So lovu dnevi šteti

Evropsko sodišče za človekove pravice je izdalo tri sodbe in v njih je presodilo, da pomeni kršitev človekovih pravic, če mora lastnik trpeti lov na svojem zemljišču. Zadnja razsodba iz leta 2012 se je nanašala na primer iz Nemčije (prejšnja sta bila iz Francije in Luksemburga). Tam so nemška sodišča trdila, da človekove pravice niso kršene, če mora kdo trpeti lov na svojem zemljišču, čeprav temu nasprotuje. Neki nemški državljan se je namreč pritožil na več nemških sodišč, da mora trpeti lov na svojem zemljišču, čeprav ga iz etičnih razlogov zavrača. Omenjeno sodišče je sodbe nemških sodišč »razveljavilo« in razsodilo, da je to kršitev pravice do spoštovanja lastnine.

Kaj pomenijo te sodbe za Slovenijo? Veliko! Predvsem za živali, ki jih lovci po ukazu države neusmiljeno pobijajo. Lovci vsako leto glede na lovsko etiko (etika v ubijanju?) pobijejo več kot 100 000 nedolžnih živali – pri tem pobijajo vse od srn, volkov, medvedov, nekaterih ptic, pa do zajcev, polhov, kun in celo rac. Vsako leto pobijejo več tisoč rac mlakaric, leta 2011 pa je bilo umorjenih okoli 200 000 polhov. Nepredstavljiva številka. Si je mogoče zamisliti, kakšno neverjetno trpljenje povzročajo lovci v gozdovih in na poljih? Ste že videli račke v potokih? Te izjemno lepe in prikupne živali so plen neusmiljenih lovcev! Ali pa mali in nežni polhek. Kolikšna morija se dogaja v Sloveniji – potoki krvi se včasih spremenijo celo v reke. In to v 21. stoletju, ki naj bi bilo kulturno in humano, vsaj na t. i. krščanskem Zahodu. Ampak ta je krščanski samo po imenu, dejanja pa so nekaj povsem drugega.

Glede na uvodoma omenjene razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice se bo zdaj lahko vsak lastnik zemljišča v Sloveniji, ki nasprotuje lovu, pri tem skliceval na omenjene sodbe. Č bodo lovci lovili tudi na zemljiščih tistih, ki lovu nasprotujejo, se bo to lahko štelo za kršitev ustavne pravice do zasebne lastnine. In kako bo z zadevo v prihodnje?

Pričakovati je, da bo država pod vplivom lovskega lobija naredila vse, da bi preprečila uveljavitev zanjo zelo neugodnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Tako bo znova dokazala, da sta zanjo pomembnejša lovski lobi (z velikim številom tistih, ki morijo iz zadovoljstva) in ubijanje živih bitij kakor življenje milijonov živali in človekove pravice prebivalcev. Lov se je znašel tudi na slovenskem ustavnem sodišču. Nekaj posameznikov in društev je namreč vložilo pobudo za ustavno presojo zakonov o divjadi in lovu na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, ker ne urejajo ugovora vesti lastnikov zemljišč, zato lov krši njihovo ustavno zagotovljeno svobodo vesti in pravico do mirnega uživanja lastnine. Slovensko sodišče je pobudo zavrnilo, to je nerazumno glede na omenjene razsodbe Evropskega sodišča za človekove pravice in slovensko ustavo, po kateri je svoboda vesti ena najpomembnejših človekovih pravic. Očitno samo na papirju, v praksi pa jo lahko krši vsak lovec. Ali ima lovski lobi svoje lovke tudi na tem sodišču? Je tudi tam kakšen lovec?

Kaj pomenijo evropske sodbe za lovce? Predvsem znamenje, da so lovu dnevi šteti. Ni več vprašanje: lov da ali ne, temveč samo, kako dolgo še. Prej ko bodo lovci in njihovi državni podporniki spoznali, da je z lovom konec, prej bo boljše za vse – seveda pa najbolj za živali.

Objava: Aura, 282/2013.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post