O nasilju nad ženskami

V članku z naslovom “Pripovedovanje žensk, ki so doživele spolne zlorabe”, ki je bil objavljen v Dnevniku dne 24.11.2000  je bilo mogoče prebrati, da je izšla publikacija, v kateri so nekatere ženske spregovorile o spolnih zlorabah, ki so jim bile storjene.

Nesporno je, da je mnogo nasilja, tudi spolnega, nad ženskami. Vprašanje pa je, kje so vzroki za to? Kje so korenine tega nasilja?

Mogoče nam lahko pri iskanju odgovora pomagajo citati “velikih” katolikov. Ti so izjavili tudi naslednje: “Ženskam mora že zavest o lastnem bitju priklicati sram.” (Klemen Aleksandrijski, pred 215); “Ves (ženski) spol je šibek in lahkomiseln. Odrešenje najdejo samo zaradi otrok.” (Johannes Chrysostomos, sveti, 349-407, grški cerkveni učitelj); “Ženske so določene predvsem za to, da zadovoljijo moško pohotnost.” (Johannes Chryostomos, 349-407); “Ženska je manjvredno bitje, ki je Bog ni ustvaril po svoji podobi. Naravnemu redu ustreza, da žene služijo možem.” (Cerkveni oče Avguštin, 354-430 – Avguštin velja za enega najpomembnejših cerkvenih učiteljev); “Bistvena vrednota žene je v njeni sposobnosti rojevanja in v njeni gospodinjski koristi.” (Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj 1225-1275); “Žena mora pokriti glavo, ker ni podoba Boga.” (Ambrozij, cerkveni učitelj, 339-397); “Moški fetus postane človek po 40 dneh, ženski po 80 dneh. Deklice nastanejo zaradi poškodovanih semen ali vlažnih vetrov.” (Tomaž Akvinski, cerk. učitelj in patron katoliških visokih šol); “Ko vidiš žensko, misli, da je hudič! Je neke vrste pekel!” (Papež Pij II., 1405-1464); “Ženske je narava določila za skupni užitek.” (Kapokrates, zgodnji kristjan in ustanovitelj samostanov); “Ženska je napaka narave … s svojim presežkom vlage in s svojo podtemperaturo je telesno in duhovno … manjvredna … neke vrste pohabljen, zgrešen, spodletel moški … polno udejanjanje človeške vrste je samo moški.” (Tomaž Akvinski, sveti cerkveni učitelj); “Dekleta, ki nosijo mini krila, pridejo v pekel.” (Jezuit Wild v 20.stoletju).

In še nekaj misli o ženskah iz cerkvenih sinod: “Ženski pristaja samo žalna obleka. Kakor hitro je prerastla otroštvo, si mora ‘zakriti svoje nevarno obličje’ ob nevarnosti izgube večne blaženosti.” (Pariška sinoda, 846); “Blizu cerkve ne smejo stanovati ženske.” (Sinoda Coyaca, 1050); “Kjer se zadržuje duhovnik, tja ženska ne sme vstopiti.” (Pariška sinoda, 846); “Duhovniki, ki prenočujejo sum vzbujajoče ženske, morajo biti kaznovani. Ženske pa mora škof prodati v suženjstvo.” (2. sinoda iz Toleda, 589); “Ženske ne smejo v lastnem imenu pisati pisma niti ga sprejemati!” (Sinoda iz Elvira, 4. stoletje).

V Sloveniji prevladuje katoliška ideologija, ki je že postala del vsakdanjega ravnanja mnogih ljudi, tudi tistih, ki niso katoliki. Tako navedeni citati “velikih” katolikov oz. sinodalne misli kažejo smer, kjer je tudi mogoče iskati korenine nasilja nad ženskami. Če se ugotovi, da so korenine nasilja nad ženskami tudi v spisih Katoliške cerkve, ali bodo ti spisi (vključno z Biblijo) prepovedani oz. dani na indeks prepovedanih knjig, dokler iz njih ne bo izbrisano vse, kar napeljuje na nasilje?

Kaj imajo skupnega navedeni citati z naukom Jezusa Kristusa iz Govora na gori ali naukom 10 Božjih zapovedi? Ali sploh imajo kaj skupnega? Ali niso navedeni citati daleč proč od Božjega nauka? Ali tudi Bog, ki je absolutna ljubezen, tako ponižuje ženske kot “veliki” katoliki?

Objava: Dnevnik, 6.12.2000.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*