Ko gledam delavce, me boli duša

Pod gornjim naslovom je bil v Večeru objavljen intervju s dr. Tinetom Hribarjem in dr. Spomenko Hribar.

V intervjuju je dr. Hribar izjavil med drugim tudi, da je Katoliška cerkev napadla svetost življenja, ko je bilo v preambuli ustave zapisano: “Zavedajoč se svetosti življenja.” V intervjuju je bilo rečeno še, da je cerkev napadla svetost življenja zaradi tega, ker geslo o svetosti življenja pripada samo njej.

V zvezi s tem pa se postavi vprašanje, ali geslo o svetosti življenja oz. svetost življenja res pripada Katoliški cerkvi?

Da bi tej cerkvi res pripadala svetost življenja, bi morala ta to svetost ohranjati oz. jo živeti. Ali jo je živela? Več deset milijonov žrtev Katoliške cerkve v križarskih vojnah, osvajanju Amerike, preganjanju Katarov, Husitov, Judov…, čarovniških procesih, inkviziciji …dokazuje, da v cerkvi ni bilo svetosti življenja. Ali svetost življenja cerkev živi sedaj? Del katoliškega nauka je Stara zaveza, ki je po cerkvenem nauku tudi sedaj veljavna Božja beseda in v kateri je mnogo mest, kjer cerkev poziva k ubijanju, k ubijanju vseh tistih, ki so storili nekatere moralne prestopke, kot je npr. zakonolomstvo, neposlušnost duhovnika in drugo. Vse to ubijanje ljudi (in tudi živali, saj se svetost življenja nanaša tudi na življenja živali), ki pa ga cerkev sedaj ne izvaja, verjetno zaradi tega, ker politična situacija temu ni naklonjena, s svetostjo življenja nima nobene zveze. Katoliški cerkvi tako ne more pripadati svetost življenja, saj med drugim že najmanj 2000 let uči oz. tudi dela stvari, ki so v direktnem nasprotju s svetostjo življenja. Ali nista Katoliška cerkev in svetost življenja dva različna pojma?

Ne glede na napade cerkve na svetost življenja, ki naj bi bila napisana v ustavi RS, pa ustava ni ostala brez svetosti življenja. Tako je v 17. členu zapisano, da je človekovo življenje nedotakljivo, v 35. členu pa, da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti. Ustava RS je torej v tem pogledu na bistveno višjem etičnem nivoju kot nauk Katoliške cerkve, po katerem človekovo življenje ni nedotakljivo, saj je npr. potrebno kamenjati do smrti trmoglavega oz. upornega sina, ki ne posluša ne očetovega ne materinega glasu (5 MZ 21, 18-21). Svetost življenja pa je vsebovana tudi v ustavni določbi, ki govori o tem, da država RS skrbi za ohranjanje naravnega bogastva (5. člen). Tudi tukaj je katoliški nauk daleč od slovenske ustave. Vse to pa tudi pomeni, da je katoliški nauk v marsičem v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. In če je v nasprotju, in to v najpomembnejšem delu, delu, ki se dotika obstoja oz. neobstoja življenja, ali lahko takšen nauk eksistira v Sloveniji? Ali ne bi bilo potrebno dati spise Katoliške cerkve, ki so v nasprotju z Ustavo RS, vključno z Bibilijo, na indeks prepovedanih knjig, dokler ne bi cerkev iz svojih spisov izbrisala vse, kar je proti nedotakljivosti življenja, torej ubijanje, nasilje nad ženskami, otroki, drugače mislečimi …

Dr. Hribar je v intervjuju omenil tudi zlato pravilo, ki ga po njegovem poznajo vse religije. Tudi Katoliška cerkve pozna to pravilo, ki pa ga očitno ne izpolnjuje, kar je razvidno iz zgodovine oz. njenega nauka. Zlato pravilo je samo po sebi skrajno enostavno, po vsebini pa briljantno in genialno ter v funkciji varovanja ljudi oz. življenja. Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi. Če si ne želiš slabega, tega ne storiš drugemu in po zakonu “kar seješ, tudi žanješ” slabega oz. negativnega ne dobiš. Ali ni to pravo varovanje pred negativnim? Ali se je mogoče zavarovati pred negativnim pri kakšni zavarovalnici?

In sklepati meddržavni sporazum z organizacijo, katere nauk je vsaj v najbistvenejšem, torej glede svetosti življenja, v nasprotju s slovensko ustavo, je skrajno čudno. Kot da slovenska stran oz. država še ni brala Biblije oz. da ne pozna zgodovine? Kot da ne pozna nauka Katoliške cerkve, po katerem lahko v prihodnje čaka marsikatere državljane Slovenije, ki ne pripadajo RKC preganjanje, klevetanje, diskriminacija in zanikanje mnogih pravic. Ali mogoče tudi s pomočjo države RS, skladno s sporazumom?

Pojdi iz nje, ljudstvo moje, da ne boš soudeleženo pri njenih grehih in da te ne prizadenejo njene nadloge, smiselno piše v Apokalipsi. To je nasvet ne samo državljanom, temveč tudi državi.

Objava: Večer, 19.1.2001.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*