Kategorija:Vojska

Slovenska vojska je v Vipavski dolini na 18 hektarih zemljišča odprla prvo sodobno strelišče v Sloveniji. Na strelišču, katerega izgradnja je stala okoli 8 milijonov evrov , se lahko vsak dan do 120 vojakov vadi v streljanju in tako izboljšuje stopnjo pripravljenosti in usposobljenosti, je bilo zapisano v časniku Delo (5.6.2008). Na strelišču se bodo…

V članku z zgornjim naslovom (Dnevnik, 8. julija 2017) je bilo mogoče brati, da se Slovenija ni udeležila konference o jedrski razorožitvi v okviru Združenih narodov in da ne podpira prepovedi jedrskega orožja, za kar se zavzemajo članice omenjene konference – teh pa je več kot sto. Iz bojkota konference o jedrski razorožitvi je mogoče…

Bliža se referendum o vstopu v Nato. Ali je vstop Slovenije v Nato v skladu z ustavo? Drugi člen ustave vsebuje načelo socialne države. Vstop je v nasprotju z njim, saj bi državljani morali plačevati obrambo tujih držav in ne blagor Slovenije. Znane so številke, koliko več sredstev bo šlo za vojsko. To pomeni siromašenje…

Doslej ni bilo zaznati polemike o tem, ali je vstop v Nato sploh v skladu z ustavnimi določbami 2. člen ustave vsebuje načelo socialne države. Članstvo v Natu je v nasprotju s tem načelom zato, ker bi državljani morali plačevati davke, ki bi šli tudi za vojaško obrambo tujih držav, in ne za blagor oz.…

Znano je, da organizacija Nato v prvi fazi širitve ne bo vključila v svoje vrste Slovenije. Če pa bi bila Slovenija sprejeta vanjo, se postavlja vprašanje, ali bi bilo to v skladu z ustavo oz. pravnim redom Republike Slovenije. Ustava Republike Slovenije v 123. oz. 124. členu govori o obrambi države. V zvezi s tem…

V medijih je bilo mogoče zaslediti, da se je Slovenija odzvala na prošnjo ZDA za humanitarno pomoč po orkanu Katrina in da ji bo pomagala s pomočjo v vrednosti okoli 23 milijonov SIT. Pomoč ZDA so obljubile tudi druge države. Mnogi bi rekli, da je to lepa gesta Slovenije in seveda tudi drugih držav. Vendar…

V članku zgornjim naslovom je bilo mogoče prebrati, da je državni zbor sprejel zakon o popotresni obnovi objektov na območju, ki jih je prizadejal potres. Brati je bilo mogoče tudi, da bo letos za popotresno obnovo v državnem proračunu zagotovljenih pet milijard tolarjev, naslednje leto pa še štiri milijarde in da bo v ta namen…

Državni zbor je sprejel deklaracijo o skupnem boju proti terorizmu. V njej se pridružuje odločnosti mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu. Očitno je, da se Državni zbor v imenu Republike Slovenije pridružuje vojaškim napadom, ki jih izvajajo ZDA in Velika Britanija na Afganistan. Ker v tem napadu umirajo ljudje, se postavi vprašanje, ali je protiteroristična…

V članku z gornjim naslovom, ki je bil objavljen v Dnevniku dne 19.8.1999 je bilo mogoče brati, da je na osrednjem vadbišču Slovenske vojske dne 18.8.1999 potekalo bojno urjenje I. bataljona 73.brigade Slovenske vojske v napadnem bojevanju pehotnega in minometnega voda z bojnim streljanjem. Brati je bilo mogoče tudi, da je vod napadel neimenovani hrib,…