Sterilizacija, kastracija ali kontracepcija

Zakon o zaščiti živali obvezuje skrbnika hišnih živali, da z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali prepreči rojstvo nezaželenih živali. Večina skrbnikov se za preprečitev rojstva nezaželenih živali odloči za sterilizacijo in kastracijo. Ob vsem tem se zastavlja mnogo vprašanj, predvsem vprašanje, ali ne gre pri sterilizaciji in kastraciji za pohabljenje živali in spremembo njenega naravnega vedenja in ali to ne pomeni mučenja živali. in seveda tudi, ali je to v korist živali. Sterilizacija pomeni na primer odstranitev jajčnikov ali jajčnikov in maternice pri mačji samici, kastracija pa odstranitev mod pri samcih mačk. Kaj pomeni takšen poseg v telo muce? Posledica posega je sprememba vedenja, polenitev in zaradi počasnejše presnove odebelitev muce. In seveda tudi pohabljenost živali, saj ji manjka pomemben del telesa, del, ki vpliva na življenjske procese v telesu. Zaradi pomembnega manjkajočega dela telesa se ravnanje muce spremeni in njeno ravnanje v mnogočem ni več naravno oz. takšno, kot ji pripada glede na njeno vrsto. In takšno ravnanje traja vse do smrti! Ah je to za muco koristno ali škodljivo? Vsekakor škodljivo, kajti če bi bilo koristno, bi za to poskrbela narava.

Nekateri trdijo, da se s temi posegi zmanjšajo možnost pojavljanja različnih bolezni, trdijo tudi, da imajo muce, ki so sterilizirane pred prvo gonitvijo, za 40 do 60 odstotkov manjšo možnost, da se pri njih pojavi rak na seskih, kot pri mucah, ki niso sterilizirane. To so zelo zanimive trditve, kajti če to drži, potem je mati narava ustvarila živali, ki bodo zbolele že samo zaradi tega, ker obstajajo. Ali ni to absurdno? Dejstvo je, da je narava ustvarila živali, ki so popolnoma zdrave same po sebi, vse bolezni, ki se pri njih pojavljajo, so izključno posledica človekovega napačnega ravnanja z živahni in z okoljem, v katerem živijo. Zato je za vse bolezni, ki se pojavljajo pri živalih, kriv izključno človek – živali zaradi svojega ravnanja ne morejo zboleti. Zakaj potem kastracija in sterilizacija? Te posege je pač potrebno drago plačati!

Če ne kastracija in sterilizacija za preprečitev rojstva nezaželenih mladičev, kaj potem? Zakon omenja še osamitev in kontracepcijo. Za živali je po vsej verjetnosti najboljša osamitev, saj ne gre za poseg v telo, vendar pa je to težje izpeljati pri mucah kot pri psih. Ostaja še kontracepcija. Ta metoda je do živali bistveno bolj prijazna in manj škodljiva, kot sta sterilizacija in kastracija. Zakaj se ne prakticira? Ker prinaša manj dobička kot sterilizacija ali kastracija? Ker ni razvite kontracepcije? Če ne obstajajo „antibaby pilule“ za hišne živali, jih ni problem razviti, denimo tako, kot so to naredili za preprečitev rojstev pri divjih svinjah. Zanje so namreč razvili posebno cepivo, ki spodbuja organizem, da začne ustvarjati protitelesa, ki nevtralizirajo proteine, potrebne za razmnoževanje, ta metoda naj ne bi imela stranskih učinkov. Zakaj ne bi bilo enako pri hišnih živalih? Kje je država? Ali ni njena naloga, da zaščiti živali?

Če so na razpolago vse štiri metode, katero izbrati? Po načelu sorazmernosti, ki se uporablja tudi v pravu živali, je za doseganje zakonitega cilja potrebno izbrati tisto metodo, ki ima najmanj škodljivih učinkov za živali, torej tisto, ki je najblažja. Če obstaja kontracepcija za preprečitev rojstev nezaželenih mladičev, potem se sterilizacija in kastracija ne bi smeli uporabljati, razen v izjemnih primerih, če bi bilo to v korist živali in če blažja metoda ni možna. Preprečitev povečanega števila hišnih živali, predvsem psov, pa je mogoče doseči tudi na drug način. Potrebno je prepovedati trgovino s hišnimi živalmi, kar bo posledično pomenilo manj psov, pa tudi muc, kajti tudi te vedno bolj postajajo tržno blago, podobno kot psi.

Za konec še nekaj: po Zakonu o zaščiti živali pomeni pohabljanje živali trpljenje živali. Ali gre tudi za mučenje živali? Z zakonom dovoljeno trpljenje in mučenje?

Objava: 7dni, 5.9.2012.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post