Poboj medvedov in volkov

Po osnutku vladnega odloka o odvzemu medvedov in volkov iz narave naj bi lovci umorili kar 175 medvedov in 11 volkov. Razlog za pomor je dejstvo, seveda po navedbah države, da je teh živali, rečeno po »domače«, preveč in so konfliktne. Medvedi in volkovi naj bi delali škodo, ubijali domače živali …

Čeprav je medved ogrožena vrsta in zato posebej pravno zavarovan, pa država meni, da je medvedov preveč. Kako ubijanje medvedov vpliva na to vrsto? V tej zvezi je zanimiva študija iz Kanade, kjer so prišli do ugotovitve, da lov povečuje število črnih medvedov. Ugotovili so namreč, da je v populaciji, kjer se je medvede lovilo, odstotek mladih medvedov, ki so preživeli, večji kot pa v tisti, kjer jih niso lovili, prav tako je bilo v populaciji, kjer se je izvajal lov, število mladičev na samico večje kot v populaciji brez lova, medvedke v lovljeni populaciji so bile tudi prej spolno zrele. Podobno izhaja tudi iz raziskav o divjih svinjah in jelenih. Ali ni v prvi vrsti torej lov tisti, ki v principu povečuje število živali? Zato lov, ki naj bi bil sredstvo uravnavanja naravnega ravnovesja, sploh ni potreben oz. je lahko celo škodljiv, saj ima narava v sebi vse mehanizme, s katerimi lahko uravnava število živali na nekem področju. Lov ruši naravno ravnovesje. Kdo ve, koliko živali prenese neko okolje: vlada, lovci ali narava. Vsekakor ve to narava. Zmotljiv in nepopoln človek, ne glede na vso znanost, tega ne more vedeti.

Kako pa lov na črne medvede vpliva na konflikte med ljudmi in medvedi, pa je bilo raziskano v ZDA in Kanadi. Raziskovalci so želeli ugotoviti dejavnike, ki zmanjšujejo konfliktne situacije človeka z medvedom. Prva domneva je bil lov. V nekaterih zveznih državah so zato povečali odstrel medvedov. Druga hipoteza je bil program izobraževanja prebivalcev o pravilnem ravnanju z medvedi … Kakšni so bili rezultati? Tam, kjer so povečali odstrel, se je število konfliktov povečalo. Mnogi so pričakovali, da bo zaradi manjšega števila medvedov tudi manj konfliktov, vendar se je zgodilo ravno obratno. Tam, kjer so uvedli program izobraževanja o sobivanju z medvedi, se je število konfliktov drastično zmanjšalo. Jasno je, da zgornji izsledki veljajo tudi za medveda v Sloveniji.

Dejstvo, da lov povečuje število živali pomeni, da odstrel medvedov in volkov ustvarja pogoje za večje število teh živali. To pa pomeni potencialno več škode in konfliktov med ljudmi in medvedi oz. volkovi. Ali ne nosi država, ki odreja odstrel medvedov in volkov, glavne odgovornosti za škodo, ki naj bi jo povzročili medvedi ali volkovi. Ali ni za lokalno prebivalstvo bolj nevaren odstrel medvedov in volkov, kot pa ti sami? Očitno je, da so te živali žrtev napačne državne politike. Namerno? Ali so žrtev napačne državne politike, ki temelji na odstrelu, tudi lokalni prebivalci? Konfliktne situacije namreč padejo nanje in ne na tvorce napačne politike!
Lovci imajo krmišča, na katera zahajajo tudi medvedi. Tudi zaradi tega je lahko medvedov več, kot bi jih sicer bilo. Seveda pa to lovcem ustreza, saj več kot je živali, več bo ubijanja in s tem užitkov. Ali si kdo želi biti na mestu medveda, ki je predviden za odstrel? Mogoče kakšen lovec, politik …?

Objava: Nedeljski, 15.8.2018.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*