Protiteroristična deklaracija državnega zbora

Državni zbor je sprejel deklaracijo o skupnem boju proti terorizmu. V njej se pridružuje odločnosti mednarodne skupnosti v boju proti terorizmu. Očitno je, da se Državni zbor v imenu Republike Slovenije pridružuje vojaškim napadom, ki jih izvajajo ZDA in Velika Britanija na Afganistan. Ker v tem napadu umirajo ljudje, se postavi vprašanje, ali je protiteroristična deklaracija, ki jo je sprejel Državni zbor, v delu, ki se nanaša na podporo vojaškim napadom na Afganistan, v skladu s slovensko ustavo?

17. člen ustave določa, da je človekovo življenje nedotakljivo. Iz navedene določbe ne izhajajo izjeme. To pomeni, da je nedotakljivo življenje tako državljanov Slovenije kot tudi drugih, npr. Nemcev, Hrvatov, katolikov, muslimanov, talibov, protestantov, hindujcev, teroristov, morilcev in drugih ljudi. Te ljudi se torej ne sme ubijati in ker citirana ustavna določba nima, kot že rečeno, izjem, se jih ne sme ubijati niti med vojno oz. vojaškimi napadi in to ne glede, kaj so storili, pa tudi če so povzročili smrt tisočev ljudi. Dejanja, ki pomenijo ubijanje ljudi, so torej v nasprotju s slovensko ustavo, ne glede na to, kje so bila storjena, torej tudi če so bila storjena npr. v ZDA ali Afganistanu. V nasprotju z že citirano ustavno določbo so, po mojem mnenju, tudi dejanja, ki zagovarjajo ali celo napeljujejo k ubijanju. V kazenskem pravu je znano načelo, da se napeljevalec in pomočnik mnogokrat kaznujeta enako kot storilec.

Kako je torej mogoče videti v tej luči deklaracijo Državnega zbora o skupnem boju proti terorizmu v delu, kjer podpira vojaške napade ZDA in Velike Britanije? Deklaracija vsaj posredno podpira torej ubijanje ljudi. Ker pa je človekovo življenje po ustavi nedotakljivo, je povsem logično, da bi se deklaracija morala distancirati od vojaškega posega v Afganistanu in mu nasprotovati. Ker tega ni storila, je v predmetnem delu, vsaj po mojem, v nasprotju s slovensko ustavo. Gre pa tudi še za en sporen vidik deklaracije. Državni zbor je podprl vojaški napad na muslimansko državo. Čeprav se poudarja, da ne gre za versko vojno oz. boj proti verski opredeljenosti, pa pomeni ta napad ravno vojaški napad tako imenovanega krščanskega zahoda proti muslimanski veri. Ameriški predsednik, ki je odobril vojaške napade na Afganistan, je javno govoril o križarskem pohodu, po drugi strani pa ameriški predsednik ob ustoličenju priseže na Bibiliji. Ali ne daje ravno prisega na Bibliji tej vojni verski karakter? Tisti, ki priseže na Bibliji, se s tem navezuje na Boga in daje drugim jasno vedeti, da bo svoje delovanje v bistvu prežel z biblijskim duhom. In ker je Stara zaveza v mnogih delih skrajno krvava, je jasno, da tudi ZDA mnogokrat (npr. atomske bombe na Japonsko, Vietnam …), očitno po napotkih iz Biblije, za sabo pušča kri. Začel se je torej krvavi križarski pohod tako imenovanih kristjanov (NATO kristjanov?) proti muslimanom, ki ga je na zelo prefinjen način podprla tudi Katoliška cerkev. Vsakdo, ki malo razmišlja s svojo glavo, pa bo hitro spoznal, seveda ob Božji zapovedi “ne ubijaj”, da se ta napad ne more voditi v imenu Boga Stvarnika, ki ustvarja in ne uničuje, temveč se vodi v imenu boga, ki uči “ubijaj”. Ali ni protiteroristična deklaracija v obravnavanem delu tudi v nasprotju s 7. členom ustave, ki govori o ločitvi države in verskih skupnosti?

Na kaj tudi kažejo dogodki v New Yorku? Na veliko šibkost in zgrešenost temeljev tako imenovanega krščanskega zahoda, saj so samo tri letala povzročila zastoj in strah velikih razsežnosti. Tako se uresničujejo Jezusove besede, ko je rekel: “Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi; zagnali so se v to hišo in padla je in njen padec je bil velik.” Ali bi prišlo do napada v New Yorku, če bi zahodni svet uresničeval Jezusove besede in jih ne samo poslušal?

Ni se mogoče strinjati s terorističnimi napadi, ne glede, kdo jih je izvedel, ni pa se tudi mogoče strinjati z deklaracijo Državnega zbora v delu, ki je v nasprotju z ustavo, kot je bilo obrazloženo zgoraj. Ni mogoče podpirati ubijanja ljudi in živali ter uničevanja narave in dobrin, kar dela sedaj ZDA. Ali ni s to deklaracijo Državni zbor spravil v nevarnost vse državljane Slovenije in s tem kršil ustavno določbo, da ima vsakdo pravico do varnosti, saj je agencija STA poročala, da je bilo izrečeno, da je džihad obvezen za vse muslimane in je potrebno vse tiste, ki se bodo pridružili ameriškim akcijam, ubiti. In država Slovenija se je z omenjeno deklaracijo, pa tudi z izjavama predsednika republike in vlade, pridružila, zaenkrat politično, ameriškim vojaškim akcijam proti talibom. In antraks se že širi po Zemlji. Kar seješ, to žanješ – to dobro ve ameriški predsednik, saj v knjigi, na kateri je prisegel, to jasno piše.

Objava: Večer, 26.10.2001.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*