Kategorija:Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice

Upravna enota Celje Ljubljanska c. 1 3000 Celje 3.4.2007 Zadeva: Državno tekmovanje šolanih psov Zveza: Vaša številka 215-85/2007-3 (02135) Spoštovani! Zahvaljujemo se za poslane fotokopije spisovnega gradiva v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenja za planirano javno prireditev Državno tekmovanje šolanih psov CACT 2007, ki naj bi bilo 7.4.2007 v prostorih Konjeniškega kluba Celje v…

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Ljubljana 27. januar 2005   Pritožba zoper dovoljenje naslovnega organa št. 35701 – 97/2004 z dne 28.12.2004 na Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 48, Ljubljana oz. podrejeno predlog za obnovo postopka in predlog za odložitev izvršbe Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice vlaga iz razlogov iz…

Ustavno sodišče RS Ljubljana Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2., 7. in 10. člena Pravilnika o odvzemu velikih zveri iz narave za leto 2004 (Uradni list RS št.14 z dne 13.2.2004) oz. posledično celotnega navedenega pravilnika s predlogom za odložitev izvrševanja izpodbijanih členov pravilnika po 39. členu Zakona o ustavnem sodišču.   Obrazložitev: Minister…

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je dne 28, maja 2005 poslalo vladi RS pobudo spremembo ustave v korist pravicam živali. POBUDA ZA DOPOLNITEV 72. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE V Državnem zboru Republike Slovenije poteka postopek za spremembo Ustave Republike Slovenije. Predlagatelj teh ustavnih sprememb je tudi Vlada Republike Slovenije. Zato pobudnik pošilja Vladi…

Spoštovani! 1. Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je društvo, ki se bori za boljši položaj živali. Ena izmed nalog društva je tudi informirati javnost o škodljivosti mesne prehrane, kar pomeni tudi posredno varstvo živali, saj mnogi, ki ugotovijo, da je meso škodljivo, prenehajo z njegovim uživanjem, v posledici tega pa je rešenih mnogo…

Pobuda v smislu 45. člena ustave RS za dopolnitev – Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli – Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah Pobudnik predlaga, da se Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04) in Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list…

1. O lovu iz etičnega vidika ter o nepotrebnosti in škodljivosti lova V Sloveniji so lovci v lovnem letu 1999/00 ubili približno 100.000 živali, v samostojni Sloveniji pa se število pobitih živali giblje okoli milijon, če ga ni že preseglo. Lovci ubijajo pogosto na skrajno okruten način: Zajce s šibrami, ki od bolečine zakričijo kot…