Vprašanje valjhunstva

V Sobotni prilogi (27.11.2021) je bil objavljen zanimiv prispevek Tineta Hribarja z naslovom Vprašanje valjhunstva. Z mnogimi mislimi g. Hribarja se je mogoče strinjati, ni pa se mogoče strinjati z enačenjem katolicizma in krščanstva, kar v bistvu izhaja iz prispevka. G. Hribar je namreč na več mestih pripisal krščanstvu lastnosti, ki jih ta nima; npr. pravi, da je krščanski Bog po dejanjih Bog sovraštva (nasilja in morije).

Zakaj katolicizem ni krščanstvo? Papež, ki je tudi omenjen v prispevku, je na čelu organizacije, ki se označuje za krščansko, tudi papež naj bi bil kristjan. Če se nekdo označuje za kristjana, mora slediti tistemu, katerega ime nosi, to je Kristusu, kajti ta je dejal: »Po njihovih sadovih jih boste spoznali.« Ali papež s svojo cerkvijo res sledi Jezusu?

Jezus je rekel, da je treba ljubiti sovražnike in kdor prime za meč, bo z njim pokončan. Je torej pacifist. Ali je to tudi papež? Ne! Cerkveni nauk zagovarja vojno. V imenu Boga so umirali in umirajo milijoni. Seveda je del Jezusovega nauka tudi zapoved Ne ubijaj. Po tej zapovedi ni dovoljeno ubiti nikogar, tudi živali ne. Cerkev in papež ves čas delujeta proti tej zapovedi. Biblija celo zahteva smrtno kazen zaradi raznih moralnih prekrškov. Ker papež in cerkev stalno kršita peto zapoved, ali sledita Kristusu, po katerem se samovoljno imenujeta? G. Hribar navaja biblijski citat: »Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč,« kar naj bi kazalo na Jezusovo nasilje, toda že sama cerkev ta meč tolmači drugače, kar tudi izhaja iz npr. Lukovega evangelija, ki govori o razdeljenosti in ne o meču. Zaradi Jezusovega nauka je namreč prišlo do razdeljenosti med ljudmi: eni so bili zanj, drugi proti.

Cerkev zahteva, da so otroci krščeni v prvih tednih po rojstvu, po drugi strani pa uči, da je Jezus rekel, da je treba najprej učiti in nato krstiti. Gre za očitno nasprotje. Jezus je spoštoval svobodo in je tudi zato rekel, da je treba prvo učiti, torej da se oseba pouči o veri, in šele nato krstiti, če se za ta korak odloči. Cerkev deluje drugače, kot je rekel Jezus, in zahteva od staršev, da otroka takoj po rojstvu krstijo.

Jezus je rekel: »Ne nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo; nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo.« Cerkev je neizmerno bogata, saj njeno premoženje po vsem svetu znaša več tisoč milijard evrov. To bogastvo nima z Jezusom ničesar skupnega. Ali cerkev s svojim nepredstavljivim bogastvom sledi Jezusu? Tistemu, ki je bil tesar in si je sam služil kruh ter ni živel na tuj račun, kot to dela papež s svojo cerkvijo!

Papež je na vrhu hierarhičnega sistema. »Ko je krščenec postal ud Cerkve, ne pripada več sam sebi, temveč tistemu, ki je umrl in vstal za nas. Od tedaj naprej je poklican k temu, da se podreja drugim, da jim služi v občestvu Cerkve, da je cerkvenim predstojnikom poslušen ter jih uboga in da jih upošteva s spoštovanjem in ljubeznijo,« piše v katekizmu. Kaj ima to skupnega Jezusom, ki je rekel: »Vi pa si ne pravite ›rabi‹, kajti eden je vaš Učitelj, vi vsi pa ste bratje. Tudi na zemlji nikomur ne pravite ›oče‹, kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.«? Cerkev imenuje papeža sveti oče, po drugi strani pa v molitvi Očenaš govori o tem, da je Sveti oče v nebesih. Če je Sveti oče v nebesih, zakaj potem cerkev imenuje za svetega očeta nekoga, ki je na zemlji?

Dejstvo je, da papež s svojo cerkvijo ne sledi Kristusu. To nesledenje je sistemske narave, saj je vtkano v samo katoliško doktrino in ne gre za posamezne napake ali zmote. Ni mogoče biti istočasno katolik in kristjan, kajti oba nauka se razlikujeta. Papež je katolik in ne kristjan, cerkev je katoliška in ne krščanska!

Objava: Sobotna priloga Dela, 11.12.2021.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*