So krave res krive za globalno segrevanje?

V Sobotni prilogi Dela (11.1.2020) je bil objavljen tekst dr Gregorja Majdiča z naslovom So krave res krive za globalno segrevanje? Če takoj odgovorim na naslovno vprašanje, je odgovor jasen: Krave niso krive za globalno segrevanje! Popolnoma drugače pa je z dejavnostjo živinoreje, ki jo izvaja človek. Zanjo pa je mogoče reči, da nosi velik delež pri bližajoči se podnebni katastrofi.

Dr. Majdič meni, če sem ga pravilno razumel, da ima v ZDA in Evropi živinoreja s povezanimi dejavnostmi mali vpliv na podnebje, saj naj bi samo 9 odstotkov toplogrednih plinov izviralo iz celotnega kmetijstva, daleč največ k segrevanju zemlje pa prispevata proizvodnja energije in transport. To navaja na podlagi novejših raziskav ameriške in evropske agencije za okolje. Verjetno bolj ali manj podobno meni za ostale dele sveta. Obstajajo pa tudi druge znanstvene raziskave. Ena izmed zadnjih raziskav (revija Science) razkriva, da sta mesna in mlečna industrija odgovorni za 60 odstotkov vseh škodljivih plinov. Neka druga raziskava (univerza v Oxfordu) pa pravi, da če bi opustili meso, bi se lahko učinek škodljivih plinov zmanjšal za kar 73 odstotkov. Če bi bili vsi ljudje vegani, bi se lahko globalna raba zemljišč za prehrano zmanjšala za 75 odstotkov, še menijo raziskovalci v Oxfordu. Zato je jasno, da je potreben čimprejšnji prehod na vegansko prehrano.

Dr. Majdič tudi meni, da se intenzivnemu kmetijstvu, torej tudi živinoreji, za sedaj ne moremo odpovedati, saj z ekstenzivnim kmetijstvom ne moremo nahraniti sedmih milijard ljudi na planetu. »Če na zemlji, kjer bi lahko pridelali sto gramov proteinov, pripravljenih za človeško prehrano, najprej vzgojimo rastlinsko krmo, s katero nato krmimo govedo do zakola, na koncu iz vse te zemlje, krme in truda dobimo le štiri grame proteinov živalskega izvora. Verjetno se boste strinjali, da je taka izguba gromozanska,« je v zvezi z živinorejo na spletni strani Financ zapisal prof. Valentinčič iz Ekonomske fakultete v Ljubljani. Zapisal je še, da bi lahko v Sloveniji vsako leto s prehodom na veganstvo prihranili oz. ustvarili za nekaj manj kot 1,5 milijarde evrov vrednosti. Brez živinoreje bi lahko torej z lahkoto nahranili vse ljudi na svetu. In to po vsej verjetnosti z ekstenzivnim kmetijstvom.

Mnogo lažje je preiti na vegansko prehrano kot pa omejiti ali prepovedati promet, ki naj bi bil po mnenju dr. Majdiča mnogo večji vir toplogrednih plinov kot živinoreja, saj promet v bistvu v tem sistemu nima alternative. Tega pa nočejo razni lobiji, ki imajo od živinoreje velike koristi in so proizvod nasilne biblijske ideologije. Po njej je namreč človek krona stvarstva, ki lahko z naravo in živalmi dela, kar hoče. Kam je to pripeljalo, je sedaj vedno bolj vidno. Očitno je sedanji človek krona pekla in ne stvarstva. Vzročni zakon pa bo vse postavil na svoje mesto, podnebne katastrofe so del tega.

Dr. Majdič tudi meni, da je 60 % vseh kmetijskih površin na svetu neprimernih za pridelavo kulturnih rastlin, in če bi ukinili živinorejo, bi se te površine zarasle. Ali je to slabo? Ali ni gozd enkraten sistem, v korist ljudi in narave, posebej sedaj, ko skladišči odvečni toplogredni plin CO2. Marsikje pa bi se pašniki krav spremenili v pašnike srn in drugih živali. Ali to ne bi bilo naravno?

Dr. Majdič postavlja še vprašanje, ali bi se morali znebiti le domačih živali ali tudi divjih prežvekovalcev, saj tudi ti prispevajo svoj delež k proizvodnji metana. Dejstvo je, da je proizvodnja metana s strani nedomačih prežvekovalcev vračunana v naravni ogljični odtis, zato ta v principu nima negativnega vpliva na podnebje. To v principu velja tudi za rastlinsko prehrano, saj je tudi ta naravna prehrana ljudi. Nekaj, kar je v skladu z naravo, ne more imeti negativnih posledic.

Objava: Sobotna priloga Dela, 18.1.2020.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*