Živali bodo streljali na veliko

V Sloveniji še vedno odmeva načrtovani odstrel 80 medvedov, 20 krokarjev in kar 2140 kormoranov. Ker gre oz. bo šlo za poboj živali, se v zvezi s tem postavlja vprašanje, ali je to v skladu z ustavo RS oz. etiko, ki naj bi zavezovala državne organe?

Ustava v 5. členu med drugim določa, da država skrbi za ohranjanje naravnega bogastva. Ali so medvedi, kormorani in krokarji naravno bogastvo? Če so, se postavi vprašanje, ali pomeni njihov odstrel ohranjanje ali uničenje dela naravnega bogastva? Če gre za uničenje, ali je lahko potem takšen odstrel v skladu s citirano ustavno določbo? Zelo čudno bi bilo, da bi pomenilo človekovo ubijanje živali skrb za ohranjanje naravnega bogastva. Ubijanje za ohranjanje – ali je mogoče z ubijanjem ohranjati? Ali ne bi bilo to samo po sebi protislovno?

Vendar pa medvede, kormorane in krokarje, seveda pa ne samo njih, varujejo tudi drugi deli pravne države. Npr., določilo 4. odstavka 1. člena Zakona o varstvu okolja, ki med drugim določa, da je merilo vseh ravnanj in norm varstva okolja tudi preživetje, zdravje in počutje živih organizmov. Če sta ustreljena medved in kormoran, ki sta seveda del narave in okolja ter umreta, torej ne preživita, ali gre za varstvo okolja ali pa mogoče za dejanje, ki je nasprotno varstvu okolja? Namen varstva okolja pa je po 3. odstavku 4. člena istega zakona definiran tudi kot ohranitev naravnih prvin, kamor spadajo med drugimi tudi živali. Ali se torej imenuje merilo ravnanj za preživetje, zdravje in počutje kormoranov, medvedov oz. krokarjev »krogla«?

Tudi Zakon o ohranjanju narave ni pozabil na živali. Tako npr. v 12. členu določa, da so živali in rastline pod posebnim varstvom države. Varstvo po slovarju slovenskega knjižnega jezika pomeni »prizadevanje, skrb, da se odvrne nevarnost od nekoga« in tudi  »prizadevanje, da se kaj ohrani«. Ali ni čudno, da tisti, ki bi tudi moral skrbeti, da se odvrne nevarnost od kormoranov, medvedov in krokarjev oz. si prizadevati, da se ti ohranijo, sam odredi njihovo uničenje? Ali pomeni za te živali posebno varstvo države njihovo smrt?

Pojmi kot so ohranjanje, varstvo, zdravje, preživetje so izraz visoke etike, etike življenja, etike, ki izhaja tudi iz Božje zapovedi Ne ubijaj. Ker to zapoved uči preko svoje univerze država Slovenija, je zato tudi del državnega nauka, kar pomeni, da naj bi državni organi delovali po tej zapovedi (seveda tudi po ostalih). Iz same zapovedi izhaja, da nima izjem, torej je absolutna.To pa pomeni, da se ne ubija niti živali – država torej ne sme ubijati živali oz. odrejati njihovo ubijanje. Ubijanje medvedov, krokarjev oz. kormoranov je v tem primeru dejanje, ki je v nasprotju z dobrim, gre za zlo. Ali ne pomeni delati zlo zločin? Ali gre pri odstrelu omenjenih živali tudi za zločin? Strel v medvede, kormorane in krokarje – strel v srce ustave?

Ali bi kmetijski minister oz. vsi tisti, ki so ali pa bodo tako ali drugače sodelovali pri odstrelu  npr. medvedov, vse to počeli, če bi morali pogledati v oči medvedu, ki čuti, da bo ustreljen ali doživeti trpljenje tega medveda, ki v mukah umira. Ali pa da bi bili na njegovem mestu. Ali bi potem bil odrejen odstrel oz. poboj teh ali drugih živali? Kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne stori ti njim.

»Prišel bo čas, ko bo zločin nad živalmi prav tako kaznovan kot zločin nad človekom«, je že pred stoletji napovedal Leonardo da Vinci. Očitno še danes prehiteva svoj čas, saj se dan za dnem izvajajo grozodejstva na živalih – mnoge tihe prošnje brez usmiljenja mučenih in pobitih živali vpijejo do neba. Vsak dan je grozovito zlorabljenih in pohabljenih na sto tisoče živali v kozmetični industriji, biologiji, farmacevtski industriji, medicini… “Kdor komu vzame življenje, se kaznuje z zaporom najmanj petih let”, piše v 127. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije. Zanimivo je, da ta člen ne omenja človeka, torej da bi bil lahko žrtev samo človek. Čas, o katerem je govoril Leonardo da Vinci, je torej zelo blizu.

Tudi Katoliška cerkev uči Ne ubijaj. Ali je bilo slišati njene proteste ob načrtovanem poboju omenjenih živali? Če ne, v čigavem imenu potem deluje? V imenu Jezusa Kristusa ali koga drugega?

Objava: Večer, 7.12.2000.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*