Vrsta vprašanj

V Sloveniji še vedno odmeva izjava visokega predstavnika ene izmed verskih skupnosti v Sloveniji, ki pred nekaj časa v Mariboru izjavil, da “ta šola ni naša šola. S to šolo se ne moremo strinjati…”.

Če npr. osnovna šola v Sloveniji ni tudi šola te verske skupnosti in se ta organizacija s to šolo ne strinja, se postavi vprašanje, s čim se ta verska skupnost v bistvu ne strinja?

Zakon o osnovni šoli v 2. členu določa cilje izobraževanja na področju osnovnošolskega izobraževanja. Tako določa, da so ti cilji tudi: zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja…

Če ena izmed verskih skupnosti trdi, da “ta šola ni naša šola” oz. se ne strinja s šolo v RS, ali se tudi ne strinja s cilji izobraževanja, na katerih temelji npr. osnovna šola in jih določa omenjeni zakon oz. ali ti cilji niso njeni cilji? Ali se torej ta verska skupnost ne strinja z zagotavljanjem splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu, z vzpodbujanjem skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, z vzgajanjem za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije, z vzgajanjem za medsebojno strpnost, spoštovanjem drugačnosti in sodelovanjem z drugimi, ali se ta verska skupnost ne strinja s spoštovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin… Ali torej ta verska skupnost želi, da se v osnovni šoli izobražuje v nasprotju z vsem navedenim?

Ali so cilji osnovnošolskega izobraževanja v RS kot so npr.: vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do naravnega okolja v nasprotju z Desetimi Božjimi zapovedmi in Jezusovim Govorom na gori, ki med drugim predstavljata tudi najvišji možni nivo etike. Če niso, ali se potem mogoče verska skupnost, ki trdi, da “ta šola ni naša šola”, odpoveduje temu, kar ni v nasprotju z Desetimi Božjimi zapovedmi in Govorom na gori? Ali je mogoče celo reči, da se ta verska skupnost, ki sicer trdi, da je Deset Božjih zapovedi in Govor na gori del njenega nauka, v tem delu odpoveduje tudi Desetim Božjim zapovedim in Govoru na gori?

Objava: Večer, 9.5.2000.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*