Meso – varno ali nevarno živilo

V zadnjem času je vedno več škandalov povezanih z mesom. Pred nedavnim so v izdelkih, v katerih naj bi bilo goveje meso, odkrili tudi konjskega. Škandal je izbruhnil v Veliki Britaniji; od tam se je razširil še v druge države, tudi v Slovenijo. Strokovnjaki pravijo, da takšno živilo načeloma ni nevarno, in to trdijo tudi za meso kot tako.

Katero živilo je varno? Država trdi, da je varno živilo tisto, ki izpolnjuje določene zahteve, ki na primer ni mikrobiološko onesnaženo, ni kontaminirano iz okolja, nima ostankov veterinarskih zdravil, ne vsebuje raznih fizikalnih delcev … Država tudi pravi, da varna hrana ne sme škodovati zdravju ljudi in mora biti takšna, da so pri njen upoštevani kratkoročni in dolgoročni učinki na zdravje ljudi in tudi na poznejše rodove. Ali meso ustreza vsemu temu?

Ni dvoma, da meso ustreza biološkim, kemičnim in fizikalnim zahtevam, če je pripravljeno po postopku, ki ga zahteva država za varno živilo. Toda to je samo ena plat medalje. Druga so učinki mesa na zdravje ljudi, ki niso povezani z omenjenimi biološkimi, kemičnimi in fizikalnimi zahtevami. Ti pa so porazni. Več kot sto znanstvenih študij dokazuje, kako zelo škoduje meso zdravju. Meso je dejavnik tveganja za številne civilizacijske bolezni: od raka, bolezni srca in žilja do diabetesa, demence … Zaradi omenjenih bolezni umre zelo veliko ljudi, obolevnost in zdravljenje pomenita čedalje večjo obremenitev za zdravstveno blagajno. Čeprav država dobro pozna študije o škodljivosti mesa, še vedno trdi, da je meso varno živilo. Res je seveda prav nasprotno: meso je izredno nevarno. Trditev države, da je meso varno živilo, je zelo huda kršitev tudi osme Božje zapovedi, saj v Sloveniji zaradi nje trpi in umira vsako leto na tisoče ljudi, po vsem svetu pa desetine milijonov. In kršitev osme zapovedi prehaja že v kršitev pete zapovedi, kajti, kot že navedeno, zaradi tega umirajo ljudje. Nerazumljivo je, da ljudje še vedno verjamejo državni pravljici (laži) o tem, da je meso varno živilo, če že praksa, bolezni, ki jih to živilo povzroča, potrjujejo hudo škodljivost mesa. Bo kdo od državnih politikov odgovarjal na sodišču za laži, ki spravljajo v grob trume ljudi? In seveda vsako leto milijone živali v Sloveniji ter stotine milijard po svetu. Prišel bo čas, ko bo zločin nad živalmi kaznovan tako kot zločin nad ljudmi, je pred davnimi leti dejal vsestranski genij in vegetarijanec Leonardo da Vinci. Meso je del živali, ki jo je kruti človek umoril za svojo prehrano. To je hud zločin. Zato bo ta zločin prej ali slej kaznovan enako kot zločin nad ljudmi. Mnogi so že bili na sodišču kaznovani zaradi krutega ravnanja z živalmi, torej zaradi zločinov. Vedno bližje je čas, ko bodo kaznovani tudi tisti, ki vedo, da je uporaba mesa zločin nad živalmi in ljudmi, pa so molčali in ljudi niso opozorili na to, čeprav bi morali.

Meso pa ni nevarno živilo samo za ljudi in živali, temveč tudi za naravo in podnebje. Množična živinoreja je naj večja onesnaževalka okolja in ima tudi neverjetno velik delež v škodljivih toplogrednih plinih (po neki študiji celo več kot polovičnega), ki zelo uničujejo podnebje. Podnebne spremembe postajajo katastrofalne. In meso ima pri tem izjemno veliko vlogo.

Ali je še katero živilo na svetu škodljivejše kakor meso? Sam tudi s povečevalnim steklom ne vidim hujšega škodljivca!

Objava: Aura, 283/2013.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post