Nadškof Zore pri nas ne vidi pedofilskega omrežja

V članku z gornjim naslovom (Delo, 9.4.2019) je bilo navedeno, da so predstavniki katoliške cerkve na tiskovni konferenci predstavili papežev sklepni govor s srečanja za zaščito mladoletnih v cerkvi, ki je bilo februarja 2019. Papež je v njem dejal, da je v Evropi 18 milijonov otrok žrtev spolnih zlorab. Ker je v Evropi, vsaj v zahodni, katoliška cerkev najštevilčnejša, je jasno, da je med storilci, ki so spolno zlorabili milijone otrok, največ katolikov – vsaj statistično. Seveda ne klerikov, temveč laikov, saj je teh mnogo več. Obojni pa so del cerkve. Ali potemtakem ne prevladuje v Evropi, vsaj zahodni, pedofilija pripadnikov katoliške cerkve? Tudi med domačimi stenami? Papež je govoril še o spolnih turistih. Koliko med njim je katolikov, laikov, mogoče pa tudi klerikov? Večina? Zakaj papež kot absolutni cerkveni vladar pedofilskih katoliških laikov ne kaznuje, saj ti počenjajo zločine in kršijo Božje zapovedi? Pa so njihova imena so cerkvi znana. Podobno velja tudi za spolne turiste! Ali nekaznovanje pomeni strinjanje s temi zločini?

Papež pravi, da za vsem tem kriminalom, torej tudi za cerkveno pedofilijo, stoji satan. Ali je zadaj res satan? Ali je to neko bitje, ki kot lutke vodi kler v spolne zlorabe? Če da, potem je kler orodje satana! Potem kler tudi ni odgovoren za svoje zločine, saj nima svobodne volje, ki je podlaga za odgovornost. Krivec spolnih zlorab je torej satan in ne cerkev oz. posamezni storilec. Ali je to mislil papež, ko je dejal, da je za vsem tem satan? Ali je papeževo skrito sporočilo, da se bo pedofilija v cerkvi nadaljevala, dokler bo tam satan? Ali kler nima svobodne volje proti »satanu«?

Papež je govoril tudi o ponižanjih, samoobtožbah, molitvah in pokori kot duhovnih ukrepih in pravi, da se samo tako lahko premaga duh zla. Ali se bodo kardinali, škofje ter drug kleriki ponižali, če se imajo za »zemeljskega boga«. Ali se bo ponižal sam papež, če se ima za svetega očeta? Da bi kler samega sebe obsodil? Molitev in pokora naj bi premagali pedofilijo! Že skoraj dva tisoč let se katoliki pokorijo in molijo! Sedaj je že več kot milijarda katolikov, ki vsak dan »proizvajajo« na milijone molitev. In kakšno je stanje na Zemlji? Vedno slabše! Že samo papeževe molitve bi morale stanje izboljšati, saj vendarle nosi naziv sveti oče in še Kristusov namestnik na Zemlji je, vsaj tako pravi cerkev. Če bi cerkvena molitev res kaj pomagala, bi bil sedaj na Zemlji raj ali pa vsaj na pol raj. Pa je človeštvo od tega zelo, zelo oddaljeno. Ali niso papeževi duhovni ukrepi zato samo navaden piar?
Mogoče pa so ravno katoliške molitve tiste, ki pritegnejo duha zla. Zakaj? Ker je večina teh molitev praznih, saj jim ne sledijo dejanja. Kaj to pomeni? Če katolik moli za mir, mora mir živeti, saj pozna Jezusove besede »po dejanjih jih boste spoznali« in »sledite mi«. Če nekdo moli za mir, potem pa gre v gozd in ubija živali, ne živi miru, temveč vojno. Podobno je z vojakom, ki v nedeljo pri maši moli za mir, med tednom pa meče bombe in ubija ljudi. Ali kmetom, ki moli za mir, nato pa na kolinah zakolje žival, torej bitje, ki ga je ustvaril Bog. Kaj »ustvarjajo« takšne molitve: pekel ali raj? Koga pritegnejo takšne molitve: Boga ali satana?

Na tiskovni konferenci je nadškof Zore na vprašanje, ali v Sloveniji, podobno kot po svetu, obstaja pedofilsko omrežje, odgovoril, da ga on ne vidi. Če nadškof nečesa ne vidi, to ne pomeni, da tega ni. Mogoče pa ga noče videti? Ali niso veljala oz. ne veljajo vatikanska pravila glede prikrivanja pedofilije (npr. Crimen Sollicitationis, Sacramentorum sanctilatis tutela in De delictis gravioribus) vsepovsod, torej tudi v Sloveniji? Mogoče obstaja samo eno svetovno katoliško pedofilsko omrežje in del tega je tudi v Sloveniji.

Tekst je bil poslan na Delo (11.4.2019), vendar ga Delo ni objavilo.

Print Friendly, PDF & Email

Share This Post

Komentar prispevka

Blue Captcha Image
Osveži

*