KGZS zahteva odstrel medvedov

Upravno sodišče je s svojo sodbo preprečilo spomladanski množični odstrel medvedov. S to odločitvijo pa ni zadovoljna Kmetijsko-gozdarska zbornica (KGZS). Pravi, da je stroka enotna, da je v danih razmerah možno samo takšno upravljanje z medvedi, ki vključuje tudi odstrel, saj je Slovenija kulturna krajina in si ne more privoščiti, da bi populacijo medveda prepustila naravnemu razvoju.

Pomemben dejavnik, ki ima velik vpliv na povečanje populacije medvedov, je poleg hrane tudi odstrel. Dokazano je, da več kot je odstrela medvedov, več jih je. Medved se kot vrsta namreč počuti ogroženega in se zato rodi več mladičev, več pa jih tudi preživi. Če odstrela ne bi bilo, bi bilo medvedov manj, s tem pa bi bilo tudi manj konfliktov med ljudmi in medvedi. Ali potem odstrel ne povzroči ravno nasprotno od tega, kar zatrjuje država? Torej v bistvu povečuje in ne zmanjšuje števila medvedov in s tem konfliktov. To pa je voda na mlin lovcev, kajti več medvedov bo verjetno pripeljalo še do več konfliktov ljudi z medvedi, zaradi česar bo še več zahtev po njihovem ubijanju. In tako naprej. To pa ustreza lovcem, saj bodo ob ubijanju medvedov imeli še več lovskega užitka in več denarja od prodanih trofej.

Lovski lobi je močan in razni strokovnjaki so njegovi člani. Mnogo lovcev sodeluje pri pripravi odločitev za odstrel v okviru Zavoda za gozdove Slovenije in je zato vprašanje, ali ne pomeni lovska pripadnost javnih uslužbencev, ki so udeleženi pri odločitvi za odstrel medvedov, navzkrižje interesov: po eni strani lastni lovski interes za odstrel medvedov, po drugi strani pa objektivnost pri upravljanju z medvedi. Lovskega lobija ne zanima dejstvo, da ima narava vse mehanizme, s katerimi lahko uravnava število živali na nekem področju, tudi v kulturni krajini, in da lov povečuje število živali. Zanj je važen samo lovski užitek, usoda živali ga ne zanima.

KGZS se čudi, da sodišče ni upoštevalo mnenja »prizadete interesne skupine«, ki ne vključuje le rejcev živine, temveč tudi vse prebivalce podeželja, saj medved ogroža njihovo varnost in življenja. Vprašanje je, ali je skrb KGZS iskrena? Kajti zbornica pokriva tudi živinorejo, ki je dokazano zelo uničujoča za življenje ljudi in podeželje. Ni primerjave med »nevarnostjo« medvedov in nevarnostjo živinoreje. Ta namreč zelo onesnažuje tla, vodo, zrak, praktično celotno naravo, povzroča pa tudi mnoge bolezni ljudi in živali. Neka raziskava (Oxford) pravi, da če bi opustili meso, bi se lahko učinek škodljivih plinov zmanjšal za kar 73 odstotkov. Če bi bili vsi ljudje vegani, bi se lahko globalna raba zemljišč za prehrano zmanjšala za 75 %, še menijo raziskovalci v Oxfordu. Zato bi bilo bolje, da bi se KGZS namesto z medvedi ukvarjala s preusmeritvijo živinoreje v rastlinsko pridelavo hrane, kajti prihodnost je veganska. Tisti, ki se ne bodo pravočasno preusmerili, lahko doživijo bridke čase.

Ali je mogoče verjeti tistim, ki so pristaši ubijanja živali? Ali je ubijanje del resnice?

Objava: Ona, 7.5.2019.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*