Svetovni dan zaščite živali

Ze pred enim letom sem se v tej kolumni spraševal, ali se je v letu od prejšnjega dneva živali, to je 4. oktobra 2010, zgodilo kaj pomembnega za izboljšanje položaja živali. Odgovor je bil, da se na določenih področjih položaj živali nekoliko izboljšuje, generalno gledano pa je še vedno zelo slab. Živali so še vedno imele status stvari in bile brez pravic, ki bi ščitile njihovo dostojanstvo in življenje. Klavnice, lov, poskusi na živalih in druge zlorabe so bile na tekočem traku.

Ali se je v Sloveniji kaj pomembnega v korist živali zgodilo v zadnjem letu? Odgovor je jasen: ne. Položaj živali je izjemno slab, živali so še vedno brez pravic, ki bi ščitile njihovo življenje in dostojanstvo. Z njimi lahko človek počenja praktično karkoli, predvsem pa tisto, kar določi vladajoča elita preko formalnih organov oblasti, npr. parlamenta, vlade ali ministrstev. Ker so ti organi sestavljeni iz lovcev, uživalcev mesa, ljubiteljev raznih prireditev, ki so v škodo živali … vse to teče dalje, saj se ti nočejo odpovedati svojim hobijem in te dejavnosti prepovedati. Pokoli živali se nadaljujejo.

Lovci po ukazu države pomorijo letno več kot 100 tisoč živali, med njimi tudi desetine medvedov in volkov, ki so zaradi svoje ogroženosti tudi mednarodno pravno zavarovani. Čeprav je znanstveno dokazano, da lov povečuje število živali, saj se vrsta pred izumrtjem brani z več rojstvi in čeprav obstajajo drugi načini regulacije rojstev živali, če bi bilo teh res preveč, potoki krvi tečejo dalje. Dejstvo, da ima narava v sebi vse mehanizme, s katerimi uravnava število živali na nekem področju, kar je tudi znanstveno potrjeno, lovcev in države ne zanima. Še večji masaker kot pri lovu se dogaja v klavnicah – v njih v Sloveniji letno pomorijo več kot 30 milijonov nedolžnih živali, po vsem svetu več kot 50 milijard (brez rib). Kot ima znanost pomembno vlogo pri lovu, ima tudi pri mesu in drugih živilih živalskega porekla. Dokazuje namreč, da je meso zelo škodljivo, kar velja tudi za druga živila živalskega porekla. Kljub neizpodbitnim dokazom o škodljivosti, pa klavnice še vedno obstajajo.

Ne trpijo in umirajo torej samo živali, temveč tudi ljudje, ki uživajo meso, mleko… “Umirata” pa še narava in podnebje, saj je živinoreja dokazano eden največjih uničevalcev klime in ima po neki študiji v izpustu škodljivih toplogrednih plinov več kot 50-odstotni delež. Vse to ve tudi država, pa molči in ne ukrepa – očitno želi, da se uničevanje živali, narave in ljudi nadaljuje. Čim več uničevanja in trpljenja, tem bolje za nas, si misli vladajoča elita. Vendar pa je to velika zmota, kajti zakon setve in žetve velja tudi zanjo.

Podobno se dogaja pri poskusih na živalih – tisoče in tisoče živali je v Sloveniji mučenih, po vsem svetu pa desetine milijonov. Čeprav izsledkov teh poskusov ni mogoče prenesti na ljudi, saj živali reagirajo drugače kot človek, se ti poskusi na veliko odvijajo npr. v medicini, kjer iščejo zdravila za bolezni, ki jih povzroča uživanje npr. mesa. Živali so torej dvakrat žrtve: prvič, ko jih človek poje, in drugič ko na njih delajo poskuse, da bi našli zdravilo, ki bi ozdravilo tistega, ki je pojedel žival. Najboljše „zdravilo“ za vse to je seveda veganska prehrana. Jasno je, da so poskusi na živalih velika zloraba živali.

Seveda pa poleg opisanega obstaja še mnogo drugih zlorab živali. Kasaške in druge konjske dirke, razstave živali, razne prireditve, na katerih morajo sodelovati tudi živali … so prav tako v nasprotju z interesi živali. Gre samo izpolnjevanje sebičnih interesov ljudi, torej za uporabo živali za zabavo … Večina v njih ne vidi živega bitja z dušo, temveč samo uporaben predmet. Vprašanje živali je eno ključnih vprašanj naše družbe. Dokler se bo živalim godilo slabo, se bo tako godilo tudi ljudem, kajti kar človek seje, to žanje. Dokazov o tem je vedno več. Potrebno je spremeniti smer in iti po poti zlatega pravila: kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne stori ti njim.

Objava: 7dni, 3.10.2012.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post