Bo predsedniku pomagala božja milost?

V intervjuju pod gornjim naslovom, ki je bil objavljen dne 27. junija 1998, je ustavni sodnik dr. Peter Jambrek med drugim navedel, da naša ustava in ustavni zakon za njeno izvedbo ne vsebujeta določb, ki bi uravnavale tranzicijo, pri­vatizacijo, nacionalizacijo, lokalno samo­upravo, volilne procese … V zvezi s tem menim, da naša ustava vsebuje določila, ki uravnavajo navedene procese.

Eno izmed njih je vsebovano v 113. členu ustave, kjer je navedeno, da pred­sednik vlade in ministri izrečejo pred državnim zborom prisego, določeno s 104. členom. Iz določil tega člena pa izhaja, da predsednik in ministri pri­sežejo, da bodo z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije.

Enaka velja tudi za predsednika države.

Torej, blaginja Slovenje je tisti kriterij, na katerem naj bi gradilo ustavno sodišče svoje odločitve v vseh zadevah, tudi v za­devah tranzicije, privatizacije …, saj, vsaj po mojem mnenju, ustavno sodišče ne sme sprejemati odločitev, ki bi bile proti blaginji Slovenije. Seveda pa je blaginja Slovenije tisti cilj, za katerega si morajo prizadevni tudi preostali državni organi Ali to trdi v resnici delajo?

Objava: Večer, 10.7.1998.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*