Protokol spodletelega svetovanja

V Objektivu (24.12.2021) je bil objavljen zanimiv članek z naslovom Protokol spodletelega svetovanja, ki nudi vpogled v delovanje strokovne skupine za covid-19. Kot je razvidno iz članka, je strokovna skupina večkrat predlagala uvedbo obveznega cepljenja, predvsem za starejše od 50 let in zaposlene v sociali, varstvu, izobraževanju ter zdravstvu. Da do tega ni prišlo, ima mnogo zaslug NIJZ, ki predloga za obvezno cepljenje ni podprl, za kar si vsekakor zasluži pohvalo.

Ali bi bilo obvezno cepljenje skladno s pravnim redom Slovenije? Eden izmed pogojev za zakonitost obveznega cepljenja je tudi to, da je cepivo varno, kajti vsakdo ima ustavno pravico do varnosti. Ali so cepiva proti virusu SARS-CoV-2 varna? Uradni sistemi za spremljanje nezaželenih stranskih učinkov cepiv so polni hudih zapletov in smrti, ki se pojavljajo po cepljenju. Že to kaže, da nekaj ni v redu, čeprav to samo po sebi ne pomeni, da je cepljenje vzrok za to. Toda tudi sami proizvajalci cepiv govorijo o nezaželenih stranskih učinkih, kar pomeni, da vsaj posredno »dvomijo« v varnost svojih cepiv, saj nezaželeni učinki niso nekaj varnega, temveč nekaj nevarnega. Proizvajalci trdijo, da so ti učinki zelo redki, še posebej tisti s hudimi posledicami, vendar pa sploh ni pomembno, ali so negativni učinki pogosti, redki ali zelo redki. Dejstvo je, da so, in dokazov, da so, je veliko, poleg tega pa tudi dolgoročni učinki cepiv niso znani. Seveda mora biti cepivo varno za vsakega cepljenega in ne samo za politiko. Cepivo je varno ali ne, vmes ni ničesar. In dokazano je, da cepiva niso varna. Ali je bilo za Katjo cepivo varno?

Vsakdo ima zakonsko dolžnost skrbeti za svoje zdravje. To pomeni, da ne sme uporabljati stvari, ki bi škodile njegovemu zdravju. Če cepiva proti SARS-CoV-2 niso varna, jih ne sme uporabiti, saj lahko po cepljenju zboli ali celo umre – to pa pomeni, da ni skrbel za svoje zdravje. Obvezno cepljenje bi bilo tako v nasprotju z ustavnimi pravicami do varnosti, nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti in seveda pravico do življenja, pa tudi z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da ima vsakdo dolžnost skrbeti za svoje zdravje in da nihče ne sme ogrožati zdravja drugih. Torej tudi država ne sme ogrožati zdravja svojih državljanov, tako niti s cepivom proti virusu SARS-CoV-2 ne. S cepljenjem se naj bi ščitilo tudi tiste, ki se ne smejo cepiti, se mnogokrat poudarja. Ali to drži, če tudi cepljeni širijo okužbe? Očitno ne. Zato se morajo tisti, ki se ne smejo cepiti, zaščiti drugače, npr. z maskami, saj tudi zanje velja zakonska dolžnost skrbeti za svoje zdravje. Čredna imunost kot takšna tako za zaščito pred okužbo tistih, ki se ne smejo cepiti, ni nujna, saj se morajo, kot že navedeno, ti sami zaščiti drugače.

Strokovna skupina za covid-19 tudi pravi, da je najbolj učinkovit ukrep proti covidu-19 cepljenje. Ali je to res? Dejstvo je, da človek lahko zboli samo, če se predhodno okuži. Ker pa lahko tudi cepljeni zbolijo, se morajo še oni pred okužbo z virusom SARS-CoV-2 dodatno zaščititi in v mnogih primerih nositi zaščitne maske. Ali niso potem zaščitne maske, npr. FFP2, ki ima učinkovitost zaščite pred okužbo z virusom najmanj 94%, maske FFP3 pa celo 99%, boljša zaščita kot samo cepljenje? Poleg tega lahko tudi cepljeni širijo virus, ki ga pa tisti z maskami FFP2 ali FFP3 praktično ne. Najbolj učinkovit ukrep proti covidu-19 tako ni cepljenje, temveč to, da se človek ne okuži z virusom. V tem pogledu pa ga najbolje varujejo zaščitne maske, varnostna razdalja … in ne cepljenje. Zato je tudi navedba komisije, da je »obvezno cepljenje je strokovno upravičeno« vprašljivo, še posebej ob dejstvu, da cepiva niso varna.


Poslano časopisu Dnevnik (27.12.2021), vendar ta časopis teksta ni objavil.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*