegel tudi ameriški predsednik, v bistvu vodja pakta Nato, ki pa je ukazal denimo v Afganistanu pobiti mnogo ljudi, zdaj pa to pripravlja še v Iraku. Absurdno. Ena izmed človekovih pravic je tudi nedotakljivost njegovega življenja (17. člen). To je pravica, ki velja vsepovsod in enako za vse ljudi in ne glede na to, ali so v Sloveniji ali ne. Po 16. členu te pravice ni mogoče razveljaviti niti v vojni. Vsaka vojaška organizacija je že v svoji biti v nasprotju s to pravico, saj je bit vojske uničevanje dobrin in ubijanje ljudi. Zato je tudi vstop protiustaven, saj krši nedotakljivost človekovega življenja.

Ustava zagotavlja vsakomur tudi pravico do varnosti. Vstop v Nato pa krši še to pravico, saj se bo možnost napada na Slovenijo povečala. Ker bo slovenska vojska v tujini, jo imajo lahko prebivalci v drugih deželah za okupatorje. To lahko vzpodbudi sovraštvo do Slovenije in poveča verjetnost maščevanja nad njo. In od sovraštva do vojne ni daleč. Poleg tega pa so ZDA, kot vodilna sila pakta, nekaj držav razglasile za države zla, v nekatere pa imajo uperjeno jedrsko orožje. Te države verjetno ne bodo mirovale in bodo odgovorile s protiukrepi, ki pa ne bodo uperjeni samo proti ZDA, temveč tudi proti ameriškim satelitom, torej tudi proti Sloveniji. Mogoče bodo tiste države, proti katerim ima ZDA naperjeno jedrsko orožje, naperile takšno orožje tudi proti Sloveniji. Če Slovenija ni v Natu, je malo verjetno, da bi bilo naperjeno nanjo, prav tako je možnost terorističnih napadov manjša. Sicer pa so ljudje najbolj varni takrat, ko država nima vojske. Vojna je namreč mogoča samo takrat, ko obstajata dve vojski in ne samo ena, tista okupatorjeva. Če ta napade državo brez vojske, vojne ni, ljudje živijo naprej, mogoče je, da se oblast zamenja, vendar je premoženje države ohranjeno, ubijanja ni, ljudje živijo v miru še naprej.

Objava: Ona, 18.3.2003.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*